spot_img

Obuka: Auditori Energetske efikasnosti u industriji

Za one koji žele da prošire svoje praktične vještine na energetsku efikasnost u industriji. Obuka će obuhvatiti niz tehnologija, alata i metodologija za procjenu mogućnosti energetske efikasnosti u malim i srednjim preduzećima u kontekstu najboljih praksi iz više domaćih i međunarodnih primjera. Obuka će se odvijati kroz 5–dnevni seminar,  u periodu između  18.-22. aprila 2016. u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu (adresa Branislava Đurđeva 10).

efikasnost

Obuku će obaviti LDK Consultants Engineers and Planners(www.ldk.gr), iskusna grčka konsultantska kompanija. Broj učesnika je ograničen. Prevod obezbjeđen.

„Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini ” je program koji finansira Evropska unija, a implementira EBRD kroz program “Savjetovanje za mala preduzeća”. Program će podržati više od 130 malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini, kroz savjetodavne projekte oslanjajući se na stručnost međunarodnih i domaćih konsultanata. Osim toga, program će širiti najbolje prakse kroz događaje i aktivnosti na podizanju svijesti kako je to definisano u Aktu o malim i srednjim preduzećima, u kombinaciji sa obukama za lokalne konsultante, preduzetnike i menadžere.

Sadržaj obuke

Ova obuka je kreirana za lokalne konsultante sa inžinjerskim iskustvom ili inžinjere sa tehničkim znanjem na projektima energetske efikasnosti, koji žele da prošire svoje praktične vještine na energetsku efikasnost u industriji . Obuka će obuhvatiti niz tehnologija, alata i metodologija za procjenu mogućnosti energetske efikasnosti u malim i srednjim preduzećima u kontekstu najboljih praksi iz više domaćih i međunarodnih studija slučaja. Osim toga, biće organizovana i posjeta industrijskom preduzeću kako bi se polaznicima omogućila primjena stečenih znanja i u praksi.

Ova intenzivna obuka će se odvijati kroz 5–dnevni trening modul  „ Energetska efikasnost u industriji – srednji stepen“,  a održati će se u periodu između 18.-22. aprila 2016. u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu (adresa Branislava Đurđeva 10).

Grupa je ograničena na 20 učesnika, a moduli se sastoje od diskusije, kao i interaktivnog i na aktivnostima baziranog učenja. Obuku će obaviti LDK Consultants Engineers and Planners(www.ldk.gr), iskusna grčka konsultantska kompanija. Instruktori su konsultanti s tehničkim i konsultantskim iskustvom koji su identifikovali i upravljali mnogim projektima energetske efikasnosti u industriji, koristeći alate i tehnike koje će biti obuhvaćene ovim kursom.  Na kraju obuke učesnici će dobiti certifikat o završenoj obuci.

Ciljevi

Ova obuka je dio EBRD cilja stvaranja uspješnog tržišta savjetodavnih usluga iz oblasti energetske efikasnosti za mala i srednja preduzeća. Dovodeći najbolje međunarodne prakse u ovom području u Bosnu i Hercegovinu, ova obuka će pomoći polaznicima:

a)            Da se upoznaju s najnaprednijim tehnologijama energetske efikasnosti u industrijskom sektoru

b)           Da poboljšaju svoje vještine u oblasti tehno-ekonomske opravdanosti mjera energetske efikasnosti, u skladu s međunarodnim standardima

c)            Da identifikuju najvažnija rješenja energetske efikasnosti za lokalne kompanije

d)           Da primjenjuju efikasne alate za mjerenje i praćenje korištenja energije, s posebnim naglaskom na energetski pregled (audit)

e)           Da bolje promoviraju konsultantskih usluge iz oblasti energetske efikasnosti

f)            Prezentirati dostupne financijske instrumente za ulaganja u energetsku efikasnost specifične za sektor malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Kako se prijaviti?

Zainteresovani kandidati trebaju biti ili poslovni konsultanti sa inžinjerijskim iskustvom ili inžinjeri sa osnovnim znanjem iz oblasti energetske efikasnosti. Učesnici trebaju imati minimum pet godina iskustva u oblasti inženjering konsultantskih usluga i prijašnje iskustvo u radu na projektima energetske efikasnosti, te da su mogućnosti gore navedeno dokumentovati referencama. Posebno, učesnici trebaju imati neko osnovno iskustvo o slijedećem:

o             Kotlovi i parni sistemi

o             Motori i pogoni, kompresori, pumpe i ventilacije

o             Kogeneracija

Zainteresovani za prijavu su pozvani da dostave svoje kvalifikacije (CV) i kontakt informacije na: hardagas@ebrd.com

Obuka će se održati na lokalnom jeziku, a troškovi obuke iznose 375 BAM.

Za više informacija molimo Vas da kontaktirate EBRD Savjetovanje za mala preduzeća Bosna i Hercegovina,  Sanja Hardaga na broj 033 257 919.

Krajnji rok za prijave je 01.april 2016.

 

Izvor: akta.ba

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE