spot_img

Projekat stambenog objekta Vila A1, u kreaciji studia Doxat

Položaj parcele omogućava dobre vizure i kvalitetnu orijentaciju prostorija u objektu

U kreaciji Studia Doxat, do sada je bilo više objekata porodičnog tipa, nedvojbeno je da je Vila A1 jedan od najreprezentativnijih objekata, sa skladnim i jasnim vizurama, gdje je kombinacija materijala, sklopila savršen pogled na fasadne ravni.

Na zahtjev investitora urađen je idejni projekt individualnog stambenog objekta sa shemom spratova S+P.  Objekat se nalazi nadomak velike Aleje, na području općine Ilidža. Pristup lokaciji je omogućen preko postojeće saobraćajnice – Čolakovica kula, sa zapadne strane. Ovakav položaj parcele omogućava dobre vizure i kvalitetnu orijentaciju prostorija u objektu. Objekat je slobodno stojeći sa cca  578.9  m2 korisnog prostora.

Objekat je nepravilnog oblika, dimenzija 29.50*13.70/20.70 m, u kontaktu sa terenom, dok je u nivou prizemlja konzolno prepušten na sjeverozapad 0.90 m i jugozapad 1.5 m. Duža strana objekta je orijentisana približno u smjeru istok – zapad, okomito na prilaznu saobraćajnicu. Kako bi se što bolje uklopio u postojeću konfiguraciju terena, objekat je denivelisan. Glavni ulaz u objekat omogućen je sa sjeverne strane preko parking prostora.

Ulazni hol na koti ± 0,00 dijeli prizemlje na dvije zasebne funkcionalne cjeline. Intimna zona na koti +1.20, u kojoj su smještene spavaće sobe sa kupatilima, garderobama, smještenim na zapadnoj strani objekta i dnevni boravak sa kuhinjom i ostavom orjentisanim prema južnoj strani objekta dok je ka istoku spavaca soba domaćina s kupatilom i garderoberom te zatvorenim bazenom u sklopu kojega su sauna, tuš, garderoba i toalet.

Dnevni boravak i bazen imaju zajedničku terasu na južnoj strani objekta površine 45.78 m2.

U suterenu na zapadnoj strani objekta je predviđeno parkiranje 3 automobila. Do garaže se dolazi kosom rampom koja savladava visinsku razliku od 1.5 m. Na drugom kraju objekta, na istočnoj strani, predviđen je podrum u kojem je smještena kotlovnica i prostor za bazensku tehniku. Ulaz u podrum je vanjskim stepeništem na istočnoj strani objekta.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.