Određivanje toplotnih gubitaka kroz ovojnicu objekta

Zrakopropusnost predstavlja strujanje zraka kroz omotač objekta koje u velikoj mjeri utiče na energijsku karakteristiku objekta.

Piše: Ismar Jamaković, dipl.ing.maš., CETEOR d.o.o. Sarajevo

U praksi se pokazalo da većina stambenih i nestambenih objekata, deklariranih kao niskoenergijski, ne zadovoljavaju propisani broj izmjena zraka i nisu izvedene prema projektu. Najčešća mjesta propuštanja u zračnom omotaču objekta su okovi prozora i vrata, prodori za instalacije, ventilacijski otvori i slično.

Zrakopropusnost predstavlja strujanje zraka kroz omotač objekta koje u velikoj mjeri utiče na energijsku karakteristiku objekta. Mogućnost većeg protoka zraka kroz ovojnicu za posljedicu ima i veći dotok hladnog zraka u sam objekat. Što je veća količina hladnog zraka koji uđe, to je potrebno više toplote kako bi se održala ista unutarnja temperatura. Time se zagrijava veća količina zraka i troši više energije za zagrijavanje što u konačnici uzrokuje veću potrošnju energije za grijanja i hlađenje odnosno veće troškove. Uslijed neprimjerene zrakopropusnosti omotača objekta, pored veće potrošnje energije, narušava se i toplotni komfor, dolazi do pojave vlage, lošeg kvaliteta zraka u prostoru te povećanja buke.

Slika 1. Uspostavljanje razlike pritisaka

Mjerenje zrakopropusnosti preporučuje se izvršiti neposredno prije završetka završnih fasadnih radova, jer omogućava jednostavnije i jeftinije popravke te brtvljenje mjesta infiltracije u odnosu na popravke nakon završetka završnih radova ili nakon dobivanja upotrebne dozvole za korištenje objekta.

Primjeri iz prakse pokazuju da je mjerenje zrakopropusnosti omotača objekta preporučljiva i korisna metoda kako bi se utvrdilo stvarno stanje omotača objekta. Mjerenje zrakopropusnosti (ventilacijskih gubitaka) omotača objekta i njenih dijelova vrši se pomoću ”Blower door” uređaja.

Mjerenjem ventilacijskih gubitaka omogućava:

  • određivanje zrakopropusnosti omotača zgrade ili njenog dijela kao uporedba sa projektovanim i popisanim zahtjevima,
  • utvrđivanje stanja omotača zgrade prije planirane adaptacije (rekonstrukcije),
  • potvrda kvaliteta izvedene adaptacije (rekonstrukcije),
  • otkrivanja propusnih mjesta građevina u kombinaciji sa termovizijskom kamerom i generatorom dima,
  • uporedba mjerenjem dobivenih rezultata sa sličnim zgradama ili dijelovima zgrada.

•uređaj za mjerenje pritiska
•uređaj za mjerenje temperature
• sistem za mjerenje protoka zraka
•kontrola ventilatora
•ventilator
Slika 2. Princip rada ”Blower door” uređaja

 

Ispitivanje zrakonepropusnosti ovojnice zgrade vrši se pomoću ”Blower door” ventilatora i postavljanjem platna u otvor na fasadi gdje je postavljen ventilator. Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade, data je Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije (“Službene novine FBiH”, br. 49/09), član 23. Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgrađenom objektu prema standardu BAS EN ISO 9972:2016. Metoda ”Blower door” preporučuje se investitorima i izvođačima radova u građevinskom sektoru kao i proizvođačima stolarije u svrhu provjere izgrađenih zgrada, odnosno ugrađene stolarije.

 

CETEOR Sarajevo kao konsultantska kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti energijske efikasnosti, između ostalog, pruža i usluge mjerenja zrakopropusnosti, odnosno ventilacijskih gubitaka pomoću ”Blower door” uređaja.

 

 

m-Kvadrat

print