spot_img

Projekat: Most na Drini na lokaciji Bratunac – Ljubovija

Između Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije je 2013. godine potpisan Protokol o izgradnji mosta na Drini, između Ljubovije i Bratunca.

slika 6

Jasno je definisana opravdanost izgradnje ovog mosta, jer bi on bio veza između magistralnog puta M-19 i regionalnog puta R-454 u Republici Srpskoj i magistralnog puta M-19.1 u Republici Srbiji, tako da most ima kako međunarodni značaj povezivanja dviju država, tako i saobraćajni značaj povezivanja dva vrlo značajna pravca sa obje strane rijeke Drine. Osim toga, izgradnjom ovog mosta bi se postigao ubrzan ekonomski razvoj tog područja.

Predviđeno je da izgradnju mosta i pristupne saobraćajnice sa srbijanske strane finansira Republika Srbija, pristupne saobraćajnice sa naše strane će finansirati Republika Srpska, a BiH strana bi finansirala izgradnju zajedničkog graničnog prelaza.

Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac – Ljubovija potpisan je u 2015. godini.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji mosta je oko 12 mil eura, od čega je izgradnja mosta koju finansira Srbija oko 4,5 mil eura, granični prelaz koji finansira BiH oko 7 mil eura, a pristupni putevi koje finansiraju „Putevi RS“ 800.000 KM.

slika 5

Tehničke karakteristike

Most se gradi na lokaciji 2 kilometra uzvodno od Bratunca, kako bi se izbjegle saobraćajne gužve kroz centar jedne i druge opštine.

Novoprojektovana saobraćajnica predviđena za dvosmjerni saobraćaj, ima početnu stacionažu na strani Republike Srbije na državnom putu Ljubovija-Zvornik, mostom prelazi rijeku Drinu, zatim granični prelaz, a završava na stacionaži na regionalnom putu Bratunac-Skelani u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina).

Horizonatalni elementi puta određeni su za računsku brzinu od 60 km/h.

Predviđeni rok za izgradnju je dvije godine (2017. godina), a izvođači radova su prilikom nedavnog obilaska gradilišta izrazili uvjerenja da će radovi na mostu biti završeni znatno ranije, tačnije u novembru ove godine.

Братунац - Трнинић - градилиште моста

Poprečni profil puta

Poprečni profil puta i mosta predviđen je generalnim projektom sa sljedećim elementima poprečnog profila:

–           dvije kolovozne trake širine 2×3.25 m (ukupno 6.50 m),

–           dvije ivične trake širine 2×0.25 m (ukupno 0.50 m),

–           dvije pješačke staze širine 2×1.75 m (ukupno 3.50 m),

–           dvije biciklističke staze širine 2×1.70 m (ukupno 3.40 m).

Da bi se omogućilo eventualno čekanje vozila, predviđena su dva proširenja na teritoriji Republike Srbije. Prvo na putu Ljubovija-Zvornik, uz desnu saobraćajnu traku, za tri vozila, a drugo na prilaznoj saobraćajnici, i to uz desnu traku za dva vozila.

Na teritoriji Republike Srpske uz put Bratunac-Skelani sa desne strane, predviđena su četiri mjesta za nakupljanje vozila koja čekaju da uđu na granični prelaz.

Most

Za prelaz saobraćajnice putne veze Ljubovija-Bratunac, preko rijeke Drine, projektovan je betonski most dužine L=227.12 m i širine približno 13.90 m.

Most je upravan na rijeku Drinu i ima sedam raspona, pri čemu opterećenje na tlo prenosi osam stubova.

slika 2

Granični prelaz

Idejnim projektom je predviđen zajednički granični prelaz, sa 6 traka za ulaz i izlaz iz zemlje, za putnička vozila, autobuse i kamione, kao i zajednički terminal, sa 4 saobraćajne trake za putnički i autobuski saobraćaj, a 2 za kamione.

Obavljanje procedure granične kontrole regulisano je funkcionalnim rasporedom kontrolnih kabina za svaku državu po na osob.

U toku je izrada glavnog projekta za zajednički granični prelaz i pristupne saobraćajnice sa strane Republike Srpske, odnosno BiH koju finansira Republika Srbija.

Zajedničkim radom dvije strane dogovorene su procedure za protok robe i opreme izvođača radova u svrhu izgradnje mosta, a trenutno se izvode radovi na izgradnji mosta sa strane Republike Srpske (BiH).

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE