spot_img

Nova zgrada Arhitektonsko građevinsko geodetskog fakulteta u Banjoj Luci

Projekat nove zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Univerzitetskom gradu za autore je podrazumijevao primjenu principa energetske efikasnosti, specifičnih standarda i inteligentnih sistema.

Autori: Saša Čvoro, Malina Čvoro, Radovan Beleslin

Naziv objekta: Zgrada AG fakulteta

Godina projektovanja: 2012

Godina izgradnje: 2012-2023

Površina objekta: 6900 m2

U procesu izgradnje nove zgrade Arhitektonsko–građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci, osnovni je zadatak autora bio postavljanje novih vrijednosti u specifičnom prostoru Univerzitetskog grada, uspostavljanje reda u njegovoj morfološkoj strukturi, a u skladu sa prostornim kontekstom i potrebama budućeg objekta. Naslijeđeni vojni kompleks kojim danas gazduje Univerzitet specifičan je prostor bogat parkovskim strukturama, travnatim površinama i zaštićenim dendro fondom. U urbanističkom smislu ovo je heterogena grupacija objekata potpuno različite namjene, vremena izgradnje, arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije.

Postojeća zgrada “Tereza” koja je bila predmet adaptacije, nadogradnje i dogradnje, a namijenjena je novim potrebama fakulteta, smještena je u centralnom dijelu Univerzitetskog grada. Zgrada je izgrađena 1889. godine i služila je za vojne potrebe. Pravilnog je oblika, sa osnovom koja se razvija podužno u pravcu sjever-jug i prostorijama jednostrano orijentisanim na istok i zapad. Građena je u masivnom sistemu, sa zidovima od pune opeke i horizontalnim i vertikalnim serklažima za ukrućenje. Objekat godinama nije bio u upotrebi, pa je u funkcionalnom i oblikovnom smislu, predviđena njegova kompletna remodelacija. Najvažnije je bilo uspostavljanje prostorno-organizacione koordinacije postojećih etaža i nadograđenog dijela kao i svih vizuelno-oblikovnih elemenata. Za arhitektonsko ostvarenje koje predstavlja intervenciju na postojećem, prethodno izgrađenom objektu trebalo se suočiti sa balastom preduslova i prepreka, zadatih kako fizičkom strukturom zatečenog korpusa tako i širim arhitektonsko – urbanističkim kontekstom lokacije. U projektantskom postupku je jasno stavljeno do znanja da je riječ o nadogradnji i dogradnji, nedvosmisleno postavljajući granicu između starog i novog. Postojeća zgrada sa tradicionalnim stilskim elementima, nadovezuje se na savremeno i jednostavno oblikovan novi dio objekta, bez strukturalnih pojedinosti, osim elemenata za zaštitu od sunca koji su ritmično postavljeni u odnosu na jedinstvo površina.

Unutrašnji prostor zgrade otkriva se korisnicima preko pristupnog platoa cijelom visinom svog prozračnog centralnog hola, dajući nam uvid u sve ono što se događa unutar objekta. Odnos postojećeg objekta i volumena novoplaniranog dijela zgrade fakulteta je uravnotežen. Prostorni koncept povezivanja i “pomirenja” razlika baziran je na sintezi ova dva kubusa ostakljenim centralnim holom koji se proteže kroz sve etaže po visini. Osnovni oblikovni element objekta je tako nastala centralna natkrivena ulica, zenitalno osvjetljena. Ovdje je ostvarena velika gustoća prostornih preklapanja, dinamičan foaje pun galerija, mostova, prodora, vizura i niša. Hol, stakleni kubus koji povezuje novo i staro zdanje je ono “više” što građevinu na određeni način čini posebnom.

Predviđeni nova zgrada fakulteta je spratnosti P+3 na postojećem dijelu, te Po+P+3 na dograđenom dijelu objekta. Zbog svojih gabarita, strukture i konstruktivnog sistema postojeći objekat “Tereza” sa nadogradnjom projektovan je kao administrativna cjelina fakulteta. Ovdje su smješteni dekanat, kabineti za nastavnike i biblioteka sa čitaonicom. Dograđeni dio zgrade prvenstveno je planiran kao nastavni, sa predavaonicama, učionicama i laboratorijama. Predloženo arhitektonsko rješenje logično postavlja centralnu poziciju velikog amfiteatra koji je orijentisan ka holu i definiše bazne komunikacione pravce unutar i između objekata.

Projekat nove zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Univerzitetskom gradu za autore je podrazumijevao primjenu principa energetske efikasnosti, specifičnih standarda i inteligentnih sistema. Obim i karakter konkretnih mjera energetske efikasnosti određen je prije svega projektovanim energetskim performansama buduće zgrade, koje maksimalnu potrošnju energije za grijanje /i hlađenje/ objekta određuju u iznosu do 30 kWh/m2 godišnje, potrošnju primarne energije 120 kWh/m2 godišnje, a vazdušnu nepropusnost vanjskog omotača n50 ≤ 0,6 h-1. Kao osnovni izvor toplotne energije u objektu, predviđene su toplotne pumpe sistema voda – voda. Istražna ispitivanja izdašnosti bunara na lokaciji, izvršena početkom 2012. godine, ukazala su na pojedinačni kapacitet izvora vode oko 3,5 l/s u zimskom periodu, minimalne temperature bunarske vode 14 ºC, a u ljetnjem periodu maksimalne temperature od 16 ºC. Ukupno dobijene vrijednosti sa istražnih bušotina u potpunosti zadovoljavaju potrebe buduće zgrade za energijom neophodnom za grijanje i ventilaciju. Predložene mjere za energetsku optimizaciju u novoprojektovanoj zgradi Fakulteta, su dio integralnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje i nadogradnje postojećeg objekta „Tereza“.

Radovi prve faze izgradnje zgrade fakulteta počeli su tokom 2012. godine a okončani u 2014. godini  uslijed izostanka finansijskih sredstava. Podrazumijevali su samo izvodjenje grubih gradjevinskih radova. U vremenskom periodu od marta 2014. do januara 2018. godine došlo je do pojavljivanja određenih oštećenja na postojećoj i novoizvedenoj zidanoj i armirano betonskoj konstrukciji, usljed djelovanja atmosferilija, jer objekat nije pokriven, kao i štete u unutrašnjosti objekta, jer gradilište nije bilo zaštićeno. Početkom 2018. godine su nastavljeni radovi na zgradi fakulteta koji su obuhvatili zatvaranje horizontalnih (krovnih) površina objekta, izradu atmosferskih kanalizacionih vodova i postavljanje dijela fasadne bravarije. Ovim je privremeno zaustavljeno dalje propadanje do tada izvedenih radova na izgradnji buduće zgrade fakulteta. U periodu od 2021. do 2023. godine, nakon novog i konačnog priliva finansijskih sredstava,  izvedeni su radovi kompletnog zatvaranja spoljašnjeg omotača objekta, kao i završetak svih planiranih građevinskih radova a u cilju stvaranja preduslova za njegovo konačno stavljanje u funkciju.  Završetak izvođenja radova na unutrašnjem opremanju objekta očekuje se tokom ljeta, čime bi bilo omogućeno da od prvog oktobra nova generacija studenata svoje školovanje započne u ovoj zgradi.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE