spot_img

Projekat edukacijskog kompleksa ureda Sangrad koji je projektovan za naselje Središće u Zagrebu

Pristup urbanoj dispoziciji naslonjen je na plansku matricu Novog Zagreba, a kompoziciju čini linearan potez ortogonalnih građevina uz istočnu marginu parcele.

SANGRAD+AVP architects

www.sangrad-avp.com

Pristup urbanoj dispoziciji naslonjen je na plansku matricu Novog Zagreba. Kompoziciju čini linearan potez ortogonalnih građevina uz istočnu marginu parcele. Kuće drže isti pravac-obostrani perimetar i strogi visinski međuodnos. Američka škola formira sjeveroistočni ugao, hrvatska osnovna škola jugoistočni, a dječji vrtić je neutralna, niska struktura u sredini. Objekti su istog nazivnika, u dijalogu oblika i strukture, grade prostor oko unutrašnjih dvorišta i naglašavaju intimnost odnosno sigurnost introvertiranog. Zgrade su niskoenergetske i orjentacija je strogo determinirana funkcionalnom postavkom optimalnog osvjetljenja u smjeru sjever-jug na stranama gdje su objekti otvoreni–ostakljeni, odnosno istok zapad gdje dominira ploha punog zida. Kuće akceptiraju i ističu zatečenu topografiju, a odnos prema tlu je naglašen. Teren se dijelom nasipava i sjedinjuje s nivoima ceste i nule prizemlja okolnih stambenih objekata, a dijelom upušta i drži postojeće snižene nivelete zatečenog tla. Američka međunarodna škola predstavlja određeni odmak kako od klasičnog sistema obrazovanja; učionice su transparentne prema okolnom prostoru koji nije hodnik već isprepleteni sistem niša uz atrij, uz knjižnicu, uz PVN, uz blagovanje…prostori se isprepliću i ulijevaju jedan u drugi. Sistem otvorenih atrija transparentna je barijera, svjetlosna, vanjska praznina ali i korisni prostor za učenje i boravak na otvorenom. Dječji vrtić formiran je oko izduženog centralnog dvorišta. PVN u kontinuitetu s atrijem dijeli jasličke od vrtićkih jedinica. Osnovna škola organizovana je prema državnom pedagoškom standardu. Kao i kod ostalih objekata u kompleksu organizacija prostornih skupina kružno je vezana uz unutrašnje dvorište.

TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE – POSTOJEĆA SITUACIJA-KONTEKST

Zadana parcela okarakterizirana je ravnom, dijelom blago naboranom i upuštenom plohom u odnosu na obodne prometnice i izgrađenu okolnu urbanu strukturu. Uz zatečeno visoko zelenilo parcelu obrubljuju potezi višestambenih, deseterokatnih zgrada.

KONCEPT

Namjeravani pristup urbanoj dispoziciji, odnosu punog i praznog unutar zadanog prostora je linearan, odvojen po zonama, pravilno ritmiziran i naslonjen na plansku matricu Novog Zagreba. Kompoziciju čini linearan potez kompaktnih, ortogonalnih građevina uz istočnu marginu zadane parcele. Kuće drže isti pravac-obostrani perimetar i strogi visinski međuodnos. Američka škola formira sjeveroistočni kut, hrvatska osnovna škola jugoistočni, a dječji vrtić je neutralna, niska struktura u sredini. Objekti su istog nazivnika, u dijalogu oblika i strukture, grade prostor oko unutrašnjih dvorišta i naglašavaju intimnost odnosno sigurnost introvertiranog. Volumeni projektiranih građevina akceptiraju i ističu zatečenu topografiju, a odnos prema tlu je naglašen. Prihvaćena je činjenica nivelete okolnih kolnih ploha vidljiva u kontaktnoj zoni prema zemlji. Teren se dijelom nasipava i sjedinjuje s nivoima ceste i nule prizemlja okolnih stambenih objekata, a dijelom upušta i drži postojeće snižene nivelete zatečenog tla. Pri tome se naglašava nivo razine nule (nivo pristupnih cesti i prizemlja okolnih zgrada) u odnosu na kontaktnu zonu uz postojeću razinu zemlje čija je niveleta zadržana uz projektirane građevine-kuće koje u primijenjenoj tehnici, u plitkoj cezuri jednim dijelom lebde nad tlom.

PROSTORNA ORGANIZACIJA

Prostorna organizacija sa zatečenim stambenim objektima u kazeti traka novo planiranih građevina zatvara okvir otvoren prema sjeveru, parku Bundek i Sljemenu. U ovoj kompoziciji vanjske parterne plohe-sportska igrališta, široka su, slobodna, tampon zona i potez u sjeni između višestambenih kuća i odgojno obrazovnog kompleksa. Uz same granice obuhvata formiran je s jedne strane zaštitni okvir-drvored prema deseterokatnicama (zapad i jug) odnosno s druge strane pristupna i parkirna površina prema prometnim koridorima (sjever i istok).

OBLIKOVANJE

Format zgrade je dominantno kompaktan. Prostori u kući strogo su determinirani funkcionalnom postavkom optimalnog osvjetljenja u smjeru sjever-jug na stranama gdje je kuća otvorena ostakljena, odnosno istok zapad gdje dominira ploha punog zida. Materijali fasada se sastoji od cementnih ploča deb. 12 mm, tačkasto pričvršćenih na nosive čelične konstrukcije a prije montaže fasade, postavlja kamena vuna debljine 20 cm. Između vune i mont. elemenata ostaje zračni prostor od 5 cm koji se ventilira kroz fuge širine 3 cm pri dnu i pri vrhu fasade. Sunčana elektrana na krovu će biti vatrootporno odvojena od ostatka građevine konstrukcijama otpornim na požar 90 minuta (REI 90). Vanjsko uređenje parter parcele na pristupnom trgu ispred glavnog ulaza, te na istočnom dijelu parcele djelimično će se popločati, te ozeleniti u istom arhitektonskom jeziku za sve zgrade Odgojno-obrazovnog kompleksa Središće, dok će na dijelu parkirališta biti posađene visoke stablašice. Zapadni dio parcele pripada sportskim terenima. Južni dio parcele pripada nastavi na otvorenom te će prema namjeni biti ozelenjen, a teren valovito oblikovan. Sredinom Odgojno-obrazovnog kompleksa Središće prolazit će novoprojektirana kolno-pješačka prometnica od ulice B. Bušića na zapadu do ulice Savezne Republike Njemačke na istoku. Energija osnovni element održive kuće definiran je faktorom oblika. U našem slučaju volumeni su dominantno kompaktne forme čija će fizika biti definirana u skladu s najvišim energetskim standardom.

CIJELI KOMPLEKS

Cijeli kompleks predviđen je kao niskoenergetski na području s velikim potencijalom podzemne vode s pojavom vode na dubini već od 6 m. Sistem strojarskih instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju temelji se na maksimalnom iskorištavanju energije iz obnovljivih izvora i korištenju maksimalno efikasnih sustava. Za svaki objekt planirana je primjena dizalice topline voda-voda u kombinaciji sa solarnim fotonaponskim panelima, postavljenim na zelenom krovu, za proizvodnju električne energije čime se dobiva kompleks NULTE POTROŠNJE ENERGIJE. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije od solarne FN elektrane je 528.000 kWh s čime se pokrivaju 100 % potrebe HVAC sistema, a preostali dio proizvedene električne energije se koristi za server centre, kuhinjsku opremu, rasvjetu, a eventualni višak električne energije se predaje u javnu elektro distribucijsku mrežu.

Zimi dizalica topline pokriva potrebe za toplinskom energijom za grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode (PTV), dok ljeti uz proizvodnju rashladne energije za aktivno hlađenje dizalica topline paralelno u svakom trenutku daje na raspolaganje i besplatnu toplinsku energiju za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode (PTV), a višak energije odvodi se preko povratnog zdenca u podzemne vode. Za potrebe stropnog hlađenja predviđeno je adijabatsko-pasivno hlađenje podzemnom vodom (temperature 18-23 °C). Prilikom korištenja pasivnog hlađenja temperatura podzemne vode na izlazu iz izmjenjivača pasivnog hlađenja je većeg temperaturnog nivoa, te se ona kao takva koristi za potrebe rada dizalice topline s čime se dodatno povećava efikasnost dizalice topline. Primarna priprema potrošne tople vode obavlja se pomoću krovnih solarnih kolektora, sekundarno putem toplinske energije dobivene od dizalice topline, pregrijavanje za zaštitu od legionele obavlja se putem električnog direktnog grijača ili plinskog bojlera.

PLINSKA INSTALACIJA

Plinska instalacija se prvenstveno koristi za potrebe kuhinjske termičke opreme, zbog ekonomičnosti, te za potrebe pregrijavanja potrošne tople vode kao i rezervni energent za pokrivanje vršnog opterećenja grijanja primjenom plinskih bojlera. Svaki objekat je energetski odvojen i samostalan, upravljanje cijelim sustavom, proizvodnja i potrošnja energije kao i stanje rada prati preko se CNUS-a (Centralni nadzor i upravljanje sustavom). S ciljem što većeg osjećaja ugodnosti, održavanja odgovarajućih uvjeta ovisno o namjeni prostora, što niže potrošnje energije i što kvalitetnijeg kondicioniranja objekta predviđene su visokoefikasne klima komore. Također predviđen je sistem prirodne ventilacije vanjskim zrakom automatskim otvaranjem prozora na fasadi (pri povoljnom odnosu vanjske i unutrašnje temperature) sve upravljano preko CNUS-a svaka prostorija zasebno, pri čemu je kod prirodne ventilacije uključena odsisna ventilacija klima komore, dok je dobava kondicioniranog zraka isključena. te se ostvaruju dodatne uštede toplinske, rashladne i električne energije (posebice ljeti u noćnim satima).

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE