spot_img

Projekat ”Farma muznih krava”

Projektirana je i izgrađena Farma muznih krava, dimenzija 44,25×13,90 m, sa anex-om dim. 9,80×9,00n, sve katnosti (Pr.), kapaciteta 60muznih krava. Parcela za potrebe izgradnje farme obuhvaćene ovim projektom je 5520,00m2. Uz objekt farme predviđena je jama za privremeni smještaj gnojnice. Dimenzija jame 13,90×6,75m.

 Opis tehnologije

Farma je koncipirana za vezano držanje krava u boksovima. U sastavu farme, u tzv.anex-u su mljekara (prostorija sa laktofrizom, muzilica, peraona muzilica, čuvanje izmuženog mlijeka do odvoza u mljekaru), strojarnica, uredski prostor za rad poslovođe ili veterinara  , monitoring i sanitarni čvor sa garderobom. Kapacitet ove farme je 60 grla. Boksovi za držanje su raspoređeni u 2 reda.  

Boksovi za krave su predviđeni sa završnom oblogom nabijenom sjeckanom slamom. Gabariti boksova su 137,5×190 cm, izvedni u blagom nagibu prema zadnjem dijelu sa odignućem od bočnog hodnika za 15 cm da se prostirka od slame ne rasipa. Između dvorednih nizova boksova je centralni hodnik namijenjen za doturanje hrane. 

Muža se vrši u boksovima sa razvodom mljekovoda do laktofriza.

Izđubravanje se vrši kroz kanale u bočnim hodnicima. Kanali imaju nagib 1% prema jami gnojovki a čišćenje se vrši gravitaciono ili  mehanički  kroz rešetke znad kanala.Jama je projektirana sa zapreminom od 186m3.

Pojenje  se vrši sa pojilicama raspoređenim u zoni jasala po jedna pojilica na svaki boks. Muža krava se odvija u boksovima sa automatskim muzilicama, a mlijeko se mljekovodom odvodi do mljekare tj. laktofriza. 

Unutrašnji prostor je projektiran sa kubaturom od cca 3080 m3 prostora.

Sistem ventilisanja je prirodni sa ubacivanjem svježeg zraka podizanjem zavjesa na otvorima podužnih zidova i odvodom nečistog i toplog zraka preko krovnih podsljemenih otvora na kaskadi krova, kao i montažom ventilatora. Projekat je zasnovan na suvremenim i oprobanim tehničkim i tehnološkim rješenjima,  kako u funkcionalnom smislu , tako i u pogledu izbora materijala, orjentaciji u prostoru i slično.

Materijali, obrada i oblikovanje objekta:

Osnovni materijal za ugradnju  je beton i armirani beton izveden u potrebnoj oplati, marke betona prema statičkom računu po pojedinim pozicijama, u kombinaciji sa krovovima od drvene građe. Konstrukcija anex-a je klasična monolitna konstrukcija zidana opečnim blokom i ukrućena sa vertikalnim i horizontalnim serklažima i stropnom betonskom pločom, a  temelji su trakasti. Konstrukcija krova je drvena, od rezane i piljene drvene građe.

Krovni pokrivač je termoizolacioni panel i to na krovu farme će se upotrijebiti tzv.argo panel d=8cm, a na krovu anex-a klasični AL termo panel d=5cm. Ventilirajući krov pri sljemenu farme izvodi se od čeličnih pocinčani profila a pokriva se  lexan-om (polikarbonat). Svi limarski radovi  izvest će se od  pocinčanog bojenog lima d=0,55 m.

AD PLAN d.o.o.

Za projektiranje, nadzor, konsalting i inžinjering

Direktor Amra Dervić dipl.ing.grad. projektant

T:031/717-285; M:061/733-383

E: adplan.orasje@gmaiI.com

76270 Orašje, BiH; bb, Stambena zona Jug I

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.