spot_img

Konstrukcija središnjih trgova u Koprivnici

Glavni trg Zrinski gledan iz zraka djeluje kao zona napetosti i križanja puteva razapeta između ulica i manjih trgova na istoku i zapadu.

PROJEKAT: Konstrukcija središnjih trgova u Koprivnici

MJESTO: Koprivnica, Hrvatska

ARHITEKTI: NFO – Maja Bencetić, Frane Dumandžić, Kata Marunica, Nenad Ravnić, Andrea Šandrk, Roko Šarić, Karla Tavić, Filip Vidović

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

SARADNICI: Aquachem d.o.o., CO-art d.o.o., Grid d.o.o., Lipapromet d.o.o.

HRONOLOGIJA: 2019.-2020.

VELIČINA: 15000 m2

IZVOĐAČ: Sitolor, d.o.o.

IZVEDBA HORTIKULTURE: Komunalac – komunalno poduzeće Koprivnica d.o.o.

TROŠKOVI: 2.000.000 € + PDV

– NAMJEŠTAJ (dizajn NFO, urbanu opremu čine čelični nosači za bicikle; čelične i drvene klupe, čelično “solarno stablo”, čeličnI koševi za otpatke, betonske klupe, platforme i žardinjere. Čelične klupe izrađuje VIAS d.o.o, a betonske klupe proizvodi Eurobeton d.o.o.)

– OPLOČENJE:

– TRG betonski opločnici u raznim bojama Eurobeton d.o.o.; in situ štokovani beton, kamen pješčenjak za fontanu Mramor-comerce,

– OBORINSKA ODVODNJA: ACO

– SISTEM RASVJETE: Geolux, Griven

– SISTEM NAVODNJAVANJA: Sustav navodnjavanja korijenja (RWS) i sustav navodnjavanja kap po kap (DIS)

– HORTIKULTURA

Rasadnici bilja: Miha projekt d.o.o.

Vrste drveća: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides globosum, Acer palmatum Atropurpureum, Styphnolobium japonicum

Vrste grmlja: Picea glauca globose, Picea nidiformis, Hakonechloa, Ophiopogon japonicus,

Travnjak: Oblutci (80-100 mm)

BROJ STABALA UNESI U OKOLIŠ: 25

FOTOGRAFIJE: Bosnić+Dorotić

Fotografije dronom:Zoran Bakić, Filip Ružić

POSTOJEĆE STANJE

Zadani obuhvat može se segmentirati u tri zone koje čine logične prostorne cjeline: Zona trga bana Jelačića: Široka ulica sa drvoredom koja povremeno udomljava sezonske sadržaje; trg ispred tržnice: generator najvećeg dnevnog pješačkog i biciklističkog prometa; te glavni gradski Trg Zrinski: Naoko predimenzionirani trg kojeg s jedne strane omeđuje zelena fasada glavnog gradskog parka, s druge pročelja nedovršenog bloka različitih sadržaja, zatim gradska Vijećnica na istoku te nedefinirana prometnica s uglovnicom stare „Podravke“ u pozadini. Svaki od spomenutih prostora ima specifični potencijal koji ga razlikuje od drugih, te mogućnost spajanja u sustav javnih prostora centra Koprivnice.

Glavni trg Zrinski gledan iz zraka djeluje kao zona napetosti i križanja puteva razapeta između ulica i manjih trgova na istoku i zapadu. Ta napetost prostora stvorila je od glavnog koprivničkog trga tranzitno mjesto – prostor kojeg više definira protočnost i kretnja, a manje zadržavanje i svakodnevne aktivnosti. Intuitivnim linijama kretanja biciklisti mimo ucrtanih biciklističkih staza dijagonalama „sijeku“ trg kako bi što prije došli od jednog do drugog kraja.

KONCEPT

Prihvaćajući protočnost kao neminovnost u funkcioniranju Trga, a biciklističke staze kao svojevrsni koordinatni sustav formiraju se zone zadržavanja između spomenutih staza i perimetra trga. Definirana zona je poput kolaža aktivnosti nastala s obzirom na mikrolokacijske specifičnosti i dosadašnje navike građana. Na Zrinski trg u cijelosti je položena „tapiserija“ manjih trgova strukturirana oko čvrstih osi biciklističkih staza u formi „X-a“. Svaka zona direktno korespondira s namjenom okolnog konteksta ili donosi svoju novu namjenu. Korištenjem različite urbane opreme, svjetla/sjene i različitog popločenja formiramo urbani kolaž mogućih trgova nastalih s obzirom na kontekst, navike građana i pretpostavki za neke nove navike. Susjedni trgovi postaju tzv „zelena predvorja“ dajući pritom Zrinskom Trgu jasne vizualne granice.

OPIS RJEŠENJA

Zona Zrinskog trga podijeljena je u dvanaest manjih zona. Svaka od tih zona prilagođena je obližnjoj namjeni. Primjerice, ispred galerije je art zona sa postamentima za povremene izložbe i krugovima za crtanje. Ispod stabala javora je „pop-up“ zona za ljetne manifestacije. Ispred ugostiteljskih objekata su caffe zone za razvijanje površina sa stolovima i suncobranima. Zrinski trg i trg bana Jelačića opremljeni su priključcima za povremena događanja kako bi se postigla multifunkcionalnost. Trg je većinski izveden od betonskih opločnika različitih dimenzija, shemi polaganja i obrade. Boja samih opločnika rezultat je pomne analize fasada okolne izgradnje, povijesnog nasljeđa i samog podravskog ambijenta. Tako su posebno naglašene staze uz objekte od crvenkastih opločnika koji su citat starih puteva od opeke. Multifunkcionalne zone za povremena okupljanja su oker-žute boje, dok su ostale zone u nijansama sive. U sredini se nalaze mozaici koji su interpretacija poznatog podravskog veza. Biciklistički „X“ koji presijeca trg napravljen je od grubo štokanog betona kako bi naglasio promjenu materijala. Nova fontana, oblikom identična starom cvijetnjaku – rundeli, sada je višenamjenska fontana opločena sivim flamato pješčenjakom. Sama fontana upuštena je 2 cm u odnosu na trg, te se može  zapuniti u vodeno zrcalo koje reflektira park i staru zgradu Vijećnice, dok ljeti služi za igru i osvježenje najmlađih koprivničana. Urbana oprema trga prilagođava se ambijentu, te potiče različite aktivnosti, te obuhvaća drvene klupe uz park, klupe/postamente na „art-trgu“, klupe-biciklarnike na ulaznim zonama trga te kružne klupe oko postojećih visokih stabala prema Parku. U zoni ispred knjižnice i kina dominira solarno stablo opremljeno wifi-ijem, priključcima za struju te ekranom na koji se prikazuju meteorološki podatci. Unutar obuhvata postavljene su i skulpture poput postojećeg ali i novog spomenika biciklistima. Od hortikulture korištene su vrste slične onima zatečenima na licu mjesta. Trg bana Jelačića i trg kod tržnice se dodatno ograđuju drvoredima kuglastog javora, a drvored na trgu Zrinski dopunjava javorima i soforama sa grmovima smreke. Na „art zoni“ postavljaju se Crveni javori, zajedno s niskim raslinjem ophipogon.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE