spot_img

Poddionica Počitelj – Zvirovići

Dužinom od 945 m i visinom od preko 100 m, most Počitelj je uz tunel Prenj jedan od najzahtjevniji objekata na Koridoru Vc.

Poddionica Počitelj – Zvirovići dio je dionice Počitelj – Bijača i ukupna dužina ove poddionice je 11 kilometra. Poddionica je podijeljena na dva lota, LOT 1 uključuje dio od završetka poddionce Buna – Počitelj do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do poddionice Međugorje – Bijača. LOT 2 je most Počitelj, jedan od najzahtjevnijih objekata na cijelom Koridoru 5C.

Početak LOT-a 1 je vezan na kraj prethodne dionice Buna – Počitelj na Bivoljem Brdu. LOT je podijeljen na dvije Sekcije, i to Sekcija 1 od km 0+000 do km 3+445 i Sekciju 2 km 4+390 do km 11+075

Na samom početku poddionice na km 0+429 izgrađen je  podputnjak Bivolje Brdo. Na km 0+866 locirana je petlja Počitelj. Petlja je u obliku trube, a sve veze su van nivoa sa uključnim i isključnim trakama maksimalne dužine. U okviru petlje predviđena je izgradnja jednog objekta (podputnjak) za prolaz kraka 1 kroz trup autoceste.  U sklopu petlje Počitelj projektiran je i cestovni prolaz CP „Počitelj“.

Također, radi povezivanja sa magistralnom cestom M-6 projektirana je i nova prometnica koja omogućava povezivanje autoceste sa magistralnim cestama M6 Čapljina-Stolac i M17 Mostar-Čapljina. Kraj petlje Počitelj je u km 1+238,00.

Podputnjak Ševaš Njive izgrađen je na stacionaži km 1+461, podputnjak između ostalog služi i za vezu AC sa magistralnom cestom M17.

Na potezu od podputnjaka Ševaš Njive do nadputnjaka Gradina, predviđen je prostor za izgradnju inter-regionalnog čvorišta, koje će omogućiti povezivanje autoceste na Koridoru Vc i buduće Jadransko-jonske autoceste. Na stacionaži km 2+967 izgrađen je nadtputnjak Gradina.

Sve do prelaska preko doline i rijeke Neretve, trasa je na niskim nasipima ili srednje dubokim usjecima, a sam prelazak preko doline i rijeke Neretve biti će realiziran izgradnjom mosta Počitelj. 

Most Počitelj premoštava magistralnu cestu M-17, rijeku Neretvu i željezničku prugu Sarajevo – Ploče, a nalazi se nedaleko od povijesnog naselja Počitelj po kojem je i dobio ime. S duljinom od 945 m i visinom od preko 100 m, most Počitelj je uz tunel Prenj jedan od najzahtjevniji objekata na Koridoru Vc. 

Most je projektiran je kao kontinuirani prednapeti gredni most s glavnim rasponom od 147 m, promjenjivog poprečnog presjeka i jedinstvenom konstrukcijom za oba kolovoza, te stupovima monolitno povezanim s rasponskom konstrukcijom koja se izvodi slobodno konzolnom gradnjom.

default

Dispozicija raspona mosta je 105m + 5×147m + 105m= 945m, dok su visine stupova redom 92, 97, 92, 91, 88 i 66m. Most je na gotovo cijeloj dužini projektiran u kružnoj krivini radijusa R=983.75m (centralna os), dok je niveleta na mostu u konstantnom uzdužnom padu od 0.68%. Prelaz mosta Počitelj preko doline rijeke Neretve riješen je s jedinstvenom rasponskom konstrukcijom za oba kolovoza autoceste ukupne širine 21.92m. Kompletan most, rasponi i visine su vođene po centralnoj osi kolovoza, koja ujedno odgovara i centralnoj osi mosta. Poprečni presjek je dijelom konstantne, a dijelom promjenjive visine.

Na samom kraju mosta Počitelj (LOT 2) počinje Sekcija 2. Od stacionaže 4+404 do 5+250 odnosno do pred sami ulazak u tunel Počitelj treba da se izgrade visoki zasjeci do 60m visine, dva mosta M2 ( Ld=110,5m Ll=157,5m) i M3 ( Ld=42m i Ll=69m) kao i armirani nasipi.

Radi ulaska u tunel Počitelj u nastavku trase od stacionaže km 4+650.00  vrši se razdvajanje kolovoza, gdje se vode odvojene osovine desnog i lijevog kolovoza  sve do ponovnog spajanja osovina nakon mosta M4 do stacionaže 6+850.00. Od ove stacionaže trasa se ponovo vodi po centralnoj osovini sve do kraja dionice s tim da se na kraju razdjelni pojas sa 3 m proširuje na 4 m kako bi se izvršilo uklapanje u narednu dionicu autoceste. Dužina lijeve cijevi tunela Počitelj  je 1192 m, a desne je 1163 m.

Poslije tunela na stacionaži od km 6+550 do km 6+675 gradi se Most 4 (Ld=100m, Ll=122m). Do kraja poddionice izgrađeni su visoki nasipi, zasjeci i podputnjak Orlovača na stacionaži km 10+963.

Izvođač radova na LOT-u 1 je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a, dok je izvođač radova na izgradnji mosta Počitelj (LOT 2) konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE