Najbolja praksa za kreiranje videa u arhitekturi

Koristi se za arhitekturalnu vizuelizaciju, primijenjuje se u videima, a od karakteristika: koristi putanje, glatke tranzicije, pretpreglede, eksport na MP4, mijenja vrijeme dana, uključuje zamućenje pokreta, te ima i postavke za kvalitetu.

Kada navigiranje modela u stvarnom svijetu nije praktično, ili želite već skriptovanu putanju koja se podudara s onim o čemu pričate, onda je kreiranje videa rješenje. Enscape je nedavno poboljšao rad na razvijanju videa. Ovaj vodič koristi Autodesk Revit, ali način na koji se ova funkcionalnost implementirala u Enscape, dozvoljava mu da radi isto i u SketchUp, Rhino i ArchiCAD-u.

Velika slika

Čitav proces je jednostavan: Prvo, u vašem dizajnerskom softveru pokrenite Toggle Video Editor i napravite pregled u Enscape-u. Kliknite na Add Keyframe da definišite gdje je početak.  Možete nastaviti ovaj proces na način na koji biste htjeli da izgleda vaš video. Putanja i keyframe-ovi su vidljivi u Enscape-u. Video prati tu putanju i spaja se između svakog keyframe-a. Direkciona strelica dodaje se na svaki keyframe. Enscape će napraviti glatku tranziciju između #1 i #2, te opet između #2 i #3.

Kreiranje videa

U editoru koji je ispod prikazan, možete dodati različite keyframe-ove (korak „A“). Pored stapanja pravca pogleda, keyframe-ovi vam omogućuju druge opcije poput vremena dana (korak „B“). Trajanja između keyframe-ova može se podešavati tako što ćete postaviti određeni „timestamp“ ili vremenski žig.

Jednom kada se putanaj definiše, video će se moći pretpregledati u Enscape-u, koristeći Preview Video komandu. Ako sve izgleda uredu, koristite Export Video komandu da napravite MP4.

Video uređivač

Video se kreira prateći put kamere. Da započnete proces, u Revit-u, SketchUp-u, Rhino ili ArchiCAD-u, pritisnite na Toggle Video Editor komandu. Ove će aktivirati Video Editor UI u Enscape-u. Dalje, dok ste još u Enscape-u, jednostavno napravite pregled i kliknite Add Keyframe dugme (ili „K“ na tastaturi). Ovo dodaje keyframe, predstavljen kao trokut na Timeline-u. Nastavite kreirati preglede i dodavati keyframe-ove putem željene putanje dok se adekvatno ne definiše da putuje oko predmeta, uglova, gore i dole. Na kraju, koristite Preview komandu da dobijete in-app pregled animacije u stvarnom svijetu.

Video Editor također ima opciju da pobrišete sve keyframe-ove i kontrolišete kretanje kamere; Shaky camera i Easing in/out.  Opcija Shaky camera simuliše prirodne pokrete, koji se primijete kada snimate video s ručnom kamerom.

Keyframe uređivač – Uređivanje putanje

Putanja će se možda trebati modifikovati da se se prilagodi smjeru pogleda ili da se izbjegne preklapanje predmeta u prostoru. Enscape ovo olakšava tako što nam omogućava da odaberemo keyframe-ove i veizuelno ih prilagodimo. Ovaj proces može se započeti u 3D pregledu ili preko Timeline-a  u Video Editor-u. U 3D pregledu, pređite mišem preko kamere (npr. Keyframe-a) dok ne pozeleni i onda kliknite. Možete primijetiti da put kamere ima strelice na sebi, pokazujući smjer putovanja. Kad budete u Keyframe Editoru, imate nekoliko referentnih linija i kontrola, kao što je pokazano ispod. Keyframe se može editovati tako što ćete pritisnuti na trokute u Timeline-u.

Koristeći kontrole u Keyframe Editoru (uređivaču), Time of Day (doba dana), Field of View (polje vidokruga), Depth of Field (dubina polja) i Timestamp (vremenski žig) se poklapaju. Na primjer, ako je zadnji keyframe odabran i vremenski žig je namješten, to se primijeni na cijeli video. Ili, ako se doba dana ažurira na zadnja dva keyframe-a, ono će se stopiti između tih pregleda.

Evo za šta je svako dugme s desne strane:

Append: Dodaj novi keyframe.

Apply: Spašava promjene bez izlaska iz editora (Edit mode može se izgasiti tako što pritisnete Enter)

Delete: Obrišite određeni keyframe. (Del)

Leave: Izađite iz uređivanja bez spašavanja (Esc)

Kada se preklopi keyframe opcija, pojavi se indikator kao podsjetnik. U primjero ispod, tri od 4 opcije preklapanja su primijenjene na ovaj keyframe, field of view, time of day i timestamp.

Brzi pregled

Polje vidokruga definiše šta je vidljivo u određenoj poziciji i orijentaciji u prostoru. Odaberite ugao dijela uhvaćenog preko kamere da biste utjecali na atmosferu scene.

Doba dana se postavlja tako što ćete odabrati željeni sat u editoru; svijetlost će se shodno tome promijeniti. Poboljšajte projekat tako što ćete usavršiti i odrediti gdje dnevna svjetlost pada u sceni.

Dubina polja određuje fokusni dio videa. Možete koristiti centar ekrana kao automatski fokus ili sami odrediti. Koristite ovu opciju da pojačate fokus na specifičnom dijelu scene.

Enscape video putanja također može popriječiti podove, kao što možete vidjeti u slijedeće dvije slike. Proces je isti: pravite pregled putem i dodajte keyframe-ove.

Uređivanje putanje videa omogućava više keyframe-ova na istom mjestu (s drugačijom rotacijom kamere ili dobi dana) kao i kontrolu nad tajmingom. Ovo znači da ne morate često prelaziti iz Enscape-a u CAD softver.

Spasi putanju

Ako želite putanju koristiti ponovo možete je spasiti putem Save Path komande u primarnom dizajnu aplikacije; Revit, SketchUp, Rhino ili ArchiCAD. Mogućnost definisanja više putanja u istom projektu je također jedna od prednosti. Sačuvana datoteka je XML datoteka. Ako uredite ovu datoteku, primijetit ćete da svaki keyframe ima X,Y,Z za Position i LookAt. Ovi brojevi mogu se modificirati da se datoteka još tačnije podešava.

Opcija izvoza

Kvalitet videa zavisi od opcija koje su specificirane u Enscape Settings dijelu, kako smo i prikazali ispod. Postoji nekoliko bithin stvari koje morate znati:

Rezolucija

Odaberite rezoluciju videa u pikselima. Ovo podešavanje utječe na vrijeme potrebno da se procesira video te na veličinu finalne datoteke. Ako odaberete rezoluciju 1080p, Enscape će procesirati video  pikselima 1920×1080. Većina televizora i čak boljih kompjutera teško pokreću video koji je teži od 1080p.

Kvalitet kompresije videa

Bolja kvaliteta kompresije povećava veličinu datoteke ali smanjuje kompresiju artefakta u video. Vrijeme eksporta se ne mijenja ovim postavkama.

Frejmovi po sekundi (FPS): Potrebno je duže vremena da se procesira, ali veća vrijednost rezultira glatkijim videom.

Zamućeni pokret

Ova postavka može se deaktivirati ako brzi pokreti rezultiraju mutnom slikom.

Podešavanje kvalitete

Podešavanja kontrolišu kvalitetu svjetlosti i reflekcije u Enscape-u. Veća vrijednost daje fotorealistične rezultate, iako ovo povećava trajanje procesiranja frejmova. Zbog toga  kombinacija postavki kvalitete i postavki snimanja imaju znatan utjecaj na potrebno vrijemei kvalitet finalnog proizvoda.

Ukupna dužina videa određuje se automatski ili opcijom animacije Timestamp-a u Keyframe Editoru. Nije bitno gdje se nalaze keyframe-ovi i koliko ih je.

 

m-Kvadrat

print