Projekat: Ghana Airport Cargo center

Nova generacija staklenih fasada sve više je zastupljena u modernoj arhitekturi gdje efikasno zamjenjuju tradicionalne materijale poput cigle, bloka ili betona, uz potpuno zadovoljavanje termoizolacionih, akustičnih, ergonomskih i estetskih parametara savremene gradnje.

Ghana Airport Cargo Centre nalazi se na Kotoka internacionalnom aerodromu u Akri, Gana. Ovaj impozantni projekat, koji potpisuju gospodin Zoran Radojičić, dipl. ing. arh i Energoprojekt, nagrađen je na 39. Salonu Arhitekture u Beogradu. Moderni kargo centar postao je potpuno operativan u augustu 2016. godine, nakon 29 meseci izgradnje, i nudi 10,000 m2 savremenog, energetski efikasnog poslovnog prostora, uz istu površinu odvojenu za optimizovanu kargo zonu. U sklopu samog cargo centra nalazi i savremeni poslovni centar sa spektakularnim pogledom na novi Cargo Village kroz potpuno transparentnu staklenu fasadu izvedenu u Tehnomarket Aluminik CS55 sistemu. Na ovom objektu ugrađeno je preko 3,000m2 Tehnomarket Aluminik CS55 staklene fasade, kao i potpuno novi, modularni fasadni brisoleji razvijeni posebno za ovaj projekat. Važno je napomenuti da kontinualna fasada nudi opciju korištenja dvoslojne i troslojne staklene ispune sa kojima se postižu izuzetno dobre termičke performanse koje idu do izuzetnih Ucw=0,64W/m2K za Tehnomarket Alumink CS55 sistem, atestiran na IFT institutu u Rozenhajmu.
Pored elemenata fasade, na objektu se nalaze i prozori iz LINEAL serije, dok su u enterijeru ugrađena TMH 45 aluminijumska vrata.

Pored kontinualne fasade, Aluminik CS55 sistem čine još dvije dodatne opcije-strukturalna i kombinovana fasada.
Strukturalna aluminijumska ostakljena fasada odlikuje se minimalističkim izgledom isključivo staklene vidne površine fasade, bez primjene spoljnih profila za fiksiranje staklenih ispuna. Stakleni paneli se pričvršćuju za noseću fasadnu vertikalnu i horizontalnu aluminijumsku konstrukciju potpuno skrivenim veznim elementima. Fugne između stakala dodatno se ispunjavaju specijanim strukturalnim silikonima u crnoj boji.

Na ovaj način efikasno se kombinuju unaprijeđena tehnička rješenja fasadnih sistema posljednje generacije sa prozračnim, luksuznim izgledom koji ovaj tip ostakljene fasade nudi.

Sistem kombinovane aluminijumske ostakljene fasade predstavlja funkcionalnu kombinaciju prethodna dva, i odlikuje se naglašenim horizontalnim profilima kapa sa spoljne strane fasade, dok po vertikali ovi profili izostaju i ustupaju mjesto strukturalnom načinu fiksiranju stakala za primarnu konstrukciju. Kombinacija strukturalnog i kontinualnog sistema nudi širok spektar mogućnosti implementacije različitih dizajnerskih rješenja u cilju naglašavanja unaprijed odabranih linija i pravaca na fasadama.
Uz opciju dvoslojne i troslojne staklene ispune kombinovana fasada nalazi primjenu u svim segmentima moderne arhitekture, naročito u slučajevima posebnih zahtjeva u oblasti energetske efikasnosti i termičkih karakteristika kompletnog sistema.


Tehnomarket Aluminik CS55 ostakljene fasade predstavljaju optimalno, savremeno i energetski efikasno rešenje koje nudi niz prednosti u odnosu na klasične materijale i svojim performansama i estetikom sa punim pravom preuzima primat u savremenoj arhitekturi.

Tipovi ostakljenih fasada
Prema spoljnom izgledu, Aluminik CS55 fasade možemo podijeliti u tri osnovne grupe: kontinualne, strukturalne i kombinovane.

Glavna odlika kontinualnih fasada su jasno naglašeni horizontalni i vertikalni profili sa spoljne strane fasade. Vidni profili predstavljaju pritisne i pokrivne kape koje fiksiraju staklene ispune za primarnu konstrukciju fasade sačinjenu od aluminijumskih vertikalnih i horizontalnih stubova. U zoni parapeta može se koristiti i jednoslojno staklo, što važi za sve vrste Aluminik CS55 ostakljenih fasada.

Ovaj sistem nudi velike mogućnosti kombinovanja različitih profila kapa radi postizanja jedinstvenih efekata u završnom izgledu objekta. Sjajan primjer primene kontinualne fasade predstavlja sada već prepoznatljivi Ghana Airport Cargo Center u Accri.

print