Poslovni centar Vrelec

Objekat PC Vrelec je prepoznat od strane komisije ZAPS (Komora za arhitekturu i prostorno planiranje Slovenije), te nagrađen sa Zlatnom olovkom 2019 (ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2019). Komora za arhitekturu i prostorno planiranje Slovenije (ZAPS) svake godine dodjeljuje stručne nagrade za najveća dostignuća u području arhitekture, pejzažne arhitekture i prostornog planiranja.

 

Tipologija: poslovni objekat
Površina objekta: 1200m2
Status: završeno (septembar, 2018.)
Lokacija: Rogaška Slatina, Slovenija
Arhitektura: Andrej Strehovec (Strehovec arhitekt), Robert Potokar (Ravnikar Potokar d.o.o.)
Foto: Relja Ivanić

Poslovni centar Vrelec (PC Vrelec) je nastao u koautorstvu Andrej Strehovec i Robert Potokar (Ravnikar Potokar biro u saradnji sa Strehovec Arhitekt) i projektiranje je trajalo od 2014-2016, a realizacija 2017-2018.
Zgrada je bila prepoznata od strane komisije ZAPS (Komora za arhitekturu i prostor Slovenije) kao dostignuće autora, da se u urbanističko težak kontekst, koji je okružen cestama i prolazima, te različitim nivoima terena i spojem javno-privatno, smjesti arhitektura koja odgovara lokaciji i odnosima u prostoru, te prespoji prostor. Zgrada je umjerena, ali i prepoznatljiva kao “prostorni reper”.

Inicijalna ideja poslovnog centra Vrelec vezana je za ponašanje i orijentaciju prema istočnom dijelu promenade parka zdravlja Rogaška Slatina. Novi objekat tako uspostavlja urbanu vezu na osu gradske šetnice, visinski naglasak glavnog gradskog raskrižja i uključuje vidikovac s lođe – prema promenadi i centralnom parkovnom uređenju grada.

Lokacija zgrade povezana je sa datim uslovima nepravilno oblikovane parcele, u blizini kružnog toka ceste i predstavlja ulaznu tačku prema središtu Rogaške Slatine.

Zapremina zgrade postavljena je paralelno sa Glavnom ulicom. Zastakljeno prizemlje pomaknuto je ispod volumena sprata i na taj način se proširuje ulični prostor, pružajući utočište posjetiocima sa nadstrešnicom.

Zgrada ima spratnost P + 3N, a uz uredski program sadrži i kafić u prizemlju. Sjeverni dio, prema susjednoj zgradi, niži je za jedan sprat, kako bi se obezbijedila sunčeva svjetlost.
Tlocrt, konstrukcija, otvori za prozore i komunikacijske jezgre organizovani su tako da omoguće fleksibilan dizajn uredskog prostora: kancelarije, sala za sastanke, predavaonice, arhive, skladišta. Panoramska lođa na 3. spratu, dostupna je kroz zajednički hodnik.

Fasada je formirana vodoravnim zastakljenim trakama i trakama od drvenih letvica. Raspored vertikalnih drvenih letvica dizajniran je da se igra sa dubinom, širinom i pomicanjem rastera, formirajući tako ritmičke pojaseve.

Taj ritam fasade reaguje na lokaciju koja je okružena cestama i neposrednom blizinom željeznice, a istovremeno se povezuje sa okolnim krajolikom i vernakularnom arhitekturom.

print