spot_img

Projekat 4 kuće za odmor

Kuće su koncipirane sa idejom da budu kao durbini, upakovane u omotač i sa fokusom na velike staklene površine odakle se pruža pogled ka sjeveru, a zadnja južna strana koristi za propuštanje svijetlosti i toplote.

MIU ARHITEKTI

  • Naziv projekta: Grupacija 4 kuće za odmor
  • Mjesto: Vodice, Zlatibor
  • Investitor: privatni
  • Autori projekta: miuarhitekti – Marija Gardić Lazić,dia i Uroš Lazić, dia
  • Godina projektovanja: 2020.
  • Površina: 2 x 87m2 + 2 x 90m2
  • Spratnost: objekat 1 – Pr, objekat 2 – Pr+Pk

Urbanistička kompozicija sastoji se od 4 kuće namijenjene povremenom korištenju, koje su smještene u obodnoj zoni Zlatibora, naselju Vodice, cjelini koja je u okviru zaštićenog područja Parka prirode “Zlatibor”. Složena morfologija terena, velika visinska razlika u pravcu sjever-jug, vizure prema pejzažu sjeverne orijentacije i slično, koji naizgled predstavljaju ograničenja, iskorišteni su kao projektantski potencijal. Naše težište razmišljanja i koncepcija proistekli su iz potencijala lokacije, međuodnosa objekata i sinergije objekata i prirode, kao i pronalaženja načina da se njihovim korisnicima omogući kvalitetniji doživljaj prostora sa osjećajem pripadnosti prirodnom ambijentu dok borave u zatvorenom prostoru. Veliki nagib terena je iskorišten da se objekti smjeste kaskadno, na različitim visinama i smaknuto, tako da svi objekti imaju nesmetan pogled. Upravo su iz te postavke proizašla dva različita tipa kuća – donje kuće su prizemne, manje visine, a gornje ih nadvisuju i spratnosti su prizemlje i galerija. Objekti se lagano spuštaju na teren, tako da ga gornjom stranom dodiruju i neznatno se ukopavaju, a donjom stranom su podignuti iznad terena, i minimalno ga ugrožavaju, čime se maksimalno uklapaju u specifičan predeno-pejzažni kontekst okruženja.

Kuće su koncipirane sa idejom da budu kao durbini, upakovane u omotač i sa fokusom na velike staklene površine odakle se pruža pogled ka sjeveru, a zadnja južna strana koristi za propuštanje svijetlosti i toplote. Unutrašnjost kuća je otvorenog plana, protočnih prostora, tako da se svakodnevni život odvija u prostorima velike kubature i fuziji svijetlosti i pogleda. Objekti 1 su pojednostavljene arhetipske forme kuće savremenog arhitektonskog izraza, izdužene pravougaone osnove sa dvovodnim krovom nagiba 30ᵒ koji zajedno sa bočnim zidovima formira školjku/omotač. Zabatne strane kuće su uvučene u odnosu na krov, sa ispunom koju formira pretežno stakleni portal. Glavna terasa izlazi konzolno iz osnovnog volumena kuće. Objekat 2 sastoji se od dva objekta postavljena u ogledalu, koja zajedno čine jedinstvenu vizuelnu cjelinu – “raspuknutu” kuću. Arhetipska forma kuće je remodijelovana, tako da se sastoji od dva razdvojena objekta izdužene pravougaone osnove sa nesimetričnim dvovodnim krovom nagiba 30ᵒ i 60ᵒ. Konstrukcija i materijalizacija objekta su nastavak zamišljene koncepcije objekata i dodatno je podržavaju. Kuće su projektovane sa jednim konstruktivnim rasponom, sa krovnim nosačima od ljepljenog lameliranog drveta oslonjenim na vanjske zidove, čime se formira ispražnjen i fleksibilan unutrašnji prostor, a ujedno krovni nosači ostaju vidni u enterijeru i učestvuju u stvaranju atmosfere i doživljaju prostora. Fasada objekta projektovana je kao ventilisana fasada sa drvenom oblogom. Fasadni sklop sastoji se od nosećeg zida, podkonstrukcije koja može biti drvena ili aluminijska sa ispunom od kompaktnih ploča vodoodbojne kamene mineralne vune, paropropusne vodonepropusne folije, sloja za ventilaciju i završne drvene obloge od fasadne daske. Sama drvena obloga mora biti od drveta odgovarajućeg kvaliteta za vanjske uslove – sibirski ariš ili termotretirani bor. Način postavljanja fasadne daske je horizontalno sa skrivenim kačenjem, završna obrada natur mat. Spojnice za nevidljivo pričvršćivanje drvenih fasada osim što su estetski odabrano rešenje, omogućavaju postavaljanje fasadne daske na razmak što pojačava ventilaciju fasade čime obezbjeđuje produženu zaštitu drveta. Pravo drvo je unikatan materijal i uvijek sa jedinstvenom teksturom i kao takvo nosi snažnu estetsku poruku.

miu arhitekti Srbija

www.miuarhitekti.com

info@miuarhitekti.com

+ 381 (0)31 513 717

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE