Mladi tim iz Sarajeva kao vodilja arhitektonskog izraza nove generacije

Arhitektura je sklad estetike, funkcije, mjerila, odnosa prema prirodnim datostima i zbog toga arhitektura predstavlja materijalizovani izraz kontinuiteta ili savremenog životnog stila i nove ideje

Intervju: StudioArh

StudioArh je arhitektonski biro osnovan 2009. godine u Sarajevu, BiH. Od svog osnivanja biro uspješno realizuje projekte i pruža rješenja iz oblasti arhitekture (idejna rješenja, idejni i izvedbeni projekti, projekti enterijera, restauracije), urbanog dizajna, pejzažne arhitekture, inžinjeringa. Svaki projekat predstavlja skup analiza različitih, karakterističnih parametara za datu lokaciju, unutar kojih se podjednako prožimaju arhitektonska funkcija i vizualizacija. Ovakav pristup do sada nam je omogućio izradu i realizaciju blizu 100 projekata različitih namjena.
Inžinjeri StudioArh-a nastoje da pruže rješenja koja pomažu arhitektima, izvođačima, te ostalom stručnom osoblju u poboljšanju efikasnosti njihovog rada (smanjenju rada, vremena i troškova izrade). Kombinovanjem svega navedenog tim StudioArh-a je dovoljno kompetentan da kroz analize različitih parametara pruži izradu projekata u skladu sa svim zahtjevima klijenata. U nastavku pročitajte intervju sa timom projektanata iz biroa Studio Arh, o ljubavi prema arhitekturi, idejama vodiljama i budućim procesima.

Zašto arhitektura kao životni poziv?
„Studio-Arh“, Kenan: Zašto arhitektura kao životni poziv? Mogu da kažem da to nije bilo slučajno i da mi je to bila želja od kada sam u gimnazijskim danima počeo da razmišljam šta bi trebala biti moja profesionalna orijentacija i preokupacija. Ustvari, bio sam još od malih nogu „okružen“ arhitekturom, jer se u mojoj porodici o arhitekturi puno čitalo i govorilo. Ipak, presudno za moju odluku da upišem arhitektonski fakultet je bilo Vitruvijevo izvanredno djelo: “Deset knjiga o arhitekturi“. Naravno da u tom tinejdžerskom peridu nisam u potpunosti mogao razumjeti sve poruke te knjige, ali mi je bilo potpuno jasno da se arhitektura razlikuje od ostalih oblika umjetnosti i da predstavlja poseban vid kreativnog stvaralaštva i suptilne simbioze, kako to piše Vitruvije, ljepote, komfora, čvrstoće i funkcionalnosti. I nikada se nisam pokajao. Arhitektura je bila i ostala moja velika ljubav.

Etika ili estetika u arhitekturi. Šta biste istakli kao prioritet prilikom Vašeg pristupa novom projektnom zadatku?
„Studio-Arh“, Kenan: I jedno i drugo, jer su ta dva pojma u arhitekturi kauzalno povezana. Le Corbusier definiše arhitekturu kao „čistu kreaciju duha“. Arhitektura je sklad estetike, funkcije, mjerila, odnosa prema prirodnim datostima i zbog toga arhitektura predstavlja materijalizovani izraz kontinuiteta ili savremenog životnog stila i nove ideje. Suptilne kompozicije oblika i ploha, punog i praznog, svjetla i sjene, u simbiotičkom odnosu unutrašnjeg i vanjskog, prirodnog, vode nas ka novim estetskim dometima koji podrazumijevaju kreativnost u prostorno-plastičnom oblikovanju i inovativnost u materijalizaciji kako bi se izgradio okoliš u kojem se čovjek i fizički, i emotivno, može osjećati zadovoljno. Ali, degradacija životne sredine nam skreće pažnju na neraskidivu vezu između arhitekture, čovjeka i prirodnog okruženja, i vodi nas na polje etike. Sa ako projektujemo i gradimo u skladu sa etičkim i estetskim normama onda ćemo kao produkt imati harmoniju između prirodnog i izgrađenog okoliša. U suprotnom, imamo konflikt u prostoru koji ga trajno devastira i ne čini atraktivnim za čovjeka kao korisnika.

Kako vaš ured vidite u budućnosti?
„Studio-Arh“, Merima: Kao mjesto kreativnosti, inovativnosti, izazovne i produktivne provokativnosti, sofisticiranosti, hrabrosti i upornosti.

Na vašim objektima upečatljive su paralelne vizure i interakcija sa okolinom. Koji objekat biste istakli kao jedan od primjera sklada materijalizacije, vizuelnog identiteta i percepcije prema okolišu?
„Studio-Arh“, Kenan: Urbanističko-arhitektonska kompozicija se može smatrati uspješnom ako zadovoljava dva ključna uslova: prostorni, odnosno urbani komfor i arhitektonsku ljepotu koja je sastavljena od dvije vrijednosne komponente: estetike i ukusa. Dakle, urbani prostor je nemoguće odvojiti od arhitektonskog, a arhitektonski, koji je nova fizička struktura, od odnosa sa prirodnim datostima i potrebama čovjeka. Trudimo se da dizajniramo i stvaramo unutar ovoga triangla, da maksimalno poštujemo pravila struke, valorizirane vrijednosti podneblja, da projektujemo „sa prirodom“ prateći savremene trendove u dizajnu, funkcionalnosti i materijalizaciji i funkcionalnosti.

Da li imate neku poruku za naše čitaoce?
„Studio-Arh“, Kenan: Da, spemni smo im dati kvalitetan savjet za projektovanje, dizajn i unutrašnje opremanje, i zajedno sa njima, uroniti u divni i kreativni svijet arhitekture koju je jedan poznati filozof opisao kao „zamrznutu muziku“.

Projekat ugostiteljskog objekta sa pratećim sadržajima na lokalitetu bivšeg Vidikovca na Trebeviću.

Cijela priča je nastala i pokrenuta nakon/radi revitalizacije Sarajevske zičare kao jednog od najvećih prijeratnih simbola.  Shodno tome se stvorila i potreba dodatnih/novih sadržaja na toj trasi..

Objekat je u proširenim gabaritima u odnosu na prvobitni objekat kako bi zadovolji sve moguće potrebe budućih korisnika.

Korišten je po prvi put u BiH reflektujući alucobond (lahki kompozitni materijal) kako bi isti reflektovao ambijent/okolinu koja krasi ovaj lokalitet.  Projekat futurističkog naglaska, sa posebnim značajem za grad Sarajevo, trenutno je jedan od simbola turističkih atrakcija u Sarajevu. Svakako, ovakav poduhvat je bio poseban izazov. Objekat preferiraju jasne linije koje vizuru uklapaju objekat u okruženje.

print