Naslovnica Home Organizatori zadovoljni održanim Trećim energetskim samitom u Neumu

Organizatori zadovoljni održanim Trećim energetskim samitom u Neumu

 U Neumu je početkom aprila, u  organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj –Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) održan Treći energetski samit. Ovaj skup je nastavak dijaloga ključnih aktera u energetskom sektoru u BiH s ciljem unapređenja regulatornog okvira, otklanjanja prepreka za investiranje i stvaranje povoljnijeg tržišno orijentiranog ambijenta. Zamjenik direktora, USAID-ovog projekta ”Investiranje u sektor energije”, Mak Kamenica, o održanom samitu specijalno govori za portal m-Kvadrat.
Mak Kamenica, zamjenik direktora, USAID projekat ”Investiranje u sektor energije”

 1. Kako ste zadovoljni Trećim energetskim samitom? Kako je prošla trodnevna konferencija?

Veoma smo zadovoljni kako je protekla trodnevna konferencija u Neumu. Ovaj samit je privukao veliku pažnju stručnjaka iz BiH i regije. Možemo se pohvaliti činjenicom da iz godine u godinu imamo sve veći broj učesnika. Ove godine smo imali 440 učesnika.

 1. Koje su teme bile zastupljene na Samitu? Na čemu je zapravo bio akcenat?

Na samitu smo razgovarali o Energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine, budućnosti tržišta električne energije, potencijalima energetske efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i informisanju javnosti o energetskim temama.

 1. Koji je zapravo cilj organizovanja ovog samita?

Ovo je već treći Energetski samit koji organizujemo zajedno sa kolegama iz njemačkog GIZ-a s ciljem diskusije i razmjene mišljenja između eminentnih stručnjaka iz elektroenergetskog sektora, kao i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o aktuelnim temama iz sektora.

 1. Koji su problemi i nedostaci istaknuti?

Jedan od problema koji je naveden na samitu je i kašnjenje u usvajanju Zakona o regulatoru električne energije i gasa, prenosu električne energije i tržištu. Veoma je bitno učiniti dodatne napore kako bi se riješili postojeći problemi u vezi pomenutog zakona. Također, istaknuta je i potreba što hitnijeg usvajanja Nacionalnog plana za energetsku efikasnost.

 1. Naveli ste da su i mediji ti koji doprinose boljoj informiranosti o energetskoj efikasnosti? U skladu s tim za predstavnike medija organizovan je i trening?

Već treću godinu za redom prije početka Samita organizujemo i trening tj. razgovore s medijima kako bi im teme o kojima će se razgovarati na samitu dodatno pojasnili tj. predstavili jednostavnijim ne-tehničkim jezikom. Budući da su mediji ključni za informisanje javnosti smatramo da je veoma bitno da mediji razumiju ove teme kako bi što tačnije informisali javnost.

 1. Na samitu su prisustvovali i brojni visoki dužnosnici u BiH. Kakvi su njihovi zaključci nakon samita? Ima li najavljenih promjena?

Bitno je uključiti donosioce odluka u ove procese kako bi i oni mogli donositi odluke koje su temeljene na činjenicama odnosno nalazima struke. Ovom samitu prisustvovao je  veliki broj visokih dužnosnika i zastupnika u parlamentima što znači da su čelnici zainteresovani da se uključe u proces reformi što smo vidjeli i kroz aktivno učešće na samitu.

 1. Da li je BiH zemlja potencijala kada je u pitanju energetska efikasnost?

U Bosni i Hercegovini, kada govorimo o zgradarstvu, postoji veliki broj objekata privatnih i javnih koji nemaju ni osnovne mjere energetske efikasnosti sprovedene kao što je na primjer izolacija. Jedan od osnovnih razloga ovakvog stanja je jer ne postoji razrađen sistemski pristup energetskoj efikasnosti koji bi omogućio ulaganja u mjere energetske efikasnosti u obimu koji je potreban u BiH. Podaci koji su predstavljeni na Energetskom samitu, govorili su i o strukturi fonda stambenih i javnih zgrada kao i o površinama objekata, iz tih podataka smo izračunali potencijalod 5 milijardi KM za ulaganje u mjere energetske efikasnosti.

 1. Kako i na koji način taj potencijal iskoristiti?

Taj potencijal možemo iskoristiti sistemskim pristup energetskoj efikasnosti znači da pored usvojenih zakona i podzakonskih akata, imamo educirane stručnjake, pripremljene akcione planove, uspostavljene mehanizme za finansiranje mjera energetske efikasnosti kao što su Obligacione šeme za energetsku efikasnost, te pokrenute medijske kampanje za informisanje javnosti o prednostima energetske efikasnosti. Dakle, moramo građane upoznati sa prednostima energetske efikasnosti i u isto vrijeme imati ponuđena rješenja tehnička i finansijska koja će im pomoći da mjere energetske efikasnosti implementiraju.

 1. Kroz dosadašnje organizovanje samita,kakvi su rezultati zabilježeni? Da li je bilo pomaka?

Samit je odlična prilika za razmjenu mišljenja, ali i praćenje pomaka energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Dosta je napretka napravljeno u zadnjoj godini. Počelo se raditi na izradi okvirne državne energetske strategije, u Federaciji BiH je usvojen zakon o energetskoj efikasnosti, a uveliko se radi i na Nacionalnom akcionom planu o energetskoj efikasnosti. Ovo su neke od stvari o kojima smo govorili i na prethodnim samitima, a koje su u međuvremenu pokrenute.

 1. Kakvi su zaključci nakon Trećeg samita?

Iako je dosta posla urađeno u proteklom periodu generalni zaključak da je ostalo još mnogo posla da se uradi, u smislu donošenja državne energetske strategije, uklanjanja prepreka za investiranje u elektroenergetski sektor uključujući postrojenja na biomasu, daljih aktivnosti na otvaranju tržištu električne energije, donošenja podzakonskih akata iz oblasti energetske efikasnosti u Federaciji BiH, kao i drugih aktivnosti. Dakle, predstoje nam veliki zadaci, ali isto tako trebamo biti zadovoljni do sada učinjenim.

 1. Koji su Vam naredni koraci, odnosno planovi za budućnost?

USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije nastavlja raditi prema svom planu rada. U narednom periodu neki od ključnih aktivnosti su lansiranje informativne web stranice za informisanje kupaca o mogućnostima promjene snabdjevača električnom energijom, te aplikacije kojima kupci mogu provjeriti dostupne cijene na tržištu koje nude snabdjevači u Bosni i Hercegovini; također, nastavljamo sa radom na uspostavljanju Obligacionih šema za energetsku efikasnost, kao i na pripremi vodiča za investitore u elektroenergetska postrojenja.

m-Kvadrat

Novosti

Kako izračunati količinu čelika za ploču, temelj i stub?

0
Procjena količine čelične armature za betonsku ploču, temelj i stub, grede itd. presudna je za procjenu troškova gradnje.  Projektni crteži koriste se kao osnova...

Related News

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime