Potpuno optimizovano rješenje i savremeni pristup:  PULZIJA

– Vazduh se ubacuje u prostoriju preko patentiranog sistema – pulzatora:

Glavna prednost je ujednačavanje temperaturnog polja. Topao vazduh iz gornje zone prostora se pokreće po principu indukcije. Miješanje zraka unutar prostorije je mnogo intenzivnije uz zadržavanje malih brzina stujanja.

PULSER® je zapravo perforirani sprovodni kanal kružnog poprečnog presjeka kojeg prema patentiranom dizajnu karakterišu dvije vrste otvora:

INDUKCIONI otvori, koji su manji i definišu količinu vazduha iz unutrašnjosti prostorije koja treba da bude aktivirana u okolini distributivnog elementa, mješajući je sa vazduhom koji se ubacuje kroz pulzator i DIREKCIONI otvori koji su većeg prečnika i oni određuju pravac i udaljenost tranosposrtovanja izmješanog vazduha u okolini pulzatora, kako bi se postigla željena brzina unutar prostora.

Ovo je zapravo indukcija na principu mikro-vrtloženja kojim se ostvaruje pokretanje do 30 puta veće količine vazduha koji se već nalazi unutar prostorije od one koja se ubacuje kroz distributivni element. Ovakav pristup omogućava znatno bolje miješanje vazduha a samim tim i jako brzo izjednačavanje temperaturnog polja, uz istovremenu uštedu energije. Postiže se jako dobra homogenizacija (razlike u temperaturi unutar 1 stepen Celzijus). Nema problema sa kondenzacijom i instalacija se vrši na visinama i preko 60 metara uz domet od 100 metara.

Postoje i klasični perforirani kanali koji služe kao distibutivni elementi, ali njihov dizajn ne omogućava kontrolu kretanja ukupne mase vazduha unutar prostorije, tako da su to zapravo klasični difuzioni distributivni elementi;

Razlika između ovih kanala (DLD) i PULSER® sa MIX-IND® tehnologijom (DLP®) nije vidljiva golim okom. Sistem se pažljivo proračunava i dizajnira za svaki objekat posebno, koristeći iskustvo stečeno u realizaciji 10.000 sistema izvedenih tokom 30 godina, od kojih je 15 posvećeno isključivo razvoju.

 

Koristeći napredne tehnologije i inovativna inženjerska rješenja, našim klijentima nudimo usluge u oblastima savjetovanja, distribucije, te projektovanja i izvođenja industrijskih sistema po principu ključ u ruke. Skupa sa našim partnerima, svakodnevno radimo na poboljšanju kvaliteta naših usluga, prvenstveno na zadovoljstvo klijenata. Za više informacija kontaktirajte: +387 51 43 43 10

 

Altera d.o.o.

Boška Tošića 17,

78000 Banja Luka, BiH

 

m-Kvadrat

print