spot_img

Predstavljanje projekta Ribarska luka Brižine

DCIM105MEDIADJI_0223.JPG

Okvir od crvenog betonskog zida okuplja sve zatvorene, natkrivene i zaštićene prostore luke.

Naziv (objekat, grad, država): Ribarska luka Brižine, Kaštel Sućurac

Autor: Dinko Peračić

Projektant obalnih konstrukcija i glavni projektant: Boško Kozina, dipl.ing.građ, KOZINA PROJEKTI

Projektni tim: ARP- Arhitektonski projekt: Dinko Peračić, Miranda Veljačić, Ena Vladislavić, Špiro Grubišić, Ivan Begonja, Mia Vučić, Dunja Mitrović, Marija Čelar

KOZINA PROJEKTI: Građevinski projekat obalnih konstrukcija, Građevinski projekat unutrašnje kanalizacije i vodovoda, Maritimna studija (Boško Kozina)

INSTITUT IGH – Građevinski projekat konstrukcije objekata visokogradnje (Neno Dadić), Krajobrazni elaborat, Geotehnički elaborat, Građevinski projekat vanjske oborinske i fekalne kanalizacije i vodovoda (Vedrana Kuzmanić), Projekat toplinske zaštite i uštede energije (Hrvoje Damić);

Elektro-klima projekt – Projekt elektroinstalacija (Jure Grgić)

ENG PROJEKT – Strojarski projekt termotehničkih instWalacija i tehnološkog rashlada (Siniša Radić)

ZAST – Elaborat zaštite na radu, Elaborat zaštite od požara

PIEL – Strojarski projekt dizala (Lada Biuk)

RIBA projekat – Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja

TERESTRIKA – Geodetski projekt (Ivan Barbalić)

Fotografije: Damir Žižić, Filip Kozina (3 fotografije lukobrana i objekta-dron)

Naručitelj: Lučka uprava Split

Površina parcele: 10710 m²

Neto površina objekta site area: 2200 m²

Projekat: 2016-2019

Realizacija: 2020

Troškovi izgradnje: 35.000.000,00 kn + PDV

Glavni izvođač: Aequitas d.o.o.

DCIM100MEDIADJI_0230.JPG

Ribarska luka Brižine

Dizajn za loše vrijeme. Heavy duty baza za ribare. Robusna kuća otporna na sve. Otporna na nesretan kontekst kaštelanske rivijere, jednog od najljepših prirodnih zaljeva Jadrana, opterećenog uglavnom propalom industrijom i kaotičnom gradnjom. Otporna na prostorni nered. Otporna na neizvjesnu sudbinu, promjene sadržaja, funkcije i načina korištenja. Otporna na nedostatak pažnje i održavanja. Otporna na nemilosrdnu izloženost moru i vjetrovima, jednako kao i na toksičnost industrije.

Velikodušna prema ljudima. Nudi im zaštićene prostore za rad, velika unutrašnja dvorišta i trjemove. Ribarima je mjesto za predah, odmor, pranje, popravak, edukaciju i pripremu za ponovni izlazak na pučinu.

Velikodušna prema prostoru. Uspostavlja red na gatu i smjernicu reda u Kaštelima. Nastavlja povijesni trag ruzinavih brodova kojima je ovo bio kraj puta i rezalište. Sublimira prostorne slojeve, od Antike Salone, brutalne industrije, Moderne infrastrukture, do prgavosti mora i mirisa Mediterana.

Dinko Peračić

Ribarska luka Brižine smještena je na rubnom zapadnom dijelu kaštelanskog lučkog područja, u predjelu Brižine, na rubnom dijelu naselja Kaštel Sućurac. Područje gata Brižine i okolnog prostora zapušteni je lučki prostor bivšeg rezališta brodova koji je zadnjih više od 20 godina neiskorišten, bez namjene i devastiran. Još uvijek uz gat stoji privezana hrđava olupina Istranke, poznatog broda-restorana s razglednica splitske luke i jahte koja je tijelo mrtvog nadvojvode Ferdinanda prevezla do austrougarskog ratnog broda Szent Istvan koji je čekao na ušću Neretve.

Uređenjem i izgradnjom novih sadržaja ribarske luke osigurava se veći kapacitet prihvata ribarica koje ribare na području ribolovnog mora srednjeg i južnog Jadrana te stvaraju uvjeti za kvalitetnije trženje ribom. Osigurava se kontrola kvalitete ulova na samom iskrcajnom mjestu i sljedivost proizvoda ribarstva. Omogućuje se opskrba brodova energentima u smislu racionalnijeg korištenja energije i smanjenja emisije plinova u okoliš, prihvat odbačenog ulova i njegovo zbrinjavanje, sakupljanje i zbrinjavanje otpada (starih mreža, morskog otpada).

Gat je organiziran kao velika manipulativna površina za sve logističke operacije. Kuća je postavljena sredinom gata, od njegovog spoja s kopnom do samog mora. Transportni putevi prolaze kroz njena unutrašnja dvorišta i trijemove. U njima su prekrcaj ribe, opskrbne i servisne aktivnosti zaštićene od sunca, vjetra i kiše. Južni trijem na samom rubu obale stvorio je natkrivenu radnu rivu. Ribari tu imaju zaštićen radni prostor neposredno uz svoj brod.

Okvir od crvenog betonskog zida okuplja sve zatvorene, natkrivene i zaštićene prostore luke. Hladnjače, servisna hala, sanitarni radni prostori, tehnički i energetski blok smješteni su unutar ovog okvira u zasebnim građevinama. Unutar njega predviđen je prostor i za svu opremu i naprave, dogradnje, aktivnosti i rekvizite. Okvir je dovoljno robustan da primi sve potrebne prilagodbe i odgovori na sve današnje i buduće potrebe.  Pigmentirani crveni beton može dugo zadržati svoj prvotni izgled i „dostojanstveno stariti“, gotovo bez održavanja.

Servisne građevine uobičajeno nisu predmet arhitektonskog ni javnog interesa. Grade se bez ambicije da zadovolje više od svoje osnovne funkcije. Izgrađene određuju naš okoliš svojom utilitarnom logikom, koja se ne dovodi u pitanje. Ribarska luka Brižine pokazuje da svaka funkcionalnost može biti unapređena, humanizirana, oblikovana i obogaćena značenjem.

 

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.