spot_img

Projekat: Uređenje Male aleje Ilidža

Mala aleja se nalazi u samom centru Ilidže u Sarajevu.

Piše:

Babaić Nazif, dipl.ing.arh. – Šef odsjeka za razvoj Općina Ilidža i koordinator projekta Mala aleja

Slika 1: Obuhvat i lokacija
Slika 1: Obuhvat i lokacija

 

Mala aleja prostire se od raskršća sa ulicom Dr. Mustafe Pintola do raskršća sa ulicom Rustempašina gdje se nalazila neaktivna Fontana. Ova ulica je bila popločana betonskim pločama različitih proizvođača. Dispoziciono se nalazi između dva niza poslovnih objekata prosječne spratnosti P+1, s tim da se na ulazu iz Rustempašine ulice nalazi objekat Mellain centar sa spratnošću Po+P+2.

Aleja je podignuta na gotovo ravnom terenu u pravcu sjeveroistok – jugozapad.

Ukupna dužina aleje je 220 m. Duž aleje se prostire dvostrani drvored i svetiljke javne rasvjete. Odvodnja je riješena putem dva dužna rigola koji se protežu čitavom njenom dužinom. U prizemlju bočnih objekata ima veći broj ugostiteljskih sadržaja koji u ljetnjim mjesecima koriste dio javne površine aleje za postavljanje bašti. Iz aleje se može izaći ili ući i sa bočnih strana iz pasaža sa obje strane ulice.

Osnivanje aleje

Na osnovu historijskih podataka može se utvrditi da je aleja podizana (sađena) u periodu između 1889. -1894. godine. Prvobitna aleja bila je zasađena sa divljim kestenjem. Sadnice od kojih je formirana aleja, po svemu sudeći, su dovezene iz Budimpešte. Nepoznate su provenijencije i starosti. Između unutrašnjih redova drveća nakon sadnje je ostavljen makadamski kolovoz širine oko 5 metara, predviđen za šetnicu. Kasnije je taj makadamski kolovoz asfaltiran 1960. godine.

S obzirom na starost stabala kao i prevaziđeni koncept uređenja, općina Ilidža je 1997. godine, pokrenula aktivnosti na utvrđivanju novog koncepta centra Ilidže te nakon nekoliko održanih stručnih skupova i prihvaćenog projekta koji je radila firma “File” Sarajevo,  otpočela sa rekonstrukcijom Male aleje 1998. godine, kojom je uklonjeno postojeće drveće i popločanje. Zasađena je nova aleja sa stablima Sorbus intermedija te položeno novo popločanje,infrastruktura i urađena je nova javna rasvjeta.

Idejno rješenje

Zbog dotrajalosti i inače lošeg kvaliteta popločanja koje je u vrijeme ove rekonstrukcije jedino bilo na tržistu, općina Ilidža je ponovo pokrenuta aktivnost na novom uređenju centra Ilidže u skladu sa Regulacionim planom kojim je predviđeno da ulice Mala aleja, dio Rustempašine i ulica Emira Bogunića Čarlija budu jedinstvena centralna pješačka zona. U vezi sa tim u prošloj godini je u saradnji sa Institutom za arhitekturu, Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, provedena proceduru za izradu idejnog rješenja Male aleje.

Slika 2: Koncept rješenja
Slika 2: Koncept rješenja

 

Slika 3: Prijedlog rješenja - rad Instituta za arhitekturu, Arhitektonskog fakulteta Sarajevo
Slika 3: Prijedlog rješenja – rad Instituta za arhitekturu, Arhitektonskog fakulteta Sarajevo

 

Glavni projekat

Nakon izrade idejnog koncepta naručena je izrada Glavnog projekta koji je uradila firma “Argentarija” d.o.o. Sarajevo. Za razvijanje projekta uzeta su u obzir kulturno-historijska i prirodna obilježja kao potencijalna ideja vodilja projekta i element prostornog oblikovanja. Prilikom projektovanja poštovane su odredbe  Regulacionog plana „Centar Ilidža“. Projektant je usko sarađivao sa Investitorom u cilju usaglašavanja projektnih rešenja i eventualnih potreba fazne gradnje pojedinih sadržaja. Prilikom projektovanja uzeto je u obzir kompletno postojeće urbano platno i isto je usklađeno sa novim rješenjem partera navedenog obuhvata.

Urbanističko rješenje

Projektom je posebna pažnja posvećena:

  • organizaciji prostora, te zadovoljavanju funkcionalnih zahtjeva u okviru zadate namjene;
  • parternom rješenju, uz očuvanje postojećeg okolnog zelenila i projektovanju novog u skladu sa klimatskim uslovima i namjenom prostora;
  • racionalnosti i ekonomičnosti rješenja u cjelini

Obrada površine aleje riješena je tako da omogući multfunkcinalnost prostora, pa samim tim i urbani mobilijar i rasvjeta planirani su da budu multifunkcionalni.

Projektovanje je prevashodno bazirano na rješavanje partera u okviru kojeg je posebno tretirana obrada podloga koja je predviđena sa betonskim opločnicima debljine d=8,0 cm, položenim u sloj agregata –

Opis opločnika:

Dvoslojni betonski opločnik, GRANITNO prirodnog površinskog sloja u dvije boje: granitno sivi i granitno tamno sivi proizvođača Semmelrock La Linia.

Ploče su rađene od betona koji je hidrofoban i zadovoljava uvjete čvrstoće na cijepanje, habanje, otpornosti na smrzavanje i soli. Na površini opločnika je akrilna zaštita protiv prljavštine na bazi teflona koja reducira cvjetanje vapnenca i daje jači intenzitet bojama –„Semmelrock Protect*“.

Usvojenim rješenjem vodilo se računa o prolazu vozila u hitnim slučajevima, prolazu dostavljačkih vozila, urbanom mobilijaru za sjedenje, javnoj rasvjeti, hortikulturnom uređenju, instalacijama, odvodnji, komercijalnim oglasnim tablama odnosno info stubovima i oglasnim tablama za potrebe općine kao i ostalim elementima urbanističkog projekta.

Kao novina projektom je riješena i potreba za fizičko naglašavanje staza za slijepe i slabovide osobe. Također vođeno je računa o javnim površinama u Maloj aleji koje u ljetnim mjesecima ugostiteljski objekti koriste kao bašte i sl.

Usvojeno rješenje – rad “Argentarija” d.o.o. Sarajevo

ma1

ma2

ma3

ma4

 

Izvođenje radova

Prema provedbenoj proceduri javne nabavke izvođač je firma Bosman d.o.o Sarajevo. Vrijednost radova je 700.000 KM.

Sa realizacijom se otpočelo 08.08.2016. godine.

Obzirom na lokalitet gradnje usvojena je dinamika izvođenja radova prema kojoj se završetak očekuje za 60 radnih dana.

Radove finansira Općina Ilidža.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE