spot_img

Projekat zgrade Klinike za dječje bolesti Mostar

Početkom decembra, prošle godine počeli su radovi na objektu, a trenutno se izvode iskopi i radovi na temeljenju objekta

 Naručitelj: Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Objekt: Klinika za dječije bolesti SKB Mostar

Projektant: URBIS-86 d.o.o. Široki Brijeg

Lokacija: Mostar, Bijeli Brijeg

Klinička bolnica Mostar, kao jedan od tri Klinička centra u BiH, zauzima značajno mjesto u pružanju zdravstvenih usluga stanovništvu cijele Bosne i Hercegovine (po potrebi) – ukupno cca 500.000 stanovnika regije. Prije više od 35 godina započeta je izgradnja Regionalnog centra – Nove bolnice koja je 1994. godine postala Klinička bolnica Mostar. KB Mostar locirana je na Bijelom Brijegu, van gradske vreve i prometa u predjelu punom zelenila, osunčanom tijekom cijelog dana. Do bolnice je osigurana prometna veza iz svih dijelova grada. Planom razvoja KB Mostar predviđena je bila izgradnja novih bolničkih zgrada i dovršetak već započetih projekata na lokaciji Bijeli Brijeg.

Smještaj građevine na parceli

Građevina će biti smještena sjeveroistočno od Glavnog medicinskog centra (GMO) sa kojom će predstavljati jednu cjelinu koju povezuje postojeći komunikacijski koridor koji će osigurati kvalitetno povezivanje nove radiološke dijagnostike te u budućnosti sadržaje Centralnih službi opskrbe (CSO) sa svim sadržajima koji su potrebni za potpunu funkcionalnost KB Mostar (centralna kuhinja, centralna praonica, centralno skladište potrošnog materijala i lijekova, ostala skladišta, energetski sadržaji za predviđene objekte, te centralna ljekarna, restoran, prostori za otpad, čisto i nečisto rublje i drugo). Ovi sadržaji će biti međusobno povezani vertikalnim komunikacijama, a preko njih na „toplu“ vezu (koridor) sa svim ostalim sadržajima bolnice. Između projektirane Klinike za dječje bolesti i budućeg objekta Centralnih službi opskrbe (CSO) predviđa se interna prometnica koja osigurava opskrbu svih sadržaja na nivou podruma Klinike za dječje bolesti, te kuhinje i praonice rublja sa svim ostalim sadržajima.

Nova prometnica ujedno osigurava protupožarni pristup svim objektima. Zgrada se sastoji od podruma, prizemlja i tri kata.

Dodatak prostora uz „toplu“ vezu osigurava pristup budućoj ljekarni kao i gospodarski pristup građevini širine 5,50 m. Preko ovog prostora se veže topla veza na objekt Klinike za dječje bolesti. Građevina je otvorena na sve četiri strane, a u sredini su dva svjetlarnika (dimenzija 7×9 metara svaki) koji povezuju sve sadržaje po sredini objekta i osiguravaju prirodno osvjetljenje i zračenje svih unutarnjih prostora, te u prizemlju atrij za izlaz i igru djece. Svjetlarnici su natkriveni polikarbonatom i sa strane su zatvoreni gustom mrežom protiv insekata i ptica. Glavni pristup građevini je na nivou prizemlja, odnosno na nivou suterena. Pristupna prometnica se povezuje na već izgrađene unutarnje prometnice, a sa sjevera se predviđa novi pristup po sadašnjoj ne asfaltiranoj cesti. U budućnosti se omogućava izgradnja nove prometnice uz sjeveroistočnu među kompleksa bolnice, koja bi zatvorila prsten unutar cijele bolnice kako bi se teži promet dislocirao iz središnjeg dijela.

Namjena, gabariti i opis zahvata

Nova zgrada Klinike za dječje bolesti predviđena je na lokaciji iza zgrade Više medicinske škole, a naslonjena je na objekt “tople veze” koji se povezuje s Glavnom bolničkom zgradom.

Zahvati su: Izgradnja nove zgrade Klinike za dječje bolesti unutar zadanih vanjskih gabarita s podrumom, prizemljem i tri kata, uz dodatak gospodarskog pristupa objektu i budućoj ljekarni, te dio nadogradnje iznad tople veze.  Gabariti građevine su 65,10 x 34,70 m uz dodatak spojnog dijela za gospodarski pristup građevini te budućoj ljekarni. Širina gospodarskog pristupa je 5,50 m. Visina građevine od ruba ceste do vijenca ravnog krova je 16,37 m, a visina sa donje ceste je cca 20,85 m. Do zgrade je osiguran prilaz vozilima i vanjski pristup posjetitelja. Osigurana je topla veza s glavnim bolničkim objektom, zgradom radiološke dijagnostike i središnjom bolničkom kuhinjom. Na nivou 1. kata dograđuje se, iznad spojnog dijela objekta i dijela tople veze, dio zajedničkih sadržaja klinike.

Konstrukcija

Objekt se oslanja na temeljnu AB ploču d=70 cm. Nosiva konstrukcija svih 5 etaža je armiranobetonska (stupovi, serklaži, grede i ploče) su od armiranog betona, dimenzionirane prema statičkom računu.

Nosiva konstrukcija strojarnica na krovnoj terasi je od čelika. Vanjski zidovi objekta se zidaju poroterm-blokom d=30 cm.

Sadržaj objekta

Planirana građevina Klinike za dječje bolesti ima podrum, prizemlje i tri kata.

Suteren

U suterenu su pomoćni prostori objekta:  spremišta, prostor za otpad, prikupljanje i pranje rublja, garderobe osoblja, wc-i, te dvorana s predprostorom.

Prizemlje

U prizemlju je glavni ulaz s pratećim sadržajima, hol, čekaonice, te specijalizirani prostori:  opće pedijatrije – HP, dnevne bolnice, gastroenterologa, fizikalne medicine, hematoonkologije, ultrazvuka, neonatologije, dječje kirurgije, neurologije, kardiologije i pulmologije.

  1. Kat

Na 1.katu su specijalizirani prostori sa bolesničkim sobama:

neuropedijatrije (6 soba s 8 postelja), endokrinologije (5 soba s 7 postelja), gastroenterologije  (4 sobe s 5 postelja), kardiologije (3 sobe s 4 postelje), pulmologije (6 soba s 8 postelja), imunologije (3 sobe s 4 postelje), te ordinacije, prateći prostori, kupaonice, wc-i, čajne kuhinje i blagovaonice. Na prostoru iznad postojeće tople veze uredski prostori za stručno osoblje.

  1. Kat

Na 2.katu su specijalizirani prostori s bolesničkim sobama za:

dječiju kirurgiju (16 soba s 26 postelja), hematologiju (3 sobe s 4 postelje), nefrologiju (5 soba s 6 postelja), sobe liječnika, prateći prostori, ordinacije, wc-i, kupaonice, čajne kuhinje i blagovaonice.

  1. Kat

Na 3.katu su specijalizirani prostori s bolesničkim sobama:

neonatologije – stacionar (8 soba s 8 postelja i 2 sobe s 4 postelje za majke), sobe liječnika, JIL – pedijatrija, JIL-neonatologija, te prateći prostori ordinacije, wc-i, kupaonice i čajne kuhinje.

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE