„Planimal“ predstavlja arhitekturu kroz životinje

Talijanski umjetnik Federico Babina objavio je u svom zadnjem izdanju portofolio arhitektonskih ilustracija. „Planimal“ želi da stvori blizak odnos između arhitekture i prirodnog svijeta, pretvarajući životinje u arhitektonske planove. Kroz svoje crteže Babina iznova zamišlja arhitektonske prostore kao „narativne subjekte koji nas vode kroz fantastični labirint, stvarnosti koja liči na san, arhitektura zamišljena kao aluzivna konstrukcija u obliku životinje“. Kuće, muzeji i crkve predstavljeni su u obliku lavova koji riču, zmija koje pužu, i plivajućih kitova, čiji su dinamički prostori formirani asimetrijama i simetrijama, oblinama i pravim linijama, krutošću i šupljinama, zvukovima i tišinom, svjetlošću i sjenama.

Ideja ovog projekta bila je elaboracija biljaka u obliku životnja, gdje funkcija ne određuje oblik. Oblik se definiše autonomno iz funkcije, koji se sačinjava od jednostavnosti i prepoznatljivosti, kao komunikativna slika prostora. Hvatanje i oblikovanje nevidljive prostorne mase prati inspiraciju životinjskog oblika i pretvara se u planivolumetrički zološki vrt.

Uhvatite i napravite od prostora arhitektonsku faunu. Za više djela Federica Babine, posjetite njegovu web stranicu i zapratite ga na instagramu.

m-Kvadrat

print