spot_img

Projekat: BINGO CITY CENTER

Izgradnjom Bingo City Center-a na mjestu bivše fabrike kvasca „Kvin“ u Tuzli krajem 2016. godine , trajno je izvršena preobrazba tog dijela grada, koja je već dugi niz godina narušavala urbani pejzaž i činila ga potpuno neatraktivnim za život.

INVESTITOR: “BINGO“ d.o.o. export-import Tuzla

OBJEKAT: poslovni objekat BCC/BINGO CITY CENTER/

LOKACIJA: na lokalitetu bivše fabrike „Kvin“ u naselju Kreka, u Tuzli

PROJEKTANT: “Projektni atelje CADing” d.o.o. Tuzla

ODGOVORNI PROJEKTANT: Kovačević Salkić Maja, dipl.ing.arh.

Zahvaljujući prirodnoj denivelaciji terena sprtanost objekta prividno izgleda drugačije, zavisno sa koje strane se posmatra. Gledajući sa jugoistočne strane, gdje se nalazi i glavni ulaz, vizuelno su obuhvaćene dvije etaže dok se na suprotnoj strani objekta spratnost povećava za etažu suterena. Sa jugoistočne i sjeverozapadn strane su dva glavna ulaza – izlaza iz garaže i taj dio fasade prožima se kroz tri etaže.

Dio objekta u kojem su smještene kino dvorane je visočiji za visinu projekcijske etaže u odnosu na ostatak objekta, što mu dodatno naglašava vertikalnost i razbija jednoličnost volumena. Sjeveroistočni plato iza objekta predviđen za snabdijevanje objekta robom putem istovarne rampe kao i parking za uposlene. Glavni pješački pristup objektu je omogućen sa jugoistočne strane objekta, preko postojećeg zelenog pojasa ispresijecanog kružnim, popločanim trgovima koji su spona izmedju trotora uz magistralu /glavnu saobraćajnicu/ i novoformirane šetnice ispred samog objekta. Trgovi imaju višenamjensku funkciju kao što su promocije, sajmovi, ljetne bašte i sl. Koncept unutrašnje organizacije prostora je projektovan na način da je šetnica formirana kroz sredinu objekta, a oko nje su raspoređeni manji i veći lokali.

Šetnica je dodatno obogaćena zonama za sjedenje sa trodjelnim klupama, koje se mogu povezivati u veću cjelinu ili biti kao slobodnostojeće. Vrlo važan dio šetnice predstavljaju i centralni trgovi. Jedan na nivou prizemlja, u samom centru objekta, te jedan na I spratu na prelazu izmedju prodajnog u zabavno-ugostiteljski dio objekata. Još jedna stvar o kojoj se mnogo vodilo računa jeste snabdijevanje objekta koje je omogućeno tokom 24 sata, obzirom da su kod najvećeg broja lokala sa leđne strane predviđeni veliki koridori putem kojih se roba direktno doprema u poslovni prostor.

Centri ovog tipa nisu više samo mjesta kupovine. Dokazano je da je ambijent unutrašnjeg prostora jedna od ključnih stvari koja određuje da li će ljudi više ili manje posjećivati određene objekate. Tuzla je mnogo specifična zbog svoje zagađenosti zraka, tako da ljudi često u zimskom periodu pribjegavaju dugotrajnom boravku u zatvorenim prostorima gdje je temperatura mnogo ugodnija, a zrak tretiran i čist. Stoga se mnogo vodilo računa o izboru materijala, boja kao i oblikovanju unutrašnjeg prostora, kako bi se ljudima dugotrajni boravak u objektu učinio komfornim i zabavnim.

Crne metalne kompozitne ploče na portalima lokala su se odlično ukompanovale u sive keramičke pločice REX u imitaciji betona. Kao materijal koji će ublažiti „hladnoću“ i biti kontrast koji balansira, upotrijebljen je strop obrađen sa Hunter Douglas lamelama u imitaciji drveta. Različitosti tih materijala po boji i strukturi cini ih komaptibilnim i izvlači ono najljepše u njima. Na nivou prizemlja zone sjedenja i centralni trg su formirani u vidu atrijuma, koji je odiše prirodnom svjetlošću i otvorenošću prema okolnom prostoru šetnice zbog velikog staklenog krova koji se izdiže nad cijelom njegovom površinom. Prelazni vijenac iz prizemlja prema I spratu je završno oblikovan staklenom ogradom. Staklo kao materijal omogućava da se vizelne barijere u vertikalnom smislu svedu na minimum. Svjetleći pojas u ogradi, u dijelu koji zatvara spušteni strop, odiše elgancijom i umjerenošću čime se vizelno prostor prizemlja stapa i preljeva u prostor I sprata.

Rasvjeta u šetnici je raznolika i po veličini i po obliku. Kombinacijom otvorenog stropa od AL lamela i punih gipsanih ploča svjetlos je mnogo razigrana, od tačkastih preko linijske i ugradbene do skrivene . Osnovna ideja je bila igra svjetlosti i sjene koja je ukomponovana sa prirodnim osvjetljenjem kroz staklene otvore pravougaonih, kružnih i eliptičnih oblika. U cijelom objektu je gotovo u potpunosti primjenjena led rasvjeta. Kod vanjskog oblikovanja objekta, zbog jako velike dužine i srazmjerno tome male visine, ideja je bila maksimalno izbjeći ujednačenost i monotoniju fasade, te „razbiti“ je nakoliko različitih segmenata. To je ostvareno upotrebom različitih materijala i boja. Obzirom da je zahtjev za izgradnju cijelog objekta bio 15 mjececi, vrijeme ugradnje i nabavke upotrebljenih materijala znatno je uticao na odabir istih.

Konstruktivni sistem koji se sastoji od prefabrikovanih stubova, greda, šupljih ploča, te krovnih nosača i rožnjača, obučen je horizontalnim fasadnim panelom debljine 12 cm. Panel je suštini predstavljao termičku zaštitu objekta preko kojeg se kasnije izvodila finalna fasada. Dio objekta sa sjeverozapadne strane, koji je orjentisan prema rijeci Jali i platou koji je služi kao parking za zaposlene, je ostao u panelu kao završnoj obradi fasade. Akcenat u tretiranju fasade stavljen je na ulaznu fasadu i na njoj su primjenjene tri vrste fasadne obrade.

Fasadna mreža je postavljena u dijelu objekta koji ima koridor za snabdijevaje orjentisan na glavnu saobraćajnicu. Kako bi se izbjegla ujednačenost površine, mreža se izvodila u poljima od 1 m i tako punom visinom objekta. Ista je dodatno oplemenjena postavljanjem reklama zakupaca koji su bili uslovljeni da se svaka reklama mora formirati u vidu zasebnih slova i odgovarajućih dimenzija. U nastavku fasadne mreže slijedi polje staklene fasade u kombinaciji sa aluminijskim kompozitnim pločama. Sstrukturalna fasada je izdijeljena u polja koja čine kombinaciju izloga i svijetlećih panela u boji. Treći tip fasade koji je izveden na dijelu jugoistočne i sjeveroistočne fasade ponovo je kombinacija aluminijskih kompozitnih ploča u sa ostakljenim trakama različitih boja i dužina. Ovako kreirana fasada učinila je objekat jednako atraktivnim i noću i danju.Pri dnevonoj svjetlosti izrazito dominira crni voluen koji je prošaran žarkim bojama staklenih površina, dok se noću crni alucobond utapa u okolinu a svijetleće staklene ploče zabljesnu u mraku kao da lebde. Sva evakuaciona stepeništa su izvučena na fasade i tretirana kao posebni akcenti na objektu , kako u oblikovnom tako i pogledu materijalizacije, što je dodatno oplemenilo fasadu objekta.

m-Kvadrat

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE