PARTNER OF THE STRONGEST – ARTING BH

ARTING BH d.o.o. je respektabilna i društveno odgovorna firma koja uspješno posluje u BiH, a planira svoje poslovanje proširiti i van njenih granica. Shodno petogodišnjem poslovanju firma se u relativno kratkom vremenskom periodu uspjela pozicionirati na tržištu kao respektabilan učesnik. Razgovarali smo sa osnivačem i direktorom firme, gospodinom Agimom Papraniku, te u narednim redovima saznajte više o ovoj firmi, projektima, te planovima.

Intervju: Agim Papraniku, dipl.inž.građ., osnivač i direktor  ARTING BH d.o.o. Sarajevo

 

Za početak razgovora, recite nam više o kompaniji ARTING BH?

ARTING BH d.o.o. je preduzeće osnovano 2013. godine. Primarna djelatnost kojom se bavimo je izrada i revizija projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor u oblasti građevinarstva. S obzirom na profil kadrova uposlenih u preduzeću, core business je oblast cestogradnje, odnosno saobraćajna infrastruktura. U stalnom radnom odnosu je tim od 7 uposlenih, od čega 5 diplomiranih inženjera građevinarstva, 1 građevinski tehničar i 1 administrativni radnik. Sjedište preduzeća je u vlastitom objektu u ulici Nikole Šopa br.9, Sarajevo.

Prošle godine kompanija je proslavila 5 godina uspješnog poslovanja. Recite nam više o tome?

S ponosom iznosimo da je prvih 5 godina poslovanja bilo iznad naših očekivanja i da smo se u relativno kratkom vremenskom periodu uspjeli pozicionirati na tržištu kao respektabilan učesnik. Uspjeli smo se nametnuti investitorima prvenstveno profesionalnošću i odgovornošću. Ispunjavanje očekivanih  rezultata je često mukotrpan posao, pogotovo u ambijentu u kojem živimo i dinamici koja se nameće sama po sebi, sa vrlo oštrom konkurencijom i niskim cijenama usluga. Međutim, želja za uspjehom i želja za stvaranjem brenda nas nosi da postižemo relativno dobre rezultate, onoliko koliko to trenutne okolnosti dozvoljavaju. Ponosni smo da smo za 5 godina uspjeli svoje poslovanje održati na takvom nivou koji nam omogućava da svoje uposlenike zadržimo zadovoljnim, lojalnim, željnim novih saznanja i iskustava.

Ko su naručioci, odnosno investitori za koje ste u posljednjem periodu najviše radili?

Oblast cestogradnje je vezana za upravitelje cesta, tako da su naša ciljna grupa općine i direkcije za puteve. Prema dosadašnjim bilansima i politici preduzeća, 90% ostvarenog prihoda čine poslovi javnih nabavki, gdje su naši najčešći naručioci općinski organi vlasti i javna preduzeća vezana za saobraćajnu infrastrukturu. Izdvajamo Općinu Hadžići i Općinu Trnovo sa kojima imamo konstantnu, vrlo uspješnu saradnju, te ih smatramo VIP investitorima. Također, u posljednje vrijeme dosta projekata smo realizovali sa Općinom Kalesija i Općinom Jajce. Tu su još Općina Breza, Općina Vareš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Centar Sarajevo i Općina Novo Sarajevo. Pored općina, svoje usluge pružamo i kantonalnim direkcijama za puteve od kojih izdvajamo Direkciju za puteve SBK, Direkciju za puteve KS, Direkciju za puteve ZDK i Upravu za puteve HNK. Pored kantonalnih, odnosno projekata na regionalnoj mreži puteva, izvršavamo ugovore i na magistralnoj mreži puteva za JP Ceste FBiH d.o.o.

Od ostalih javnih preduzeća koje bismo izdvojili ovom prilikom su KJKP Pokop, KJKP ZOI 84, JU za zaštićena područja KS i dr. Posebno se ponosimo i našim učešćem u projektima koje implementira Gradska uprava Grada Sarajeva, gdje izdvajamo trenutni projekat vodosnabdijevanja Sarajevske žičare.

Iako procentualno mali, nisu zanemarivi ni ugovori sa privatnim investitorima, gdje izdvajamo vanjsko uređenje objekta BOSNALIJEK, projekat kontrolisane naplate na tramvajskim stanicama za EURO ASFALT d.o.o., nadzor nad izgradnjom BAŠA APARTMANI na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici, objekat farme pilića H-AKI u Visokom i dr.

Iza Vas je niz uspješno realizovanih projekata? Spomenut ćemo neke od njih.

Naš slogan je PARTNER OF THE STRONGEST. To nam je u početku bio cilj, a možda i mašta, dok sada vidimo da postaje naša vizija i misija koja funkcioniše u stvarnosti. S obzirom na zamajac u izgradnji autoputeva i generalno kapitalnih projekata moramo izdvojiti našu saradnju sa inostranim kompanijama, koju smo ostvarili kroz učešće u timovima stručno-tehničkog nadzora i to za EGIS Francuska (Sarajevska obilaznica na Koridoru Vc), Safege Francuska (Granični prelaz Bijača) i ROUGHTON Int. Velika Britanija (Tunel Karaula, M118 Olovo – Kladanj). Saradnju sa inostranim kompanijama i iskustvo stečeno u savremenim procesima smatramo velikim bogatstvom i preduslovom za daljnje usavršavanje, konkurentnost i preduslov za buduće angažmane.

Pored projekata saobraćajne infrastrukture, posebno smo ponosni na projekte izgradnje spomen obilježja pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koja čuvaju uspomenu na odbranu od agresije na našu domovinu. U tom smislu izdvajamo projekat Centralnog obilježja pripadnicima Armije Republike BiH u Sapni (izrada Glavnog projekta i usluga nadzora) i Spomen obilježje LJILJAN (izrada Idejnog projekta) u Općini Centar Sarajevo. Od većih projekata na kojima smo trenutno angažovani izdvajamo izgradnju novog dijela regionalnog puta R443 Kraban – Han Bila, rekonstrukciju saobraćajnice Hadželi u Hadžićima, izgradnja Poslovno-sportskog centra Bjelašnica. Ponosni smo i na saradnju sa naučno-obrazovnim institucijama vezanim za saobraćajnu infrastrukturu gdje izdvajamo Udruženje inženjera geotehničara BiH i Udruženje inženjera saobraćaja u BiH.

Koji su vaši planovi za budući period?

Naša je želja prvenstveno održati saradnju sa trenutnim investitorima, tj. konstantno opravdavati stečeno povjerenje i razvijati se dalje kako u pogledu stručnog kadra, tako i opremljenosti. S obzirom da predstoji period novog ciklusa izgradnje autocesta, naši planovi su vezani za isto. Trenutno smo u fazi razrade planova oko proširenja djelatnosti na osiguranje/kontrolu kvaliteta, odnosno  uspostavljanja laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala, čime bi ponudili dodatnu uslugu. Također razmišljamo o širenju na tržišta van Bosne i Hercegovine, gdje nam je posebno interesantna Crna Gora.

Šta je, prema Vašem mišljenju, najvažnija stavka u poslu kojim se bavite i koji je recept za uspjeh?

Generalno, uspjeh se veže uz posvećenost poslu i korektnom odnosu prema okruženju. Kad kažem okruženje, mislim na zadovoljne i lojalne uposlenike s jedne i zadovoljne investitore, tj. naručioce posla s druge strane. Kao i u ostalim segmentima života, povjerenje je krucijalni faktor u odnosima dvaju partnerskih strana koje možemo stvoriti jedino korektnim međusobnim odnosom, a prvenstveno vlastitim primjerom. Vrlo teško se stiče i još teže održava, al donosi uspjeh kako u poslu tako i u životu inače.

Za kraj, imate li neku poruku za čitaoce m-Kvadrata?

Jedino sami sebi možemo donijeti dobro. Kako se trudimo za sebe, tako doprinosimo napretku društvene zajednice u kojoj egzistiramo i činimo preduslove za ugodniji ambijent življenja kako nama samima, tako i našim pokoljenjima. Prvenstveno je neophodno biti predan poslu, a istovremeno vjerovati u sebe i boriti se bez obzira na uslove koje nam pruža ambijent u kojem živimo.

 

m-Kvadrat

print