spot_img

Časopis m-Kvadrat je regionalni, stručni i specijalizirani časopis za građevinarstvo i arhitekturu koji od 2008 godine izlazi mjesečno. Na najdirektniji i najadekvatniji način pruža neophodne informacije svim kompanijama i profesionalcima iz BiH i regije koji posluju u svijetu građevinarstva i arhitekture. Mjesečno se obrađuju različite teme i sadržaji, aktuelnosti i novosti, te se ide u korak sa inovacijama. Predstavljaju se aktuelni projekti, stručni tekstovi, intervjui, a časopis se distribuira putem pošte na područje regije.

Ukoliko ste zainteresovani i želite se pretplatiti na časopis m-Kvadrat, kontaktirajte nas na naše telefone:

Tel: +387 36/ 578-259

Fax: +387 36/ 557-990

Mob: +387 66/ 589-305 ili na e-mail adresu: elvira.maric@sfera.ba

Godišnja pretplata na časopis:

Područje BiH – 100,00 KM.

Područje regije – 100,00 €.

Časopis m-Kvadrat jedini je stručni časopis o građevinarstvu i arhitekturi u BiH koji ne čeka da bude kupljen. On stiže na Vašu adresu. Regionalni časopis koji pomjera granice i ide u korak s vremenom.

Vaš m-Kvadrat