KUĆA ND, BOJNIK – ENTERIJER (REALIZACIJA)

KUĆA ND, BOJNIK 

Projekat: KUĆA ND, BOJNIK  – ENTERIJER (REALIZACIJA)

Arhitektonski studio: Firma d.o.o.

Autori: Dina Šamić, Nermina Zagora

Saradnici: Malik Hodžić, Haris Ovčina, Nihada Gadžo

Realizacija: 2015.-2017.

Firma d.o.o. je interdisciplinarni arhitektonski studio osnovan 2009. godine u Sarajevu. Rad studija je baziran na integraciji raznih disciplina: arhitekture, urbanog dizajna, pejzazne arhitekture, dizajna, umjetnosti i arhitektonske teorije. Takav pristup je rezultirao vecim brojem projekata i realizacija u zemlji i inostranstvu tokom proteklih godina. Firma se bavi izradom arhitektonskih projekata ( na idejnom i izvedbenom nivou), projekata enterijera, restoracije i urbanog dizajna.

Dina i Nermina posjeduju međunarodno iskustvo, prošle su stručna usavršavanja i studijske boravke u Barceloni, Rimu, Japanu, Belgiji, Velikoj Britaniji, Norveškoj. Bitno je istaknuti i da su u sklopu Collegium Artisticum 2017 osvojile i nagradu u kategoriji “Nagrada za realizaciju” za Triptih: Sarajevska stepeništa (poetsko, muzičko i parkovsko stepenište). Predstavljeni projekat „ND HOUSE“ odabran je od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2018 među 5 radova u kategoriji Enterijer.

Kuća ND se nalazi u naselju Bojnik, na parceli sa koje se pruža pogled na panoramu zapadnog dijela Sarajeva. Presudan uticaj na razvoj koncepta vanjskog i unutrašnjeg oblikovanja predmetnog objekta je imala impresivna ljepota prirodnog okruženja lokacije. Forme, prostorne sekvence i materijalizacija vanjske opne i enterijera predstavljaju eho atmosfere borove šume u čijem središtu je smješten objekat.

Kuća ND se sastoji iz dvije etaže, prizemlja i prvog kata, ukupne korisne površine 160 m2. U arhitektonskoj kompoziciji, ističu se dva smaknuta volumena, koja završavaju sa dva asimetrična dvovodna krova, pozivajući se na arhetipsku formu kuće u dinamičnoj, savremenoj interpretaciji. Ovaj  kompozicioni princip je omogućo diferencijaciju javnog i privatnog dijela kuće, kao i kontinuirano prožimanje sekvenci vanjskog i unutrašnjeg prostora. Eksterijer, omotač i enterijer objekta su  povezani srodnim oblikovnim lajtmotivima u vidu pravougaonih, linijskih elementa, a dinamizirani su kontrastom toplih i hladnih materijala – svijetlih tonova hrastovog drveta i tamnosivih akcenata od metala/lima.

Dnevni boravak i trpezarija između kojih se nalazi slobodnostojeći kamin predstavljaju fokus enterijera kuće ND. Jedinstvo enterijera i eksterijera u prizemlju kuće je ostvareno velikim staklenim portalima i pomičnim vanjskim panelima sa drvenim brisolejima. Na spratu se nalaze dvije spavaće sobe i kupatilo, koji su svojom pozicijom, orijentacijom i proporcijama izdiferencirani u odnosu na akcentirani, javni dio kuće.

m-Kvadrat

print