spot_img

Kakve uslove moraju ispunjavati stepeništa?

Stepeništa su bitan dio građevinskih konstrukcija jer povezuju 2 sprata. Nepravilno dizajnirana stepeništa mogu uzrokovati probleme i dovesti do težih povreda, zbog čega je bitno pratiti općenita pravila konstrukcije stepeništa.

Visina stepeništa

Visina stepeništa odnosi se na visinu čitavog stepeništa, od najniže do najviše tačke. Visina je vrlo bitna jer se uz pomoć nje određuje lokacija i mjesto krakova. Uobičajeno, podest treba biti omogućen na svako 365cm.

Širina stepeništa

Vrsta objekta Minimalna širina
Stambeni 1.00 – 1.25 m
Hotel 1.5 m
Montažni 2.00m
Obrazovni 1.50 m
Javni 2.00 m

Minimalna širina stepeništa za različite vrste objekata je pokazana u tabeli iznad. Ako je širina stepeništa veća od minimalne, mora se ugraditi ograda. Ograda ne bi trebala biti ispupčenija od 11cm prema vani.

Visina iznad stubišta

Jasna razdaljina između kraka stepeništa i sprata iznad smatra se visinom iznad stubišta. Minimalna visina je 2 metra.

Dužina kraka

Stepeništa se ne mogu nastavljati bez podesta koji odvaja krakove stubišta. Najveća visina između početka stubišta i podesta je 3.7m. Ako je razlika između spratova veća od 3.7m, stubišta trebaju podest koji će odvojiti krakove.

Visina stepenice

Vertikalna razdaljina ili visina između dvije stepenice nije veća od 11cm. Sve stepenice moraju biti iste visine. Između najviše i najniže stepenice ne smije biti razlika veća od 0.9cm.  Stepenice mogu imati nagib do 30 stepeni. Najviša visina stepenice u stambenim objektima može biti 19cm, a u drugim objektima 15, s tim da krakovi imaju do 12 stepenica najviše.

Dubina stepenice

Dubina stepenice mjeri se horizontalnim linijama. Dužina je određena prosječnom veličinom cipele odrasle osobe, iako nije potreba da cijelo stopalo stane na jednu stepenicu. Minimalna dubina stepenice je 27cm. Ivica stepenica ne bi trebala biti veća od 31mm, a manja od 19mm.

Općenite karakteristike koje se trebaju uzeti u obzir

  • Ograda treba biti bar 100cm visoka
  • Unutrašnja stepeništa trebaju se praviti od nezapaljivog materijala
  • Glavno stubište i stubišta u slučaju požara trebaju biti prisutna na svakom spratu zgrade
  • Kroz stepenište se ne smiju provoditi plinske cijevi niti struja

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE