spot_img

Mirsad Jašarspahić: Neophodan je kontinuitet u prihvatanju znanja kako bi na kvalitetan način pratili svjetske trendove

Kada govorimo generalno o inžinjerstvu u Bosni i Hercegovini, postoji veliki prostor da se svi sektori unaprijede. Na svim poljima je nephodno pratiti promjene koje se dešavaju.

Intervju: Mirsad Jašarspahić, dip.ing.maš. podpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH

Biografija: Mirsad Jašarspahić rođen je 03. novembra 1971. godine u Kaknju, Bosna i Hercegovina. Srednju školu je završio u Zenici te stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva na Mašinskom fakultetu u Zenici. Karijeru započinje u PD Rudstroj d.d. Kakanj, gdje je vremenom napredovao do pozicije izvršnog direktora za komercijalno-tehničke poslove. 2008. godine gosp. Jašarspahić postaje generalni direktor RMU Kakanj i ostaje u ovoj kompanije do 2014. godine, kada je izabran na funkciju predsjednika/potpredsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH. Zbog izuzetnih postignuća u investiranju, primjeni standarda kvaliteta i savremenih tehnologija u RMU Kakanj, dodijeljena mu je nagrada Menadžer godine za 2011. godinu. Gosp. Jašarspahić trenutno obnaša funkciju podpredsjednika/predsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH, asocijacije koja aktivno zastupa interese privrednih društava i podstiče ekonomsku aktivnost. Dobitnik je Specijalne nagrade dodijeljene u sklopu manifestacije Menadžer godine za 2015. godinu, zbog izuzetnog angažmana i unapređenja u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH. Već u prvoj godini mandata u Privrednoj komori inicira osnivanje Udruženja  prodajnon-servisnih centara novih motornih vozila zbog mnogobrojnim dugogodišnjim problemima sa kojima se susreću kompanije koje se bave ovom djelatnošću kao sto je bilo neuvodjenje Euro 4 standarda, nestimulisanje kupovine novih vozila, prekomjeran uvoz polovnih ekološki neprihvatljivih vozila. Upravo djelovanjem tog udruženja kroz Privrednu komoru prema donosiocima propisa Bosna i Hercegovina od 1. juna 2019. zabranjuje uvoz polovnih automobila sa motorom Euro 4 i novih automobila sa motorom Euro 5. Stupanjem na snagu te odluke o minimumu standarda prilikom uvoza vozila, ograničen je uvoz polovnih automobila samo ako ispunjavaju standard Euro 5 i novih sa Euro 6 motorom. Cilj je bio da imamo bolju ispravnost vozila i manje nesreća na putevima, manju zagađenost i zdraviju životnu sredinu, više novca u budžetima i na kraju ispunjavanje uslova za prijem u Evropsku uniju u kontekstu smanjenja ugljen-dioksida. U julu 2016.godine u Privrednoj komori osniva Grupaciju  automobilske industrije FBIH čiji su članovi privredni subjekti koji se bave proizvodnjom automobilskih dijelova i komponenti i koja će djelovati kao strukovna asocijacija u okviru Udruženja metalne i elektro industrije P/G komore F BIH sa ciljem da se prije svega obezbijedi neophodna komunikacija između kompanija iz BiH koje rade u automobilskoj industriji, te da razmjenom saznanja i iskustava olakšaju pristup poslovima na zahtjevnim stranim tržištima, što će u konačnici rezultirati povećanjem konkurentnosti i razvojem automobilske industrije u našoj zemlji. U decembru 2017. godine, za potrebe te grupacije a kroz  Projekat razvoja automobilske industrije,  ugovorom sa Wolfsburg AG, uspostavlja predstavnički ured za Grupaciju automobilske industrije Privredne/Gospodarske komore FBiH u Wolfsburgu, SR Njemačka.  Aktivnom saradnjom ova dva udruženja sa internacionalnim partnerima dolazi se do saznanja I projekcija razvoja automobilske industrije u jednom novom pravcu pa se  u maju 2019. u Privrednoj komori formira Udruženje za elektromobilnost sa ciljem  zastupanje interesa članica u cilju razvoja sektora elektromobilnosti, podizanje javne svijesti u društvu o uticaju transporta na okoliš, iniciranje uspostave regulatornog okvira i donošenja strateških dokumenata iz domena elektromobilnosti, saradnja na temu elektromobilnosti sa drugim organizacijama na lokalnom i internacionalnom nivou, organizovanje stručnih skupova i događaja u cilju prezentiranja, promocija inovacija i interesa društva, pristup fondovima, edukacija kadrova, razmjena mišljenja i ideja, te ostale aktivnosti a zbog značaja prilagođavanja rastućem trendu razvoja električnih vozila i njihovog utjecaja na sve ostale oblasti, poput turizma, ekonomije, itd. U januaru 2020. godine, inicira uspostavljanje Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu Privredne/Gospodarske komore FBiH, kao predsjedavajući Konstituirajuće skupštine Inžinjerske komore. Trenutno je član slijedećih tijela: Upravnog odbora medjunarodne asocijacije za mala I srednja preduzeća UNISMO,   Mediteranskog savjetodavnog odbora PlasticsEurope, Energetskog vijeća u BiH pri Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savjeta za strane investicije pri vladi FBiH, Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, te Upravnog odbora Inžinjerske komore FBiH.

Ugostili smo podpredsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH, asocijacije koja aktivno zastupa interese privrednih društava i podstiče ekonomsku aktivnost. Razgovarali smo o nadležnosti komore,  njenim aktivnostima, uslugama koje pruža svojim članovima. Odgovore čitajte u nastavku.

Poštovani Mirsade, možete li za početak našim čitaocima reći više o Vašem profesionalnom angažmanu u Inženjerskoj komori FBIH?

Od Balkanskog inzinjerskog foruma održanog u Sofiji u maju 2018 godine na kome sam na poziv organizatora imao zadatak da predstavim i prezentiram stanje i perspektive sektora inženjerskih usluga u Bosni i Hercegovini je zapoceo aktivan rad na pripremi uspostavljanja Inzinjerske komore u FBiH. Iskoristivši statutarne odredbe i kapacitete Privredne komore FBiH, a vođen motivom da ovaj prostor prestane biti jedini gdje ne postoji inženjerska komora inicirao sam uspostavljane Inženjerske komore FBiH i bio Predsjedavajuci Osnivačke skupštine Inženjerske komore FBiH, a danas član Upravnog odbora Inženjerske komore

Komora je osnovana početkom 2020-te godine. Recite nam nešto više o tome.

Ideja o osnivanju Inženjerske komore javila se prije više od deset godina. Na području Bosne i Hercegovine nije postojala infrastruktura koja je usmjerena na afirmaciju i razvoj inženjerstva i inženjerske struke, te je bilo neophodno raditi na osnivanju institucije koja će biti okupiti inžinjere svih profila. Tako je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 23.1.2020. godine, zvanično osnovana Inženjerska komore FBiH kao asocijacija inženjera svih struka. Osnovni cilj je afirmacija i razvoj inžinjerstva u BiH. Mnogobrojni inženjeri su ukazali na potrebu osnivanja Inžinjerske komore, koja bi na organizovan i sistemski način bila uključena u rješavanje problematike u inžinjerskoj struci u BiH, organizirala edukaciju i stručno usavršavanje, obezbijedila saradnju sa zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u FBiH i BiH, organizirala stručne skupove i konferencije, predlagala propise od interesa za inžinjersku struku, vodila registar članova, kao i mnoge druge aktivnosti od interesa za članstvo.

Koje stvari su urađene od njenog osnivanja, a koje su u najavi?

Više od tri godine postojanja Inženjerske komore FBiH je obilježilo mnogobrojnom aktivnostima. Kao najznačajniju pomenut ću omasovljavanje članstva i formiranje strukovnih sekcija. Tu su i različite aktivnosti koje se odnose na edukaciju, seminari, webinari, promocije i sl. Također, praćenje zakonske regulative u donošenju, analiziranje, davanje prijedloga I sugestija. Učešće na stručnim konferencijama, susretima privrednika. Davanje suporta prilikom zemljotresa u Stocu.

Uspostavljen je Registar članova Inžinjerske komore koji je glavna baza za delegiranje stručnjaka u radne grupe za izradu strategija razvoja, komisija za izradu zakona i podzakonskih propisa, kao i drugih tijela za koja se traži stručni inžinjerski kadar. Inžinjerska komora FBiH će djelovati u saradnji sa drugim asocijacijama u okviru Privredne/Gospodarske komore FBiH u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i razvoja ekonomije u BiH.

Možete li nam reći nešto više o tome sa kojim se izazovima komora inženjera trenutno suočava?

Kada govorimo generalno o inžinjerstvu u Bosni i Hercegovini, postoji veliki prostor da se svi sektori unaprijede. Na svim poljima je nephodno pratiti promjene koje se dešavaju. Nikada ranije nije bilo potrebno toliko učiti kako bi znanje bilo funkcionalno. Inžinjerska komora mnogo pažnje posvećuje različitim seminarima za svoje članove, ali potrebno je sve sekcije uključiti i omogućiti razmjenu znanja, iskustava i novih rješenja. Glavni izazov je uključivanje inžinjera u kreiranje rješenja koja su zasnovana na pravilima struke i čijom se  implementacijom osigurava moderan, zdrav i što je najvažnije održivi razvoj Bosne i Hercegovine

Zbog čega je važno da jedna zemlja ima ovakvu komoru?

Inženjerska struka ima važnu ulogu u promociji principa održivog razvoja i implementaciji standarda kvaliteta u svim oblastima. Da bi struka bila temelj principa razvoja, neophodna je organizacija koja je partner vladi i koja će zastupati interese inžinjera i strukovnih principa. Okupljanjem i umrežavanjem inžinjera na jednom mjestu rezultirat će sinergijom znanja, iskustva, ekspertiza, te dugoočekivanim poboljšanjima u inžinjerstvu.

Možete li za naše čitaoce reći nešto više o radu komore, te načinu pristupa istoj u svojstvu člana?

Inžinjerska komora Federacije Bosne i Hercegovine radi na modelu sekcija po strukama. radi se o Komori koja okuplja sve inžinjerske struke i trenutno radi četrnaest matičnih sekcija. Rukovodstvo Inžinjerske komore su predsjednici svim matičnih sekcija i sve aktivnosti, ideje i prijedlozi dolaze ib baze tj. članstva. Učlanjenje u Komoru je vrlo jednostavno, potrebno je da odete na web stranicu Komore i nađete link za pristup. Učlanjenjem u veliku porodicu članova Inžinjerske komore FBIH imate prava koja su definisana aktima Komore.

Koliko, i da li sarađujete sa nadležnim ministarstvom?

Saradnja sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja postoji, iako nije na zadovoljavajućem nivou, mi smo zadovoljni do sada urađenim. Obzirom da IKFBIH okuplja sve inžinjerske profile potrebno je imati saradnju sa više ministarstava. Vode se aktivnosti na uspostavljanju čvršće saradnje sa Vladom Federacije BiH odnosno sa ministarstvima koja su nadležna za pojedine inženjerske struke.

Da li i u kojoj mjeri primjenjujete disciplinske mjere za Vaše članove?

u skorije vrijeme organi IKFBIH su donijeli Etički kodeks koji reguliše etičke principe i norme ponašanja članova. Važno je da pravila struke, moral i sve ono što karakteriše inženjera  kao odgovornu osobu bude na potrebnom nivou. Ukoliko dodje do kršenja pravila, etički komitet će reagovati.

Da li komora sarađuje sa obrazovnim institucijama, posebno u segmentu cjeloživotne edukacije članova komore?

Od same ideje o osnivanju Inžinjerske komore FBiH, inicijativnog odbora i osnivačke skupštine, u sve aspekte rada uključeni su i ugledni profesori i akademski radnici. većina seminara odnosno webinara koja je održana je uključivala profesore na univerziteta u BiH. U narednom periodu je planirana posjeta univerzitetima u BiH i fakultetima kako bi se saradnja podigla na viši nivo i kako bi zajednički radili na unaprijeđenju inženjerske struke.

Kako sarađujete sa komorama inženjera u zemljama regiona, te da li ima prostora za proširenje obima saradnje, da li ste tokom osnivanja komore tražili savjete i predstavnika iz susjednih zemalja?

Saradnja sa komorama inžinjera iz susjednih zemalja je odlična. Saradnja sa njima je uspostavljena prije osnivanja IKFBIH upravo sa ciljem prikupljanja informacija. U trogodišnjem periodu postojanja IKFBIH, upriličeno je prisutvo različitim događajima u komorama u okruženju i definisan način i obim saradnje. Saradnja će se širiti, ali će se težiti uspostavljanju saradnje i sa drugim komorama inžinjera u EU i šire. Na posljednjoj reizbornoj skupšini Evropskog inženjerskog vijeća kao asocijacije inženjerskih komora smo imali gostujuće predavanje i predstavljanje najmlađe inženjerske komore.

Smatrate li da inženjerske struke mogu biti pokretači pozitivnog trenda rasta privrede u regionu, kako u navedenom vidite zadatke komore?

Vrijeme je promjena. Promjene su tako brze da ih je zaista teško pratiti. Do ovakvih trendova došlo je zahvaljujući ubrzanom tehnološkom razvoju. Inženjeri su u velikoj mjeri nosioci razvoja, što se dalje pozitivno reflektuje na rast privrede, inovativnost i sve ono što nauka sa sobom donosi. Komore su jedine organizacije gdje se mogu artikulisati ideje koje imaju inženjeri, koje će biti obrađene i realizirane u saradnji sa institucijama države.

Za kraj da li imate neku poruku za naše čitaoce, s obzirom na ciljanu skupinu časopisa?

Želio bih mladima poručiti da traže znanje i da koriste svaku moguću priliku da nešto nauče. Neophodan je kontinuitet u prihvatanju znanja kako bi na kvalitetan način pratili svjetske trendove. Učlanite se u Inženjersku komoru FBIH, to je vaša asocijacija i to je mjesto gdje možete unaprijediti svoje znanje.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE