spot_img

Konkurs za izradu arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511.SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi – prva nagrada

Svrha i cilj ovog konkursnog rada jeste prijedlog idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi koje u prostornom, ambijentalnom, vizuelnom i funkcionalnom smislu stvara ugodan prostor za sve korisnike, a čiji koncept  je nastao kao rezultat analiza kako zatečenog stanja tretiranog obuhvata i šireg područja tako i konkretnih zahtjeva datih u projektnom zadatku.

Površina obuhvata čini prostor s desne i lijeve strane magistralnog puta M14 Bihać – Bosanski Novi (dio koji prolazi kroz centar grada), a koji se koristi kao pješačka komunikacija sa ostatkom gradskog područja i Trg Alije Izetbegovića. Tretirani obuhvat longitudinalnog karaktera prati magistralni put u pravcu sjever-jug ulicom 511. SBB od križanja s ulicom 5. Korpusa pa do mosta preko rijeke Une, dužine cca 580m.

 

ARHITEKTONSKI STUDIO: Bis-Tip d.o.o Sarajevo

LOKACIJA: Unsko-Sanski kanton

Bosanska Krupa – uža  gradska jezgra

TIP PROJEKTA: Konkursni rad, Prva nagrada

POVRŠINA:  cca. 1,57Ha

DUŽINA: cca. 580m

PRIJEDLOGA RJEŠENJA

NOVI SAOBRAĆAJNI MODEL I TRANSFORMACIJA JAVNIH POVRŠINA

Glavni akcenat remodeliranja saobraćaja je na rješavanju problema sa postojećim kolskim stacionarnim saobraćajem i uspostavi novog pješačkog saobraćaja tj. šetnice koja će u funkcionalnom i oblikovnom smislu biti prostorno definisana i doprinijeće ambijentalnoj pepoznatljivosti obuhvata kako to dolikuje prostoru u centralnoj gradskoj zoni. Prijedlogom rješenja pješački saobraćaj duž šetnice se odvija neometano izuzev na mjestima uključenja postojećih sporednih saobraćajnica na magistralni put, ali postavljanjem odgovarajuće signalizacije i znakova onemogućava se brza vožnja automobila, dok se na uključenju sa trga Alije Izetbegovića predviđa i režimski saobraćaj. Cijelom dužinom pločnika šetnice predviđena ugradnja taktilnih traka za kretanje slijepih i slabovidnih osoba, dok su svi trotoari na pješačkim prelazima prilagođeni za osobe u kolicima ili otežano kretanje. Šetnica povezuje otvorene prosotre obuhvata u jednu kontinuiranu cjelinu stvarajući novi vizuelni identitet tretiranog obuhvata i šire gradske zone. Transformacijom javnih površina dolazi do uspostave novih gravitacionih područja i njihovo povezivanje te stvaranje jedinstvene oblasti centraliteta u longitudinalnom smislu. Šetnica, dječije igralište, longitudinalni trg uz šetnicu i Trg Alije Izetbegovića kao urbani katalizatori prostora koji svojim različitim rekreativnim akcentom – prostor za djecu, penzionere, druženje, javna okupljanja, sajmove, manifestacije i sl. tvore jednu kontinuiranu društvenu infrastrukturu kao bazu za budući razvoj sadržaja.

U skladu sa pozicijom tretiranog obuhvata i složenošću zatečenog stanja predloženi prostorno-funkcionalni model podijeljen je na četiri definirajuća segmenata u vidu sistema otvorenih prostora i šetnicom kao kontinuiranom vezom između njih. Kao peti segment javlja se prijedlog uređenja fasada okolnih objekata s obje strane magistralnog puta u tretiranom području:

Segmenti su raspoređeni duž tretiranog obuhvata od juga prema sjeveru, a podjeljeni su na sljedeći način:

– Segment 1 – Šetnica;

– Segment 2 – Dječije igralište;

– Segment 3 – Linearni trg uz šetnicu;

– Segment 4 – Trg Alije Izetbegovića;

– Segment 5 – Prijedlog uređenja fasada okolnih objekata

unutar treritanog obuhvata.

SEGMENT 1 – ŠETNICA

Segment 1 čini šetnica s obje strane magistralnog puta tretiranog obuhvata dužine cca 450m. Pojas šetnice se sastoji od zelenog pojasa koji se nalazi uz saobraćajnicu i njegova širina se kreće od 150cm-200cm u zavisnosti koliko javnog prostora je na raspolaganju da se ne zadire u privatne parcele, dok se širina pješačkog pločnika kreće od 200cm-240cm. Zeleni pojas je zatravnjen cijelom dužinom, osim na području lijeve strane preko puta pošte gdje zbog nedostatka prostora drvored prelazi u tačkasta ostrva na popločanju. Dužinom zelenog pojasa planiran je drvored od drveta Sorbus x intermedia, nama poznato kao mukinja, dok je živa ograda visine 1m planirana od lovor višnje (Prunus laurocerasus).

SEGMENT 2 – DJEČIJE IGRALIŠTE

Drugi segment prostornog obuhvata čini javni prostor na kojem je planirana obnova devastiranog dječijeg igrališta koje se nalazi u dvorištu stambene zgrade na parceli 23/I I 23/II. Igralište se nalazi na jugu tretiranog obuhvata na desnoj (istočnoj) strani kao prvi u sistemu javnih prostora povezanih šetnicom. Igralište je pravougaonog oblika, površine cca 220m², pozicionirano tako da ne remeti pristupne hodne linije ulazima u objekte kolektivnog stanovanja. Zbog neposredne blizine magistralnog puta i sigurnosti mališana igralište je ograđeno ogradom visine 1.5m sa dva ulaza u rekreativnu zonu, jedan direktno sa šetnice i jedan sa južne strane parcele.

SEGMENT 3 – LINEARNI TRG UZ ŠETNICU

Treći segment prijedloga rješenja tretiranog obuhvata čini linearni trg uz šetnicu. Područje linearnog trga obuhvata javni prostor ispred objekata kolektivnog stanovanja sa poslovnim parterom, a prostire se na dužini od cca 115m uz samu šetnicu. Koncept i funkcionalna organizacija ovog javnog prostora polazi od ideje da “razbije” kontinuiranost i ravne linije šetnice koja nas dovodi do trga, te iako i sam trg ima linearnu formu da ipak dobije novi vid dinamike, a da i dalje ostavlja osjećaj kompaktnosti ova dva segmenta kao jedne cjeline. Po kamenim strukturama raspoređene su drevene klupe za odmor i druženje, a predviđeno je budu isklesane od sedre. Cijeli obuhvat prate rasvjetni stubovi koji se smjenjuju u dva reda prateći vijugave forme na tlu dodatno artikuliraju prostor.

SEGMENT 4 – TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA

Kao četvrti segment urbane trasformacije i zadnji u nizu trnsformacija javnih porvšina na kraju obuhvata u pravcu sjevera nalazi se Trg Alije Izetbegovića. Ulica 511. SBB-e ima prirodnu gravitaciju pješačkog kretanja prema Trgu Alije Izetbegovića koji se nalazi u podnožju Starog grada gdje Trg ima fokalnu tačku ukrštanja pješačkog saobraćaja. Prijedlog rješenja tretira cijelo područje trga kao jednu cjelinu, ostavljajući trenutnu funkciju kolskog saobraćaja, i stacioniranog i u pokretu, samo joj dajući strukturu i formu u prostoru te rješavajući ostatak trga kao javni prostor koji ima težište na okupljanu i druženju, koji nije previše opterećen urbanim mobilijarom i može se uz režimski saobraćaj transformisati iz saobraćajnice u prostor za manifestacije, sajmove, otvorene pozornice, galerije i sl. Glavni detalj rješenja javnog prostora predstavljen je u vidu amfiteatra – drvena tribina

koja se nalazi na prostoru trenutne zelene površine u podnožju Starog grada, ispred koje se nalazi linearna fontana.

SEGMENT 5 – PRIJEDLOG UREĐENJA FASADA OKOLNIH OBJEKATA UNUTAR OBUHVATA

Područje obuhvata pripada stambeno-poslovnoj zoni sa funkcijama centraliteta u urbanom području. Preovladavaju individulani objekti s poslovnim prizemlje i zgrade kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadržajima u prizemlju. Važno je istaknuti da arhitektonsko-oblikovni izraz nije primjeren centralnoj gradskoj zoni. Prednost treba dati glatko ožbukanim fasadama, oblogama od prirodnog kamena, drvenim elementima, fasadnom opekom, staklenim stijenama u parterima i sl.

Kombinacije boja i materijela na fasadama svesti na makasimalno 3 različite vrste obloge ili boje, gdje pored dominantnog materijala, material koji se pojavljuje kao dodatni može imati maksimalnu zastupljensot od 30% na fasadi.

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE