Kodiranje pomaže proširiti mogućnosti dizajna

Programiranje je vještina koja potencijalno može dati graditeljstvu i arhitekturi nadmoć nad konkurencijom. Vješto praktikovanje skriptiranja, kao dio procesa dizajna, moglo bi osvijetliti razne detalje i tako dati jedinstveni pečat kompanijama.

Živimo u vremenu, kada polahko shvatamo da su uloge koje je odigrao arhitekt i programer zapravo vrlo slične prirode. Oboje su kreativni pojedinci, opremljeni s viškom energije i posebnom perceptivnom perspektivom. Jedan oblikuje prostore oko nas i oblikuje svijet koji svi opažamo, dok drugi radi u pozadini. Dakle, preklapanje ove dvije struke dolazi kao logičan slijed. U narednim redovima predstavljamo mladu kompaniju DIGIQAL, koja se bavi razvojem softvera.

Za časopis m-Kvadrat,  Sanjin Omerović, jedan od osnivača Digiqal-a, priča  o uspješnim projektima koji su iza njih, fuziji arhitekture i programiranja, novim načinima poslovanja, primjeni programiranja u graditeljstvu i planovima za budućnost:

Možete li nam reći nešto više o Vašoj firmi? Čime se bavi, koliko zaposlenih ima, ko su vam klijenti i kako dolazite do posla?

Kao firma postojimo nešto više od godinu dana i u tom vremenskom periodu smo ostvarili dosta uspjeha, kako na domaćoj, tako i na svjetskoj sceni. Broj ljudi koji su trenutno uključeni u naše projekte je 13, zajedno sa nekoliko vanjskih saradnika koji su tu na „part time“ poslovima. .

Naša firma se bavi razvojem softverskih rješenja za specifične probleme klijenata najviše u domenu metalnog  i građevinskog sektora. Ove domene nam se čine najzanimljivije jer smo svjesni da je potreba za softverom u svakodnevnim procesima u firmama iz ovog domena sve veća, kako zbog širenja posla tako, i zbog poboljšanja efikasnosti rada uposlenika. Također smo svjesni da softver u mnogim procesima koji su konstanti može biti puno efikasniji od čovjeka. Do projekata dolazimo na razne načine, preko postojećih klijenata dolazimo do kontakta sa drugim firmama, preporuke, konferencije, razne prezentacije, itd..

Kao programer, najveći dio svog radnog dana provodite buljeći u editor i ispisujući linije koda. Vaš posao je da stvorite uspješan softver. Koliko je važna vrijednost znanja o domenu za koji se pravi aplikacija?

Trenutno sam više baziran na menadžment i vođenje projektima nego što je to kodiranje. Svakako da je kvaliteta koda bitna u samom procesu izrade softvera, jer na taj način osiguravamo stabilan i kvalitetan softver.

Kod je bitan, ali po meni znanje iz domene zahtjeva i problema naručioca je mnogo bitnije. Morate u potpunosti da prepoznate šta klijent želi od vas, šta klijent želi da dobije kao rezultat od tog softvera, koji cilj se treba ispuniti. Tako da, osim što se posvećujemo kodu, puno više se posvećujemo klijentu, a to postižemo uz svakodnevnu komunikaciju sa klijentom i potpunu posvećenost istom.

DIGIQAL je vrlo mlada ekipa koja ostavlja utisak da odavno zna šta radi. Nedavno ste razvili aplikaciju  za kompaniju FEAL. Radi se o web aplikaciji? Možete li nam reći nešto više o tome?

Upravo tako, drago nam je što nas javnost tako percipira.

Kompanija Feal d.o.o. (www.feal.ba) posluje već više od 40 godina i specijalizirano je za preradu aluminija. Više od 80%  proizvoda  izvozi  na  tržište  EU.  Izračun  gubitka  energije  za  prozore,  vrata  i  fasade  predstavlja velik izazov za sve inženjere i projektante te je upravo ovo problem koji je stavljen pred naš tim.

Naš  tim  kreirao  je  web  aplikaciju  za  proračun  UW  vrijednosti i pravljenje ponude za istu.  Riječ  je  o  aplikaciji  koja  značajno podiže  razinu  kvalitete  i  preciznost  izrade  proizvoda  i  moguće  joj  je  pristupati  s  različitih  uređaja.

Cilj aplikacije je pojednostavljenje i skraćivanje vremena računanja UW vrijednosti i generisanje ponude. Značajna je i za samog klijenta jer omogućava brz odgovor na pitanja o uštedi energije. S ovim proračunom agentima za prodaju znatno se olakšava proces prodaje, jer klijent na licu mjesta može dobiti izračun vrijednosti i samim tim će lakše i brže donijeti odluku. Sa ovom aplikacijom postignuto je puno efikasnije poslovanje u odnosu na prijašnje, kada je bilo potrebno čekati po nekoliko dana da klijent dobije izvještaj o gubitku energije.”

Proračun UW vrijednosti značajno podiže nivo kvalitete i preciznost izrade produkta. Kako ste došli na ideju za saradnju? Koliko je ovaj projekat bio bitan za Vaš profesionalni razvoj?

Sve je krenulo od  takmičenja u Interi na koje je FEAL došao sa svojim konkretnim problemom kojeg je trebalo riješiti. Naš tim je tada nakon konsultacija sa inžinjerima FEAL-a i prikupljanjem zahtjeva, ponudio rješenje koje je rukovodstvo FEAL-a prihvatilo. Nakon 4 mjeseca izrade tog softvera, uspješno smo plasirali taj softver na tržište. Inžinjeri FEAL-a su već nakon mjesec dana korištenja aplikacije imali više nego zadovoljavajuće rezultate.

Ovaj projekat je bio naša ulaznica na tržište metalong i građevinskog sektora. Prikupili smo dosta znanja iz domena navedenih sektora, te će nam to znanja zasigurno puno koristiti u budućim projektima. 

S ovim proračunima na dobitku su i klijent i kompanija u smislu ubrzanja procesa rada. Kakav je feedback kompanije, da li su stekli prednost nad konkuretnima?

Feedback je jako pozitivan.  Svakako da je ova aplikacija firmu FEAL stavila u prednost nad ostalim, jer smo svjesni da na području BiH ovakva softver ne postoji. Postoje neki puno veći sistemi od ovoga sa puno više opcija, međutim kompanijama nije u interesu da plaćaju dodatne opcije ako ih neće koristiti. Tako da je ovaj sistem baziram na jedan konkretan modul, te se svakako može proširivati sa dodatnim stvarima koje klijent bude zahtjevao.

Osim što ste već izveli više svojih projekata, učestvovali ste na više konkursa kao studenti? Kao mladi inovatori predstavljali ste svoju državu na globalnoj konferenciji u Berlinu i bili među pet najbolji. O kakvoj aplikaciji je riječ?

Kao tim smo učestvovali na mnogim takmičenjima gdje smo ostvarili zapažene rezulltate. Među tim takmičenjima je svakako i svjetsko takmičenje u Berlinu gdje smo se predstavili sa idejom „Unibot“. Funkcija „Unibota“ je da putem aplikacije omogući studentima, ali i osoblju fakulteta pristup informacijama i odgovorima na pitanja kako bi što lakše i brže riješili nedoumice te imali sve informacije na vrijeme i znali šta da rade u slučaju probijanja određenih rokova. „Unibot“ kao virtuelni asisten studentima, profesorima i upravi fakulteta mnogo olakšava svakodnevni posao.

Svjesni smo da mnoge firme svakodnevno imaju mnogo sličnih upita ili zahtjeva na koje zadužena osoba treba da odgovara. Taj posao bi se mnogo olakšao uvođenjem nekog chatbota ako virtuelnog asistenta koji bi bio dostupan 24/7 za odogovre na pitanja klijenata. 

Živimo u vremenu kada su znatne promjene zahvatile načine poslovanja, razmišljanja i samo korištenje tehnologije. Pitanje je šta ovakve aplikacije mogu doprinijeti svijetu arhitekture?

Ovakve aplikacije doprinose mnogo u raznim sektorima i doprinosit će u budućnosti jako puno. Kako se tehnologija iz dana u dan razvija tako i potreba za istom raste. Svaka domena poslovanja ima svoje specifične potrebe pa tako i arhitektura. Dosta stvari postoji trenutno u polju arhitekture, a također isto toliko ima i mjesta da se nadograđuje. Svjesni smo u kakvom vremenu živimo i jednostavno moramo ići u korak s vremenom. Uz konsultacije sa ljudima iz svijeta arhitekture, siguran sam da bi mogli doći do mnogih inovativnih ideja i njihovom implementacijom doprinijeti razvoju arhitekture. Kako bi došli do povezivanja IT svijeta i svijeta arhitekture, potrebno je organizovati razne seminare i konferencije gdje bi se diskutovalo o novim idejama.

Mnoge konstrukcije danas su toliko kompleksne da ne mogu da se urade bez neke vrste automatizacije. Da li to prihvatate kao priliku da se više angažujete u ovoj sferi?

Svakako da je to odlična prilika da se napravi neko rješenje koje će mnogo olakšati dosadašnji posao. Kao što sam već spomenuo, da bi se došlo do angažmana u tom polju potrebno se kao prvo dublje upoznati sa princpima i metodama rada u arhitekturi. Kao drugo, potrebno je organizovati što više događaja na kojima će se pričati o primjeni IT-ja u arhitekturi. Jedino na taj način možemo doći do većih angažmana i zajedničkih rezultata.

Dakle, sve je veća potreba za tim poljem?

Naravno, IT je zaseban svijet koji svaki danom drastično napreduje. Svakodnevno se promovišu nove tehnologije, poboljšani algoritmi i mnoge druge stvari s kojima se trebamo upoznavati da bi bili svjesni uloge IT-ja u svim sferama naših života. 

Freeformgradnja i prelazak sa čiste ortogonalne geometrije znače dodatnu potrebu za automatizacijom. Postoji mnogo elemenata koji mogu da se programiraju? U kojoj fazi projektovanja smatrate da je potrebno primeniti principe automatizacije?

Da, postoji mnogo elemenata koji mogu da se digitalizuju. Tehnologija danas igra veoma važnu ulogu u svemu tome i mislim da se treba maksimalno iskoristiti u svim poslovnim procesima. Siguran sam da se može iskoristiti u svim fazama projektovanja, a to ćemo najbolje odlučiti u konsultacijama sa ekspertima iz svijeta arhitekture. Na taj način bi pronašli najbolje rješenje za „probleme“ koji su pred nama.

Šta je sa budućim profesionalnim razvojem? Gdje sebe vidite za 3, a gdje za 10 godina?

Svakodnevno učimo i usvajamo najnovije tehnologije s kojima pokušavamo napraviti nove inovativne stvari i rješenja. U narednom periodu se vidimo kao kompanija koja će biti prepoznata, kako u BiH tako i šire, po svojim inovativnim rješenjima. Kao kompanija koja će zapošljavati mlade stručnjake, ljude sa velikim potencijalom koji će doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine i njene  privrede.  

Na čemu trenutno radite i šta u budućnosti možemo da očekujemo od DIGIQAL-a?

Trenutno radimo na par društveno korisnih projekata, s kojima želimo da poboljšamo život u BiH. Jedan od njih je informacijski sistem za auto škole u Bosni i Hercegovini. Na taj način ćemo olakšati kandidatima sa polaganjem ispita, instruktorima i predavačima sa praćenjem evidencije o nastavi, finansijama i svim ostalim segmentima jedne auto škole.

U budućnosti možete očekivati još društveno korisnih projekata, jer smo svjesni činjenice da imamo jako puno prostora za IT u raznim granama privrede. Mladima želimo da omogućimo prilike za rad, ne samo iz IT sektora, već iz svih drugih jer jedino na taj način možemo dobiti kvalitetne rezultate.

 

m-Kvadrat

print