Pouzdan partner na polju ostakljenih, venitlisanih i element fasada

Larcore panels Park Gate Tirana Albania

Razvoj i primena novih tehnologija na polju fasada propraćena je detaljno od strane R&D odeljka kompanije Tehnomarket

Tokom prethodnih godina razvijeno je čak 17 varijacija sistema, kako bi se zadovoljili najrazličitiji zahtevi dizajna i energetske efikansosti, bilo da se radi o oblaganju fasade aluminijumskim kompozitnim panelima, HPL laminiranim pločama, staklom, granitnom keramikom, kamenom, fiber-cementnim pločama, limovima, aqua-panelima ili polikarbonatnim pločama.

 

VENT

Ventilisana fasada sa sistemom noseće podkonstrukcije VENT, dizajnirana i proizvedena u Tehnomarketu,  pronašla je svoju primenu na raličitim objektima od St. Petersburga do Nju Jorka. Kako bi svojim klijentima ponudio kompletnu uslugu, Tehnomarket je razvio sisteme aluminijumskih podkonstrukcija koji će nositi ne samo obloge od aluminijumskih kompozitnih panela veći i drugih obloga iz sveta ventilirajućih fasada. Čak 12 podsistema iz grupacija VENT i TMTP obuhvata i panelnu i kasetnu grupu fasadnih panela, sa skrivenim i vidnim ,,kačenjima“ obloga. Uspešno kombinovana sa Larson i negorućim Larcore panelima španske kompanije Alucoil VENT fasada poslednju primenu pronašla je na objektu PARK GATE u Tirani.

ALUMINIK CS55 ostakljena fasada

Moderne staklene fasade imaju sve veći značaj u modernoj arhitekturi gdje, uz pomoć novih materijala i naprednih tehničkih rješenja, učinkovito zamjenjuju tradicionalne materijale poput cigle, bloka ili betona. Dizajn ovakvih fasada, poput Tehnomarket Aluminik CS55 serije ostakljenih fasada, omogućava kompletno rješenje koje zadovoljava sve termoizolacijske, akustične, ergonomske i estetske parametre savremene gradnje. Prema spoljašnjem izgledu, Aluminik CS55 fasade možemo podijeliti u tri osnovne grupe: kontinualne, strukturalne i kombinovane. Opcija korišćenja dvoslojne i troslojne staklene ispune na sistemim omogućuje izuzetno dobre termičke performanse koje idu do izuzetnih Ucw=0,64W/m2K po atestima IFT instituta u Rozenhajmu. Izuzetan dizajn i mogućnost kombinovanja lansirala je ovaj proizvod na Afričkom tržištu gde se najčešće koristi za oblaganje visokih poslovnih zgrada u novoizgradjenim modernim četvrtima, poput Ecobank središta u Gani.

Aluminik CS55 Kontinualna Staklena Fasada

ELEMENT FASADA UNIT 65

Tehnomarket element fasada UNIT 65 odgovara zahtevima izuzetno brze montaže uz poboljšanje termičkih i mehaničkih performansi proizvoda na gradilištima, gde zbog same konfiguracije objekta i neposrednog okruženja postavljanje skele nije moguće.

Novitet u gradjevini, sve popularnija Element Fasada, najzastupljenija je na visokim objektima, poput hotela i poslovnih središta u gradovima velike gradjevinske ekspanzije gde je vreme dragoceno i limitirano. Ovaj sistem razvijen je za potrebe hotelskog objekta u New Yorku, a potom i u Ljubljani, medjutim prva element fasada UNIT 65 najpre je ugradjena na objektu kompanije Kärcher u Pančevu.

Koncept element fasade zasniva se na detaljnoj radioničkoj pripremi gotovih modula i pazljivoj pripremi samog projekta postavljanjem aluminijumskih kotvi po crtežima projektanata. Puna priprema modula, koji se potom gotovi donose na gradilište, osigurava bržu montažu na samom objektu.
Nakon ugradjivanja aluminijumskih kotvi u noseću konstrukciju za dalji rad neophodan je samo namenski kran ili dizalica. Nakon preciznog pozicioniranja modula ili elemenata, potrebno je da montažeri prihvate iste sa unutrašnje strane objekta i pričvrste ih za već montirane kotve. Ovim se svaki element postavlja na poziciju. Ono što potom sledi je završno zaptivanje, kao i zalivanje silikonom.

Vertikalne i horizontalne EPDM zaptivke nalaze se na svim spojevima gde aluminijumski profili ulaze jedni u druge. Zbog velikih visinskih zahteva objekata na kojima se element fasada obično ugradjuje omogućena je dilatacija i rad pojedinačnih elemenata do čak 12cm bez narušavanja opšte konstruktivne nosivosti same fasade.

Sama element fasada UNIT 65 proizvodi se u dve varijante: strukturalna i polustrukturalna, od kojih svaka može biti ugradjena sa dvoslojnim ili troslojnim staklom. Pored brže montaže UNIT 65 odlikuje i visoka energetska efikasnost kao osnovni uslov za instalaciju na američkim objektima. Dok je kod polustrukturalne fasade sa trostrukim ostakljenjem izmeren koeficijent provodljivosti profila Uf 1,1 W/m²K, kod istog modela strukturalne element fasade izmeren je još manji koeficijent Uf 0,89 W/m²K.

UNIT 65 je novi način na uštedite vreme izvodjenja radova, a da sam kvalitet ne bude narušen brzinom procesa.

 

www.tehnomarket.com

m-Kvadrat

print