spot_img

Projekat hotel ICEBERG Vlašić

Projekat: Hotel Iceberg

Investitor : A&M Sped d.o.o. Tešanj

Projektant: Domprojekt d.o.o. Travnik

Dom Projekt d.o.o. kompanija za projektovanje i inžinjering u građevinarstvu djeluje od 2006. godine. Tim mladih uposlenika zajedno sa spoljnim saradnicima učestvovao je u izradi raznih projekata, od kojih su mnogi realizovani ili su u fazi realizacije.

Tehnički detalji projekta:

Na zahtjev investitora, A&M SPED  d.o.o. Jelah -Tešanj, pristupilo se izradi glavnog projekta za administrativnu upotrebu rekonstrukcije postojećeg objekta i dogradnje novog  poslovnog objekta, koji bi se spojili i činili jednu cjelinu u konačnici.

Postojeći objekat je orjentiran dužom stranom u pravcu istok-zapad. Kolski i pješački pristup je sa sjeverne strane, kao i ulaz u buduću podzemnu garažu, koja će biti sastavni dio dograđenog dijela objekta.

POSTOJEĆE STANJE

Postojeći objekat je gabarita cca. 26,00 x 16,50m. Spratnost je Sut+P+1+Pot. Osnovnu konstrukciju objekta predstavlja kombinirani sistem ab elemenata i to: temeljne stope, temeljne trake, temeljne grede, ploče, stupovi, platna, grede i stepenište. Zidovi su zidani. Primarna i sekundarna krovna konstrukcija je od drvene građe.

Prije početka radova, potrebno je ukloniti određene dijelove postojećeg objekta, kao što su dotrajala krovna konstrukcija, te određeni zidani dijelovi objekta, radi uspostavljanja veće funkcionalnosti objekta.

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Budući rekonstruisani objekat će biti spratnosti Sut+P+2+Pot, a dio koji se dograđuje 2Sut+P, s tim da će biti ravni zeleni krov, na koji će se moći pristupati iz komunikacijskog dijela starog rekonstruisanog dijela.

Sama buduća namjena novog objekta je poslovnog karaktera, sa ugostiteljsko-uslužnom djelatnošću hotelskog karaktera sa svim pratećim sadržajima.

U suterenu objekta su smješteni Poslovni prostori, Caffe bar sa sanitarijama, Podzemne garaže, kao i glavni centralni ulaz sa recepcijom i pratećim sadržajima, odakle se sa liftom i stepeništem dalje penje na iduće etaže.

U prizemlju objekta je smješten veliki restoran i kafeterija sa svim pratećim sadržajima, ulaz za uposlene sa zapadne strane objekta, kao i njihove ekonomske prostorije. U novom dijelu objekta se nalazi kancelarija za administraciju, kao i otvorena terasa, a iznad podzemnih garaža se nalazi 6 apartmana, što je detaljnije sagledivo u grafičkim prilozima.

Na prvom spratu su smještene sobe u koje se pristupa iz centralnog hodnika do kojeg se dolazi vertikalnim komunikacijama, stepeništem i liftom.

Iz centralnog hodnika se također pristupa u novi dio objekta gdje je planirano da se smjesti wellness centar sa svim potrebnim sadžajima ( fitnes, masaže, saune, bazeni,..) kao i sve prateće prostorije.

Na drugom spratu su smještene sobe u koje se pristupa iz centralnog hodnika do kojeg se dolazi vertikalnim komunikacijama, stepeništem i liftom.

Iz centralnog hodnika se također može izaći na zeleni ravni krov, koji se nalazi iznad wellness prostorija u novom dijelu objekta.

U potkrovlju objekta se nalaze također sobe sa istim rasporedom kao i na prethodne dvije etaže. U potkrovlju se  nalazi i vešeraj, kao i spavaona za uposlene, a pristupa im se direktno iz hodnika stepeništa.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Konstrukcija postojećeg objekta ja AB skeletna konstrukcija, temeljena dijelom na temeljnim trakama, samcima, kao i kontraploči, stepenište je također armiranobetonsko, a krov koji je od drvene građe se skida, demontira i radi novi sa dodatnom AB pločom.

Novi dio objekta bit će AB konstrukcija, temeljena na samcima i trakama, a uzimajući u obzir da se nalaze garaže, uradit će se AB kontragrede umjesto AB greda, kako bi se uštedilo na visini. Predviđena je posebna AB konstrukcija za wellness prostore, gdje je za bazen predviđena AB školjka sa posebnom duplom pločom i kanalom predviđenim za bazensku tehniku i kompenzaciju vode..

Iznad wellness centra je predviđena konstrukcija od lameliranih nosača sa svojim sekundarnim nosačima i panelnim pokrivačima.

MATERIJALIZACIJA

ZIDOVI

Vanjski zidovi (koji nisu AB platna) su zidani blokovima tipa porotherm debljine 25,00 i 30,00cm. Sa unutrašnje strane su finalno obrađeni malterom. Pregradni zidovi i zidovi u sanitarijama i imaju debljinu od 10 i 15,00 i 25 cm. (statički, ovi zidovi nisu tretirani kao nosivi).  Vanjske obloge zidova imaju sve odgovarajuće slojeve, u zavisnosti od pozicije.

Zidovi obrađeni malterom se finalno obrađuju zavisno od namjene prostorije. Kuhinja i sanitarni čvorovi se oblažu keramikom, a zidovi ostalih prostorija obrađuju se poludisperzivnim bojama sa svim potrebnim predradnjama (gletovanje i slično).

FASADA

Puni fasadni zidovi izolirani su termoizolacijom, fasadnom kamenom vunom ili ekspandiranim stiroporom d=10 I 15 cm, sa završnom fasadnom oblogom (kamen po izboru projektanta, drvena fasada po izboru projektanta).

Fasadni otvori:

Bravarija prozora je rađena od profila aluminij-drvo, sa ugradbenom dubinom štoka 89 mm i ukupnom zbirnom visinom u opsegu 106 mm. Koeficijent prolaza toplote je 0.99 W/m2K. Staklo strukture 4/12/4/12/4mm,  ispuna Argon 90%, sa Low E nanosom (Ug = 1,1 W/m2K). Vrata opremljena odgovarajućim okovom i bravom, sistem otvaranje prema schemi.

Bravarija staklenih stijena u suterenu i prizemlju kao i na dijelu bazenske hale je rađena od profila aluminij. Širina profila 55 mm, a dubina od 55 do 175 mm. Sistem ima integrisani termički prekid.

 

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.