spot_img

Projekat modernizacije cesta podrazumijeva i završetak magistralne ceste Neum – Stolac

Vlada Federacije BiH dala je Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo suglasnost na Okvir politike preseljenja (OPP) za projekt modernizacije cestovnog sektora FBiH za razdoblje 2014.-2020. godina. Cestama FBiH je naloženo da pripreme sva potrebna dokumenta koja predstavljaju zaštitne mehanizme sukladno procedurama kreditora.

neum-stolac

Jedan od tih dokumenata je OPP, koji je pripremljen sukladno Zakonu o eksproprijaciji, Operativnoj politici Svjetske banke o nedobrovoljnom preseljenju i međunarodno prihvaćenim dobrim praksama, obzirom da aktivnosti na Programu uključuju i eksproprijaciju nekretnina.

Kako je obrazloženo, Ceste FBiH su pokrenule sveobuhvatni Program za modernizaciju magistralnih cesta u FBiH u cilju osiguranja odgovarajuće cestovne infrastrukture do 2020. godine. Vlada FBiH je zaključkom sa 88. sjednice, održane 19.11.2013. godine, podržala inicijativu da za predloženi projekt budu osiguranu kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija, te je, sukladno pravilima i politici kreditora, pripremljen set dokumenata koji predstavljaju zaštitne mehanizme, među kojima je i OPP.

Projekt modernizacije cestovnog sektora se sastoji od nekoliko malih i srednje velikih investicija. Komponenta rekonstrukcije cesta uključuje završetak izgradnje magistralne ceste Neum – Stolac (ukupne duljine 32,9 kilometara), izgradnju trećih traka za spora vozila (ukupne duljine 40 km na osam magistralnih cesta), rekonstrukciju kolovozne konstrukcije, korekciju osovine (ukupno 18 km na pet dionica magistralnih cesta) i korekciju osovine (na jednoj dionici u duljini 1.000 metara), rekonstrukciju tri tunela (ukupne duljine 1,86 km), te rekonstrukciju sedam mostova (ukupne duljine 0,55 kilometara).

Također su planirane intervencije na poboljšanju cestovne sigurnosti kroz rekonstrukciju devet raskrižja na magistralnim cestama koja su klasificirana kao “crne točke”.

OPP se priprema za podprojekte za koje točan opseg ili lokacije preseljenja nisu poznate. Svrha mu je da razjasni načela raseljavanja, organizacijske aranžmane i projektne kriterije koji će biti primjenjivani na podprojekte. OPP definira i pitanja poput prava na naknadu i načela za njeno ostvarenje.

Na temelju OPP-a će biti napravljeno nekoliko akcijskih planova preseljenja, a dva su već u pripremi: za cestu Neum – Stolac (Broćanac – Cerovica – Drenovac), te integrirani za sve podprojekte sa završnim Glavnim projektom.

OPP i APP-ovi će biti javno objavljeni i za njih će biti provedene konzultacije kako bi pogođenim osobama bilo omogućeno sudjelovanje u planiranju i provedbi programa preseljenja.

 

akta.ba

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE