Primjeri rezidencija koje koriste reciklirane materijale

Posljednjih je godina zabilježen porast recikliranja građevinskog otpada i otpada od rušenja. Izgledi obećavaju, ali još nisu idealni, a rast recikliranih materijala i dalje se smatra malim. Građevinski otpad može predstavljati između 50% i 70% ukupnog komunalnog čvrstog otpada. To znači da se još uvijek trebamo zalagati za uobičajeniju praksu recikliranja i ponovne upotrebe materijala u arhitekturi.

Drvo, spremnici i crijepovi samo su neki od materijala koji se mogu koristiti u različite svrhe u arhitektonskim projektima. Osim građevinskog otpada i otpada od rušenja, čak je moguće ugraditi i materijale koji nisu posebno povezani s građevinarstvom. U nastavku se prikazuje nekoliko primjera objekata iz cijelog svijeta s fasadama koje uključuju najneobičnije reciklirane materijale.

U galeriji pogledajte nekoliko projekata u kojima se koriste reciklirani materijali – od kojih mnogi uopće ne izgledaju kao da su reciklirani na prvi pogled.

print