spot_img

Projekat stambeno naselje Litijska cesta

Pored kompleksa stambeno-poslovnih objekata uz Litijsku cestu, planirani su višestambeni objekti spratnosti Po+P+2+Pe (podrum, prizemlje, dva sprata i povučena etaža).

Naziv objekta: Stambeno naselje Litijska cesta

Investitor: „KPL“ d.d. Ljubljana

Lokacija: Ljubljana

Bruto površina: 42781,00 m2

Vrsta: Idejni projekat

Autor projekta: „Centar za projektovanje i konsalting“ d.o.o. Banja Luka

Tim:

Obrenka Volaš dipl.inž.arh.

Dijana Šaula dipl. Inž. arh.

Duško Škobić dipl. Inž.arh.

Anđelko Bogdanović dipl. Inž. arh.

Obuhvat OPPN 457 se sa sjeverne strane prostire do Litijske ceste, sa zapadne graniči sa površinom za stambenu izgradnju, dok sa južne i istočne strane graniči sa poljoprivrednom površinom. Površina obuhvata je 30.100 m², a maksimalni koeficijent izgrađenosti za ovo područje je 1,6.

Predmetni prostor programski je povezan sa susjednim područjima uz Litijski put, sa raznovrsnim rasponom centralnih djelatnosti (poslovne i komercijalne i uslužne delatnosti, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, sportske aktivnosti).

Područje je lako dostupno javnim prevozom putnika. Autobuska stajališta su duž puta Litija i Hruševska. Poljoprivredne površine protežu se na jugu, istoku i zapadu predmetnog područja

Područje koje se razmatra već je izgrađeno objektima većeg obima, ali istovremeno malim vertikalnim dimenzijama. U okruženju prevladavaju niske zgrade, dok se one više nalaze na širem području, i nemaju uticaja na predmetno područje.

Pogled prema sjeveru ( pogled prema planinskim vrhovima Grintovec, Jezerska Kočna, Brana, Skuta…)

Dozvoljena spratnost za ovaj predmetni obuhvat je Pr+2+Pe, s tim da je dužinom Litijske ceste dozvoljeno planirati samo individualne stambene ili poslovne objekte, dok se u unutrašnjem dijelu parcele mogu planirati višeporodični stambeni objekti.

S obzirom na pravila izgradnje i projektovanja sa kojima smo se susreli prilikom izrade idejnog rješenja, a koja se odnose na tačno definisanu količinu zelenih površina, distanci između objekata, odnosa praking mjesta i stambenih jedinica, orjentacije objekata, sadržaja unutar naselja, broja stabala drveta, a sa druge strane pokušaja da se ispuni maksimalni koeficijent izgradnje rađeno je nekoliko varijanti samog urbanističkog koncepta koji je bio ključan za dalje projektovanje.

Prostorna organizacija predmetnog obuhvata je koncipirana tako da se zadovolje želje investitora uz poštovanje važeće zakonske regulative. Osnovni koncept planskog rješenja se zasniva na formiranju stambenog naselja sa zajedničkim sadržajima unutar bloka, odvojeno od negativnog uticaja saobraćaja na Litijskoj cesti, te na formiranju takve strukture da se omoguće vizure prema sjeveru, odnosno prema planinskom vijencu, kao i južnoj strani gdje je planirano višeporodično stanovanje poluartijumskog tipa.

Uz Litijsku cestu je planiran stambeno-poslovo-poslovni objekat. U prizemlju je planirano poslovanje (vrtić, market, manji poslovni prostori) i parking garaža sa više parking mjesta, a iznad prizemlja je planirano 13 individualnih stambenih jedinica kojima se pristupa preko uređenih terasa iznad prizemlja, kako bi se ostavio prostor za više zelenih površina unutar samog naselja, a I na taj način se omogućilo da svaka stambena jedinica ima svoj dio “dvorišta” koje bi bilo dio krova poslovnog objekata. Pristup  je predviđen preko stepeništa i lifta sa jugozapadne strane, a stambene prostorije su pozicionirane na prvom spratu i potkrovlju.

Veći dio obuhvata predmetnog detaljnog prostornog plana je planiran za stanovanje. Pored kompleksa stambeno-poslovnih objekata uz Litijsku cestu, planirani su višestambeni objekti spratnosti Po+P+2+Pe (podrum, prizemlje, dva sprata i povučena etaža). U podrumskim etažama su planirane parking garaže, te tehničke i pomoćne prostorije. Prizemlje, spratne etaže i povučena etaža su planirane isključivo za stanovanje.

Prostorna matrica bloka višeporodičnih stambenih objekata je takva da  su u unutrašnjosti bloka formirani zajednički prostori sa dječijim igralištima, rekreativnim površinama i značajnijim zelenim površinama za odmor i druženje. Cilj ovog poluatrijumskog koncepta je bio da se stekne utisak boravka u parku, što omogućavaju velike zelene površine i niska spratnost objekata koju potpuno neutrališu visoka stabla listopadnog drveća. Na taj način bi se naselje u potpunosti uklopilo u prirodno okruženje šireg područja.

Na južnom dijelu parcele predviđeni su tačkasto raspoređeni višeporodični stambeni objekti, namjenjene za luksuznije stanovanje (veće površine stanova). A uz granicu parcele je takođe planirana rekreativna zona sa manjim sportskim igralištima, teretanama na otvorenom I trim stazom.

Pristup predmetnom obuhvatu se odvija preko dvije saobraćajnice koje se vežu za Litijsku cestu.  Unutar obuhvata je formirana saobraćajna mreža po obodu blokova kako bi se maksimalno smanjili negativni uticaji saobraćaja na stanovanje, a takođe i omogućila kružna komunikacija.

Parking mjesta za stambene i stambeno-poslovne objekte uz samu cestu su planirana na parteru i u parking garaži u nivou prizemlja.

Pozicioniranjem stambeno-poslovnog objekta do Litijske ceste, stvorena je zvučna barijera između čisto stambenog bloka unutar obuhvata i Litijske ceste. Uz Litijsku cestu je planirano ozelenjavanje visokom vegetacijom, što predstavlja dodatnu zaštitu  od buke.

Kako bi se održao prirodni duh područja i same lokacije pored zelenih površina planirano je da u što većem obimu budu zastupljeni prirodi materijali prilikom izrade fasada objekata. Također objekti koji su individualng tipa svojom formom tj. jednovodnim krovima obrazuju siluetu planinskih vrhova na sjeveru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE