spot_img

Projekat: 4 HOUSES, POLJINE

PROJEKAT / REALIZACIJA 4 niskoenergetske vile
SARAJEVO / 2020
Autor: Dr.sc. HARIS BRADIĆ arhitekt

Lokacija planiranog objekta se nalazi u naselju Poljine, sjeverno od grada Sarajeva, u pravcu prve gradske transverzale. Morfologija terena je u nagibu, pada prema jugozapadu, predstavlja orjentacijsku pogodnost za buduće građene strukture. Visinska razlika od najniže kotu parcele (pristupna saobraćajnica) do najviše kote parcele (sjeverna granica) iznosi 12.5 m. Njene podužne dimenzije su 66 x 47 m, ukupne površine 3573.40 m² a oblik građevinske parcele je uglavnom nepravilnog oblika.

Veličina jedne kuće je 15.2 m x 10.4 m, multiplicirana je 4 puta na samoj parceli, s tim da dvije kuće u donjem pojasu imaju blago veću površinu u horizontalnom planu etaže suteren – garaže. Udaljenosti od pristupne saobraćajnice iznose 7.20 m, a od bočnih strana granice parcele se prati urbanistički parametar od 3 m. Najviša kota krova jedne kuće iznosi 7’70 m, a najniža -2’89 m (suteren). Površina kuće po etažama je: garaža 154.9 m², prizemlje 169.28 m² i sprat 128.39 m². Ukupna korisna površina iznosi 452,57 m².

Pješački pristupi su na jugoistočnoj strani kuće, a kolski pristupi su na jugozapadnoj strani. Donjem pojasu kuća se pristupa direktno sa glavne ceste, a gornjem pojasu se pristupa sa nove saobraćajnice unutar kompleksa (koja se takođe veže na glavnu).

Forma i volumen kuće potiču od potrebe za objedinjavanjem funkcionalnog, tradicionalnog i ekološki osviještenog dizajna. Tradicionalna kuća izvire iz proporcija koje čovjek nadasve uzima brižljivo u obzir a ogleda se u funkcionalim zonama.

Kako bi se planirana kuća prilagodila svom terenu ali u isto vrijeme i akcentuirala, ideja je da, poput stijene, izvire iz svog prirodnog terena. Princip i koncept oblikovanja same kuće i dalje poštuju proporciju, ravnotežu, kontrast i gradaciju, sa elementom asimetrije. Ona se otvara prema Suncu i pogledu i stremi ka nebu i jasnom pogledu na grad Sarajevo. S tim u vezi nagib krova iznosi 7.2°, a njegova najviša kota je 7.7 m i najniža 5.95. Prostorna organizacija kuće je zamišljena vrlo jednostavno, sa akcentom na funkcionalnost i ugodnost. Na prizemnom horizontalnom planu se nalazi javni dio kuće – dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, sa spavaćom sobom za goste sa privatnim kupatilom i garderobom. Vešeraj na prizemlju ima svoj izlaz kako bi se postigla što jednostavnija veza sa vansjkim prostorom. Kroz otvoreno trokrako stepenište pristupa se spratu koji je intimni dio kuće sa spavaćim sobama za djecu i master sobom sa privatnim porostorijama i centralnom ostavom. Dalje otvoreno stepenište se spušta u suteren koji je u tom dijelu obogaćen unutrašnjim zelenilom. Suteren se sastoji od pratećih sadržaja, garaže i multifunkcionalne prostorije. Otvoreno stepenište te centralni garderober za master sobu su osvijetljeni putem krovnih prozora. Dodatno osvjetljenje u podrumu se postiže bočnim svjetlosnim oknima i podrumskim prozorima.

Sadržaj prostora je organizovan tako da postiže visok standard stanovanja, uzimajući u obzir potrebe svih korisnika.
Čista prostorna organizacija je ono što daje dodatnu kvalitetu stanovanja u objektu a dodatni motiv je što su sve prostorije u zadovoljavajućoj orjentaciji, te je predivna vizura na landscape sa spojem grada i prirode iskorištena u njenom punom kapacitetu. Bitno je navesti da je dodatni primarni parametar pri projektovanju orjentacija, zbog koncepta energetski učinkovite arhitekture. Kuća se sastoji od tri etaže ( S+P+1 ) namijenjene porodičnom stanovanju. Svijetla visina prizemlja iznosi 2.65 m, te svijetla visina suterena je 2.47m, dok je visina sprata varijabilna zbog kosine krova (2.71 – 3.90 m).

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.