Projekat: Poslovni objekat TISA

Lokacija: Žepče

Autor: Vedina Babahmetović, arch – Entasis doo

Saradnici: Mirela Heralić-Tabić,arch; Dragan Trivičević, arch; Andrej Šetka, arch; Semir Solo, arh.teh

Fotografije: Anida Krečo

 

Objekat Tisa je smješten u sklopu postojećeg proizvodnog drvnog kompleksa Uz saobraćajnicu M17 na putu Zenica – Maglaj. Zadatak je bio da se napravi objekat kombinovanog karaktera “administrativno-skladišni” što tipološki predstavlja klasičnu formu objekata “krajputaša” vezanih uz industrijske zone. Činjenica da se čitava parcela nalazi u topografskoj depresiji od 6m u odnosu na pristupni put M17, bila je ključni faktor kako za oblikovanje objekta tako i za njegovu funkcionalnu dispoziciju. Logična analiza lokacije kao i potreba investitora,rezultirala je jednom relativno novom tipologijom. Bazni dio objekta je dvoetažno skladište koje se veže na već definirane manipulativne i saobraćajne linije postojeće proizvodnje i kao takvo mimikrijski se veže za parcelu I vizuelno se ne nameće.

Osim skladišta, u tom dijelu su riješeni i ostali prateći potrebni sadržaji /garderobe, restoran, tehničke prostorije/. Drugi dio objekta formira se kao prizemlje u nivou puta M17 i on je javni. Cilj mu je da svojim potezom bude prvo primijećen sa vrlo frekventnog puta, a onda i da zaintrigira vozača da se zaustavi i da uđe u objekat. Zato je nastala forma ljevka i u horizontalnom i vertikalnom smislu na dovoljnoj distanci od puta koja se vrlo jasno i brzo čita. Vrlo elegantna, jednostavna i duboka nadstrešnica pravi uvodnu sekvencu i posjetioca uvlači u transparentni prvi dio visokog prizemlja. Izložbeni prostor, galerija te komercijalna prodaja proizvoda su osnovne funkcije koje se dešavaju u prvoj polovini prizemlja. Kako se smanjuje  visina prostora zbog efekta ljevka i organizacija funkcija je tome prilagodjena. U drugoj polovini prizemlja, koja je već postala jednoetažna, smješteni su odjeli administracije te konačno, najdublje, uprava firme. Tako se vrlo javni, otvoreni prvi dio suptilno pretvorio u smireni upravni dio. Čitav volumen objekta, sa dugačkim kosim krovom u dubinu te jednostavnim metalnim profilisanim tamnim omotačem, postaje dio krajolika i njegovih obrisa.

Segmentarna drvena obloga naznaka je osnovne djelatnosti vlasnika. Drveni podgled nadstrešnice je namjerni kontrast industrijskom limu koji uvodi posjetioca u objekat. Čitav enterijer objekta je sastavni dio cjeline te možemo reći da se vanjska priča nastavlja unutra. Neutralni tonovi mrke i sive nadopunuju se sa efektima prirodnog hrasta te u dubini objekta javlja se zelena kao simbol prirode. Cijeneći veze korisnika – investitora sa proizvođačima namještaja, svi elementi korišteni u enterijeru su odmah i izlošci, namjenski dizajnirani za ovaj objekat te još jedanput smo shvatili i potvrdili da je objekat spolja i iznutra jedna priča.

Svi pojedinačni dijelovi objekta, obloge, info pultovi, desk sistem komercijale, namještaj kancelarija, kuhinje, boksovi za razgovore te ostali elementi su dio istog mozaika i sve je rezultat našeg dizajna za ovaj objekat.

print