spot_img

Koji faktori utječu na pumpabilnost betona?

Pumpabilni beton je vrsta betona koji se prenosi na veće visina kroz cijevi, i koristi se kad je potrebna veća količina betona.

Na pumpabilnost betona utječe nekoliko faktora poput cementnih materijala, karakteristika agregata, primjesa, i miješanja betonskih komponenata.

Razni cementni materijali poput letećeg pepela i silicija, mogu imati pozitivan efekat na pumpani beton. Zbog toga, maksimalna agregatna veličina ne bi trebala prekoračivati četvrtinu dijametra pumpne cijevi, i trebale bi se preduzeti mjere opreza prije korištenja lakih i teških agregata u betonu. 

Pored toga, doziranje i miješanje trebalo bi se uraditi tačno i adekvatno, inače postoji šansa od komplikacija s betonom u pumpi.

Koji faktori utječu na pumpabilnost betona?

1. Cemetni materijali

Općenito, odzračivanje pumpanog betona je veliki problem, i za to se treba koristiti fini cement. Što je cement finiji, to bolje.

Upotreba letećeg pepela je posebno korisna kod pumpanog betona zbog sferičnih čestica i staklaste teksture, koje poboljšavaju koheziju smjese i smanjuju potrebnu količinu vode.

Para od silicija još je jedna primjesa koja može poboljšati pumpabilnost betona. Pored toga, ona znatno povećava koheziju mješavine. Mljevena granulirana šljaka iz visokih peći može pomalo poboljšati pumpabilnost, zbog oblika i teksture čestica koje su slične portland cementu.

S druge strane, veća količina mljevene granulirane šljake se koristi u mješavini koja ima teške agregate, onda se povećava šansa segregacije betona. Mljevena granulirana šljaka također odlaže stvrdnjavanje betona, što nekada može biti od koristi. Slično mljevenoj granuliranoj šljaci, metakaolin ne utječe na pumpabilnost cementa u očiglednom ili efikasnom smislu, ali se koristi u betonima niske kohezije. 

2. Karakteristike agregata

Efekat raznih karakteristika agregata poput veličine, oblika i gustoće bit će objašnjeni u daljem tekstu:

2.1. Veličina agregata

Maksimalna veličina agregata u proizvodnji pumpanog betona ne bi trebala biti veća od minimalnog dijametra cijevi, podijeljene na četri. To je zato što se povećava mogućnost segregacije, ako maksimalna veličina agregata premašuje četvrtinu minimalnog dijametra cijevi. Zbog toga je potrebno pažljivo odabrati veličinu agregata.

2.2. Oblik agregata

Poželjno je koristiti agregat oblog oblika, zato što obli šljunak ne stvara internu silu trenja, i u cijevnom sistemu. Kao rezultat toga, beton može glatko prolaziti kroz cijevi, pogotovo na ćoškovima.

Uglasti agregati se ne bi trebali u potpunosti zanemariti, jer se omjer praznine uglastih agregata može smanjiti. Ako je oblik agregata loš i nepovoljan, savjetuje se da se obrati pažnja na proporciju pijeska. 

2.3. Gustoća agregata

Ako je gustoća čestica koje su različite veličine drugačija, doći će do odzračivanja i segregacije pumpanog betona. Ako se laki beton nepravilno proizvede, laki agregati mogu isplivati i uzrokovati probleme kod postavljanja betona. 

Laki agregat je porozan i apsorbuje značajnu količinu vode u betonu pod pritiskom pumpe. Eventualno dolazi do začepljenja cijevi. Pored toga, nakon uklanjanja pumpnog pritiska, apsorbovana voda izlazi iz agregata i dolazi do odzračivanja, pogotovo kod postavljanja betonskih ploča. 

Beton napravljen od lakih agregata ne može se pumpati na duge distance i veće visine. U poredbi, teški agregati mogli bi potonuti do horizontalnih cijevi i začepiti je. Savjetuje se rastavljanje i čišćenje cijevi nakon postavljanja, jer bi moglo biti teško odstraniti stvrdnuti beton. Dijametar cijevi trebao bi biti malo veći od maksimalne agregatne veličine u mješavini, da bi se spriječilo začepljenje. Stvrdnuti beton mogao bi uzrokovati više problema kod idućeg izlijevanja. 

3. Primjese

Primjese se, općenito, koriste u skoro svakoj aplikaciji, i imaju efekat na pumpabilnost betona. Na primjer, primjese koje smanjuju vodu su od koristi jer sprječavaju ekscesivno odzračivanje, smanjujući sadržaj vode. 

Primjese za uvlačenje vazduha poboljšavaju koheziju betonske mješavine i poboljšavaju pumpabilnost. U svakom slučaju, ako je u mješavini veća količina cementa, dodavanje primjesa za uvlačenje vazduha nema nikakve koristi. 

Retarder primjesa se smatra korisnom u vrućim predjelima, i u momentima prisilnog odgađanja rada. Može poboljšati obradivost betona, i time dati vremena za daljnji rad na postavljanju betona. 

4. Doziranje i miješanje materijala

Ako dođe do grešaka u doziranju, pogrešne količine vode i slično, to će imati veliki utjecaj na pumpabilnost. Bitno je pravilno odraditi doziranje. 

Što se tiče miješanja materijala, pumpani beton trebao bi se adekvatno miješati, i mješalice koje se koriste za tu proceduru trebale bi biti preporučene od proizvođača. I na kraju, savjetuje se da se mješavina betona još jednom promiješa prije ubacivanja u pumpu. 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE