Ove godine tržištu BiH predstavljamo serije arhitektonskih profila koje su prošle PHI ispitivanja

Alumil grupacija će kao i do sada nastaviti da radi na unapređenju i razvoju novih proizvoda, koji treba da doprinesu većoj konkurentosti naših partnera.

Generalni direktor A.D. “Alpro” (ALUMIL grupacija) Vladan Nastić, PhD

Od 1998. godine zaposlen u A.D. „Alpro“ u Vlasenici. Obavljao funkcije šefa prodaje i direktora marketinga. Član UO Područne privredne komore Bijeljina, te gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Za časopis m-Kvadrat govori o važnosti održivog razvoja, regulativama, istaknutim projektima i slično:

Možete li ukratko za naše čitaoce ukratko objasniti viziju i misiju djelovanja Vaše grupacije?

Grupacija Alumil je fokusirana da partnerima obezbjedi inovativna rješenja  koja su u skladu sa modernim arhitektonskim trendovima, imajući u vidu važeće standarde i regulativu. Naše proizvode razvijamo u skladu sa ekološkim trendovima obezbjeđujući energetski efikasna rješenja koja utječu na smanjenje potrošnje energije, a time i na smanjenje zagađenja. Cilj nam je da konačni korisnik dobije proizvod koji će odgovarati njegovim očekivanjima uz ispunjavanje strogih tehničkih i ekoloških standarda.

U prethodnom periodu intenzivirana je i priča o odnosu građevinarstva i zaštite životne sredine, s naglaskom na održivi razvoj. Kako se to preslikava na Vaš rad?

Kao što sam već rekao, opredjeljenje grupacije je da tržištu ponudi rješenja koja su energetski efikasna i koja imaju dug vijek eksploatacije, čime se utječe na ekološku održivost objekata. Osnovna ideja vodilja u razvoju novih proizvoda jeste održivost u svakom smislu. Te zahtjeve je grupacija odavno usvojila u svoju filozofiju poslovanja. Sa ponosom možemo da istaknemo da je tržište prepoznalo ovakvo naše opredjeljenje.

Da li u 2019-oj godino možemo očekivati neke inovaciju u pogledu Vašeg proizvodnog asortimana?

U ovoj godini ćemo tržištu predstaviti nekoliko novih serija arhitektonskih profila, koji su razvijeni na osnovu potreba savremenih uslova tržišta. Ponudu proširujemo sa novim sistemima za klasična vrata i prozore S67 I M9660, također i sa sistemima za ulazna vrata SD67 I SD77. Tržištu Bosne i Hercegovine će biti predstavljena tzv. Outdoor rješenja. Svi novi sistemi su sertifikovani kod prestižnog njemačkog instituta IFT Rozenhajm. Novi sistemi će doista donijeti novoj kvaliteti tržištu Bosne I Hercegovine. Ove godine ćemo tržištu BiH predstaviti i serije arhitektonskih profila koje su prošle PHI ispitivanja (Ispunjavaju zahtjeve pasivnih kuća).

Poznato je da Vaša grupacije djeluje internacionalno, te u vezi s tim, možete li za naše čitaoce uporediti određena tržišta, te trendove u gradnji. Npr: Koji su Vam najprodavaniji sistemi na području Amerike, a šta je to ipak trend u domaćem području?

Interesantno je da američko tržište počinje da prihvata evropske standarde po pitanju vrata i prozora, kao staklenih fasada. Što se tiče Zapadno evropskog tržišta bitno je napomenuti da je to tržište postalo značajno zahtjevnije po pitanju tehničkih karakteristika, a posebno energetske efikasnosti. Na žalost, tržište Bosne i Hercegovine još uvijek preferira ekonomičnija rješenja, mada se situacija popravlja u odnosu na period prije 5 ili 6 godina.

Od kompanija često možemo čuti da se regulativa prebrzo mjenja, te da ponajviše regulativa utječe na rad i ishod pojedinih infrastrukturalnih projekata. Kako to komentarišete?

Svugdje u svijetu, pa tako i kod nas, za opšte uslove poslovanja je veoma važna pravna sigurnost i stabilnost. Česta promjena propisa mijenja uslove poslovanja što stvara nesigurnost kod investitora i može značajno da poskupi projekat. O ovim stvarima bi zakondavni i regulatorni organi u Bosni i Hercegovini morali da vode računa.

Koje od projekata biste posebno istakli, kao referencu, na domaćem tržištu, te koji su zahtjevi bili koje ste morali savladati na objektu?

Ovom prilikom bih želio da istaknem stambeni objekat u Bijeljini kod koga smo imali veoma stroge zahtjeve, a naročito u dimenzijama kliznih pozicija. Zahtjevi projektanta su bili da se obezbjede velike svijetle površine uz minimalnu površinu aluminijuma. Sve pozicije su morale da budu energetski efikasne. Uz saradnju projektanta i naše tehničke podrške, uspjeli smo da obezbjedimo rješenja koja su u potpunosti ispunila zahtjeve projekta.

Arhitekte današ često na objektima zahtjevaju velike ostakljene površine, bez mnogo ukruta, tačnije, sa što manje komponenti profila. Koji Vaš proizvod možete istaknuti u ovom pogledu?

Za ove zahtjeve smo razvili čitavu skup serija profila kao što su S650, S700, S67, S77, S91, koji u potpunosti ispunjavaju zahtjeve arhitekata. Ovdje nije bilo kompromisa po pitanju tehničkih karakteristika, naprotiv, tehničke karakteristike su pametnim dizajnom unapređenje u odnosu na standardna rješenja.

Neki Vaši profili imaju kombinciju više materijala, npr. drvo i aluminij. Da li je trend upotrebe ovakvih profila u porastu?

Na tržištu BiH imamo rastući trend kombinacije aluminijuma i drveta kao i aluminijuma i PVC-a.

Prerađivači Vaših profila imaju mnoge beneficije koje im nudite, prije svega to je tehnička podrška, a da li osim toga nudite i dodatne edukacije, s obzirom da su oni krajnja linija ugradnje i realizacije?

Naši klijenti imaju edukaciju na licu mjesta kod upotrebe novih serija profila. Pored toga, planiramo u ovoj godini pokrenuti posebne programme edukacije koji će se odvijati u sjedištu kompanije, kao i online.

Za kraj da li imate neku poruku za naše čitaoce?

Alumil grupacija će kao i do sada nastaviti da radi na unapređenju i razvoju novih proizvoda, koji treba da doprinesu većoj konkurentosti naših partnera.

 

m-Kvadrat

print