spot_img

Projekat porodične kuće Kubus

Projekat Porodične kuće Kubus u starom gradu Tešnju koji je totalni kontrast tradicionalnoj kući sa visevodnim kosim krovovima i samom svojom formom  odskače od cijelog ambijenta.

Glavni i odgovorni projektant: Sead Hadžibeganović, dip.ing.arh.

Projektant saradnik: Sandra Seferagić, MA dipl.ing.arh.

Projekat izradila firma: Projektni biro Arhitekt d.o.o. Tuzla, office Sarajevo

Opis i obrazloženje lokacije – pozicija objekta na lokaciji

Stambeni objekat smješten je na predmetnu parcelu u Općini Tešanj, ulica Husage Čišića bb. Kolski i pješački pristup objektu je preko postojeće saobraćajnice sa južne strane parcele. Parcela je  nepravilnog oblika te svojim širim dijelom orijentisana prema saobraćajnici i ulazu na parcelu. Teren na kojem je parcela smještena je u nagibu te se nagib spušta sa južne strane prema sjevernoj. Taj položaj parcele na terenu je u velikoj mjeri odredio sami položaj objekta na parceli. Objekat je pozicioniran uz ulicu a formirana su dva vanjska stepeništa sa istočne i zapadne strane objekta kako bi se pristupilo ostatku parcele i savladala visinska razlika.

Funkcionalno i dispoziciono rješenje objekta

Stambeni objekat se sastoji od etaže suterena, etaže prizemlja i jednog sprata. Glavni ulaz u objekat se nalazi sa južne strane te se sa ulaza odmah pristupa u ulazni hol. Objekat je projektovan na način da može funkcionisati kao dvije odvojene cjeline odnosno suterenska etaža je zasebna u odnosnu na prizemlje i prvu etažu. Iz tog razloga je formirano dvoje odvojenih vertikalnih komunikacija u vidu stepeništa. Stepeništa funkcionišu na način da je prvim stepeništem moguća komunikacija između suterenske etaže i etaže prizemlja međutim drugim zasebnim stepeništem je uspostavljena komunikacija između prizemlja i prvog sprata. Stepeništa se nalaze jedno pored drugog odmah u ulaznom holu prizemlja. Vertikalnim komunikacijama koje imaju pristup suterenskoj etaži se može pristupiti i iz vana preko odvojenog ulaza koje je formirano uz glavni ulaz u objekat. Unutar ulaznog hola prizemlja je formiran i odvojeni toalet. Iz tog prostora ulaznog hola ulazimo u zajednički prostor dnevnog boravka, kuhinje i trpezarije. Iz trepzarije, sa lijeve i desne strane su formirane dvije odvojene natkrivene terase. U sklopu ovog objekta se nalazi prostor garaže i odvojenog natkrivenog parking prostora. U garažu je moguće ući direktno iz objekta i ona se nalazi uz natkriveni parking prostor. S obzirom na teren u nagibu pristup ovim prostorima je osiguran uz pomoć dvije odvojene rampe za automobile direktno sa pristupne saobraćajnice na južnoj strani parcele.

Na prvoj etaži formirani intimniji prostori

Na prvoj etaži kuće su formirani intimniji prostori stambenog objekta. Komunikacije sa svim prostorima odvijaju se preko koridora. Ova etaža sastoji se od dvije odvojene dječije spavaće sobe koje dijele zajedničko kupatilo. Veća dječija soba također ima pristup balkonu. Pored dječijih soba formirana je i master spavaća soba sa odvojenim garderoberom i zasebnim kupatilom. Iz master spavaće sobe formiran je izlaz na veliki balkon sa pogledom  prema sjevernoj strani i dvorištu ispred stambenog objekta.

Etaži suterena koja funkcioniše kao odvojena cjelina pristupa se sa kote ulice i odvojenog ulaza te preko vertikalnih komunikacija spušta do koridora iz kojeg se prostor dalje dijeli. Etaža se sastoji od zajedničkog prostora kuhinje sa manjim trpezarijskim dijelom i dnevnog boravka iz kojih je osiguran pristup na terase. Pored ovih prostora nalazi se i spavaća soba koja također ima direktan izlaz na terasu. Uz ove prostorije na etaži suterena se nalazi i kotlovnica koja je povezana sa vanjskom natkrivenom ostavom. Sve glavne prostorije imaju osigurano prirodno osvijetljenje i dobro su povezane jedna sa drugom.

Dimenzije i oblikovno rješenje objekta; Materijalizacija objekta

Objekat je pravougaonog oblika sa odvojenim volumenom natkrivenog parking prostora koje je nepravilnog oblika i proteže se samo kroz visinu prizemne etaže. Sve terase koje su formirane u sklopu objekta su natkrivene.

Kada govorimo o materijalizaciji objekat čini kombinacija različitih materijala. Cijela etaža suterena je predviđena da bude u kamenu osim dijela otvorene ostave koja prati volumen natkrivenog parking prostora dok prizemlje i prvu etažu čine kombinacija termičke fasade i Fundermax obloge. Natkriveni parking prostora je termička fasada u sivoj boji kao i uvučeni dio fasade na sjevernoj strani objekta. Ram oko objekta kao i zapadna i istočna fasada su bijela termička fasada. Fundermax obloga se nalazi na centralnom dijelu sjeverne fasade. Materijalizacija vanjskog okruženja je raznolika. Veliki dio dvorišta je urađen u drvenom dekingu i kamenim pločama različitih boja i stuktura.

Vanjsko oblikovanje oko objekta

Nagib terena koji je jako strm i pozicija parcele na terenu u velikoj mjeri određuju poziciju objekta i vanjsko oblikovanje parcele. Pristup objektu je osiguran sa južne strane parcele a objekat je smješten više u južnoj strani uz ulicu sa koje je osiguran kolski i pješački pristup. Takva pozicija osiguravan direktan pristup automobila u garažu kao i na natkriveni parking prostor.

Zbog nagiba terena sa istočne i zapadne strane objekta formiraju se vanjska stepeništa za savladavanje visinske razlike. Sa zapadne strane formirano je jednokrako stepenite uz potporni zid koji se nalazi na samoj granici parcele. Sa istočne strane stepenište je jednokratko i proteže se cijelom dužinom objekta. Uz stepenište se kaskadno spušta potpotni zid sa zelenom površninom koja prati stepenište.

Na koti – 3’05 se organizira dvorište sa svojim sadržajima u vidu popločanja i organizovanog prostora za sjedenje kojem se ima direktan pristup iz objekta.

Na cjelokupni izgled objekta i vanjskog okruženja utječe zelenilo koje okružuje parcelu i čini objekat pristupačnijim i usklađenim.

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE