Projekat: Piraeus Banka Bukurešt

Izazov

U glavnom gradu, koji predstavlja kulturni, komercijalni i industrijski centar Rumunije, holistički arhitektonski dizajn zgrade sjedišta Piraeus banke stvara multidimenzionalnu kompoziciju koristeći čitav niz dizajnerskih elemenata: njegovu strukturu i funkcije, ekologiju materijala, prirodnu svjetlost, simboliku oblika i usklađenost sa horizontom.

Rješenje

Fasada zgrade jasno izražava njen neposredni odnos sa spoljnim okruženjem i njen cilj da poboljša radne uslove zaposlenih. Veliki otvori koji dnevnoj svetlosti omogućavaju neometan ulazak, pružaju prijatnu atmosferu i reprodukuju arhitektonski karakter susednih zgrada. U isto vreme, stroge dizajnerske linije otkrivaju snažnu osetljivost na lokalnu kulturu Bukurešta, a istovremeno ukazuju na evropski identitet grada. Neprekidna potraga za visokokvalitetnim materijalima dovodi do usvajanja materijala kao što su beton, staklo i aluminijum, koji odražavaju održiv karakter performansi zgrade, što je deo zahteva globalno prilagodljivog društva.

Rezultati

Fasada zgrade jasno izražava njen neposredni odnos sa spoljnim okruženjem i njen cilj da poboljša radne uslove zaposlenih. Veliki otvori koji dnevnoj svjetlosti omogućavaju neometan ulazak, pružaju prijatnu atmosferu i reprodukuju arhitektonski karakter susjednih zgrada. U isto vrijeme, stroge dizajnerske linije otkrivaju snažnu osjetljivost na lokalnu kulturu Bukurešta, a istovremeno ukazuju na evropski identitet grada. Neprekidna potraga za visokokvalitetnim materijalima dovodi do usvajanja materijala kao što su beton, staklo i aluminijum, koji odražavaju održiv karakter performansi zgrade, što je dio zahtjeva globalno prilagodljivog društva.

Arhitektura: aa ASSOCIATES Architects & Engineers LTD

Namjena: Banka, kancelarije, komercijalni objekat 
Lokacija objekta: Rumunija, Bukurešt
Površina: 14,321 m2
Korišteni sistemi: 
  • SMARTIA M6 toplotno izolovan sistem zid zavjese za čvrste konstrukcije
  • Toplotno izolovan okretno nagibni sistem SMARTIA M11000
  • SMARTIA M5600 Brisoleji

Za više projekata i detalje o ugrađenim sistemima pronađite na linku: BH ALUMIL

 

ALUMIL BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALA Vlasenica PJ Sarajevo PJ Banja Luka
Njegoševa bb Halilovići 6 Glamočani
+387 56 733 750 +387 33 766 275 +387 51 508 630
+387 56 733 720 +387 33 766 276 +387 51 508 631

bhmarketing@alumil.com
www.alumil.ba

print