spot_img

Projekat ‘’The Loft’’ u Tivtu u Crnoj Gori

NAZIV PROJEKTA: “THE LOFT”

LOKACIJA: TIVAT/CRNA GORA

POVRŠINA: 800 m2

STATUS: PROJEKAT

AUTORI: ANA MIČIĆ MORAČANIN I BRANKO LUTOVAC

Stambeni kompleks “THE LOFT” čine 4 luksuzne vile, i nalazi se u Tivtu u naselju Krašići.

Kao i na svakoj lokaciji koja pruža pogled na more, arhitektura se prilagođava pogledu kao, dominantnom kvalitetu same lokacije.

Tako je i “THE LOFT” za polazišnu tačku koncepta imao upravo ostvarivanje što kvalitetnijih i slobodnijih pogleda na more.

Kao dio Bokokotorskog zaliva, sama lokacija čini dio prirodne cjeline, za koju smatramo da ni na koji način ne bi smjela biti narušena krupnim volumenima i građevinskim poduhvatima, pa smo kao projektanti uticali na svijest investitora o smanjenju kapaciteta zarad većeg kvaliteta prostora i ostvarivanja boljih pogleda.

Tako se, osim na pogledima, prilikom projektovanja vodilo računa o usitnjavanju samih struktura i u bukvalnom i u vizuelnom smislu.

Usitnjavanje je postignuto raslojavanjem objekata na transparentne i čvrste/kamene dijelove objekata i njihovo pažljivo uklapanje u kaskadno uređen teren, sa karakterističnom vegetacijom i tradicionalnim kamenim podzidama.

Čvrstim djelovima objekta, odgovorii smo samoj lokaciji, koristeći autohtoni kamen sa postojećeg terena dobijen iskopima na istoj, a transparentnim djelovima objekta odgovorili smo izričitom zahtjevu investitora za pogledima na zaliv koji su sa ove tačke lokacije jedinstveni.

Dva donja objekta, koncipirana su kao prizemni objekti sačinjeni od kvadratnog dijela, “kamene kuće”, na koju se naslanja transparentni stakleni kubus, sa laganom čeličnom krovnom konstrukcijom.

S obzirom na svoju transparentnost, i eleganciju krovne konstrukcije, naslonjeni kubus odaje utisak “odrinom” natkrivene terase ispred starih kamenih kuća tipičnih za ovo podneblje.

Kroz ovakvu postavku i koncept težilo se savremenom transponovanju tradicionalnih formi.

Ovakav odnos masa uslovio je da objekat izgleda vizuelno manji, i bolje inkorporiran u samu lokaciju.

Druga cjelina koja se pogledom na kompleks uočava, je cjelina koju čine dva gornja objekta.

Gornji objekti se razlikuju prije svega po spratnosti, pa su kao takvi prilikom vizuelnog raslojavanja forme malo drugačije, ali ipak u sličnom maniru treirani.

Čini ih “čvrsti” i transparentni dio. “Čvrsti” dio je poluukopan u teren i kao takav predstavlja još jednu podzidu uz pomoću koje se savladava strmi teren lokacije, bez previsokih potpornih zidova koji bi narušili ambijent lokacije. Pa se tako na još jedan način objekat “srodio” sa terenom.

Nasuprot tom čvrstom prizemnom dijelu, prvi sprat objekta je kompletno transparentan, što je omogućilo izvanredan pogled na sve 4 strane, sa laganom čeličnom krovnom konstrukcijom koja lebdi nad masivnim strukturama i doprinosi dinamici forme.

Kompleks je dao odgovor tradiciji kroz transponovanje tradicionalnih formi, lokaciji kroz upotrebu autohtonog kamena i korištenje pogleda, i zahtjevima investitora kroz maksimalno korištenje potencijala lokacije i prostora unutar projektovanog kompleksa.

www.studiovertikala.me

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE