spot_img

Nedostaje nam udruženje ili nacionalno tijelo koje će okupljati asfaltnu industriju i koje će napraviti iskorake

CELAB d.o.o. je kompanija specijalizirana za terenska i laboratorijska ispitivanja građevinskih materijala. U okviru svoje djelatnosti pružaju i usluge osiguranja i kontrole kvaliteta na značajnim infrastrukturnim projektima u BiH i regionu. Ispitivanje asfalta rade prema seriji standarda BAS EN 12697, a pored toga rade i ispitivanje betona i mlaznih betona. Na koji način se vrše ispitivanja, kako sve to zapravo izgleda, koja je najčešće zahtjevana maka betona koju ispituju na objektima u BiH, kroz intervju smo saznali od direktora Adnana Čehajića.

Intervju: direktor društva Celab d.o.o. Adnan Čehajić

Za početak razgovora, recite nam nešto više o kompaniji, koje materijale i objekte najčešće imate unutar svog spektra rada?

U skladu sa dobrom inženjerskom praksom i važećim tehničkim uslovima, kontrola kvaliteta svih građevinskih materijala je obaveza. Svaki od materijala je specifičan, pa je u skladu sa tim specifičnostima propisana i frekvencija testiranja, kako bi se postigao kontinuitet kvaliteta materijala i konstrukcija. S obzirom na to da je naša kompanija vezana za projekte izgradnje infrastrukture, obim ispitivanja građevinskih materijala koji vršimo je širok, od tunela i zaštite pokosa do mostova i kolovoznih konstrukcija. Također, od ove godine specijalizirani smo za ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacionih i drenažnih  sistema, kao i CCTV  inspekcije istih, u skladu sa pripadajućim standardima.

U okviru Vaše djelatnosti pružate i usluge osiguranja i kontrole kvaliteta na značajnim infrastrukturnim projektima u BiH i regionu. O čemu se tačno radi?

Testiranje kvaliteta građevinskih materijala i konstrukcija je jedan dio procesa koji se naziva osiguranje kvaliteta. Mi kao kompanija, smo opredijeljeni da pružamo usluge osiguranja i kontrole kvaliteta, kroz koje se postižu potrebni zahtjevi koji su postavljeni na projektu.

Kada govorimo o ispitivanju asfalta, njega radite prema seriji standarda BAS EN 12697. Kakav je asfalt u BiH, a kakav u regionu? Možete li napravi neku usporedbu?

Serija standarda BAS EN 12697 jeste serija koja opisuje metode ispitivanja asfalta. Serija standarda BAS EN 13108 jeste ta koja opisuje osobine asfalta. Teško je govoriti o poređenju u smislu kvaliteta, jer je sastav asfalta drugačiji od države do države, jer dosta toga zavisi od lokalnih uslova (proizvođači kamenog agregata, punila, …). Ono o čemu možemo i trebamo govoriti jeste normiranost nivotehničkih uslova, gdje su države u regiji otišle već sada korak dalje i tu normiranost podigle na jedan viši nivo, a za očekivati je da će na taj način podići i nivo kvaliteta i trajnosti. S tim u vezi, sigurno je da nam nedostaje udruženje, nacionalno tijelo koje okuplja asfaltnu industriju (proizvođače asfalta, proizvođače sirovina, projektante, …) koje bi napravilo takav iskorak.

Radite i ispitivanje betona i mlaznih betona. Na koji način se vrše ispitivanja? Kako sve to zapravo izgleda?

Mlazni betoni su specijalna vrsta betonskih mješavina, koje se zbog tehnološkog postupka ugradnje i načina testiranja razlikuju od svih drugih. Jedna od najvažnijih osobina mlaznih betona jeste rani prirast čvstoće, gdje se taj prirast u početnoj fazi mjeri skoro na svakih nekoliko minuta. Specifičnost se ogleda u tome što se beton ugrađuje pod visokim pritiskom mlaznice, gdje se u trenutku izlaska betona iz mlaznice dodaje specijalni dodatak (ubrzivač) koji drmatično ubrzava proces hidratacije u betonu, čime se postižu ranije spomenute visoke vrijednosti ranih čvrstoća.

Da li ste trenutno angažovani na autoputu Vc, na kojoj dionici?

Angažovani smo na izgradnji koridora Vc, tačnije na dvije dionice: tunel Zenica – Donja Gračanica i Ponirak – Vranduk.

Koja je najčešće zahtjevana marka betona, koju ispitujete na objektima u BIH?

S obzirom na to da su u posljednje vrijeme najčešći standardi za projektovanje EUROCOD, vezano s tim, više ne govorimo o marki betona, već o klasama čvrstoće i izloženosti.  S obzirom na jako širok dijapazon konstrukcija i klasa betona, teško je reći koja je to najčešće korištena klasa, a kreću se od C16/20 DO C40/50.

Da li trenutno radite i na objektima u susjednim državama?

Nekoliko projekata je trenutno u pripremi, na kojima smo mi kao kompanija trebali uzeti učešće. Nadamo se povoljnom raspletu i angažmanu.

Da li laboranti rade na isturenim lokacijama ili imate samo rad koji je vezan za općinu gdje je i Vaš labaratorij?

Naš centralni laboratorij je lociran u Kaknju, gdje se nalazi i sjedište naše kompanije. Trenutno su aktivna dva terenska laboratorija, jedan u Zenici, a drugi na gradilištu u Vranduku.

Da li imate neku poruku za naše čitaoce, shodno  Vašoj užoj specijalnosti?

S obzirom na to da se radi o stručnom časopisu, kao i to da ga stručna javnost i koristi, pozvao bih kolegice i kolege da se što aktivnije uključe u rješavanje pravnog okvira i normiranja oblasti građevinskih materijala i konstrukcija, a nadam se da ćemo svi raditi na što skorijem približavanju stečevini Europske unije iz oblasti građevinskih materijala.

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE