spot_img

Projekt kružnog raskrižja sa spiralnim tokovima (turborotor) na lokaciji Španski trg Mostar

Budući da se radi o izuzetno važnom raskrižju na glavnoj gradskoj magistrali, te spoju četverotračne ceste (smjer: sjever-jug) i dvotračnih cesta (smje:r istok-zapad) projektant se prvotno opredijelio uraditi Analizu propusne moći raskrižja.

Naziv ugovora: Izrada idejnih rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja ceste M6.1 na Španskom trgu u Mostaru

Naručitelj: Javno poduzeće Ceste Federacije BiH

Projektant: Integra d.o.o. Mostar

INTEGRA d.o.o. Mostar osnovana je 1995 godine, a od 2001 preduzeće INTEGRA je izgradilo poslovnu zgradu na adresi dr. Ante Starčevića bb, gdje je i danas sjedište preduzeća.

Osnovna ideja Integre je pružiti najkvalitetniju uslugu i najoptimalnija rješenja u području projektiranja, stručnog nadzora i konzaltinga u transportnoj i komunalnoj infrastrukturi.

Zapošljavamo 20 visokoobrazovanih stručnjaka projektanata i nadzornih inženjera u područjima: projektiranja prometnica, konstrukcija, geologije i geotehnike i hidrotehničkog projektiranja u cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi. Integra posjeduje sve relevantne licence Ministarstva prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti projektiranja i nadzora u području svog djelovanja.

U ovom članku predstavit ćemo sveobuhvatni proces izrade projektne dokumentacije (projekta za izvođenje radova) raskrižja na lokaciji Španski trg u Mostaru.

Slika 1: Raskrižje na Španskom trgu – postojeće stanje

Slika 2: Prometna zagušenja tokom dana (snimljeno u maju 2020.)

FAZA 1 – Analiza propusne moći raskrižja

Budući da se radi o izuzetno važnom raskrižju na glavnoj gradskoj magistrali, te spoju četverotračne ceste (smjer: sjever-jug) i dvotračnih cesta (smjer: istok-zapad) projektant se prvotno opredijelio uraditi Analizu propusne moći raskrižja.

Analiza propusne moći raskrižja sastojala se od analize prometnog opterećenja na način da je prvo utvrđeno postojeće stanje opterećenja po privozima i smjerovima za razne slučajeve opterećenja.

Potom je utvrđeno planirano prometno opterećenje i to na način da je za provjeru propusne moći raskrižja u planiranom stanju uzeto kao mjerodavno veće opterećenje iz postojećeg stanja i uvećano je za stopu rasta 2%/god. za period od 5 godina i drugo za stopu rasta 2%/god za razdoblje od 10 godina.

Kao konačni korak u ovoj metodologiji, urađena je analiza propusne moći za nekoliko varijanti raskrižja, i to: turborotor, flower rotor i relevantni tip semaforiziranog raskrižja.

Analiza propusne moći rađena je po HCM metodologiji korištenjem računalnog programa HCS te prema australskoj metodologiji i programu Sidra intersection. Za turborotor korišten je tzv. Hargringov model.

Zaključak ove analize je da gledano s aspekta propusne moći predmetno raskrižje na križanju četverotračne i dvotračne gradske ulice može jedino biti rekonstruirano kao semaforizirano klasično raskrižje ili kao kružno raskrižje sa spiralnim tokovima odnosno turborotor.

FAZA 2 – Izrada i vrednovanje idejnih rješenja

Kao druga faza, a u skladu sa projektnom zadaćom projektant je napravio varijantna idejna rješanja raskrižja i to: semaforizirano raskrižje, turborotor, flower rotor i dvotračni rotor.

Iako pojedina rješenja nisu zadovoljavala sa sigurnosnog (dvotračni rotor) i prometnog aspekta tj. nakon analize propusne moći su označena ako neodgovarajuća, projektant je ipak radi uvida javnosti i transparentnosti izradio građevinska idejna rješenja za navedena četiri tipa raskrižja, te dao usporednu analizu prednosti i nedostataka po svakom tipu rješenja.

Dva rješenja pokazala su se kao prometno i tehnički moguća uz uvažavanje svih ograničenja u prostoru i uz poštivanje projektnog zadatka koji je postavio Naručitelj.

Projektant je rješenja rangirao sljedećim redoslijedom:

  1. Semaforizirano raskrižje – prihvatljivo
  2. Kružno raskrižje sa spiralnim tokovima-turbo rotor – prihvatljivo
  3. Flower rotor – neprihvatljivo
  4. Dvotračni rotor – neprihvatljivo

Slika 3: Varijanta semaforiziranog raskrižja

Slika 4: Varijanta turborotor raskrižja

U skladu sa projektnim zadatkom projektant je ponudio prihvatljive tipove raskrižja, a Naručitelj je zajedno sa lokalnom administracijom (Gradska uprava grada Mostara) odabrao rješenje kružnog raskrižja sa spiralnim tokom tj. turborotor za izradu glavnog projekta i izvođenje na predmetnoj lokaciji.

FAZA 3 – Izrada glavnog projekta

Po usvajanju tipa raskrižja projektant je izradio glavni projekt tj. projekt za izvođenje radova.

Građevinsko rješenje

Turborotor je projektiran na način da se 3 privoza uklapaju u postojeće stanje prometnica, a na sjevernom privozu je uklopljeno u planirano stanje četverotračne ceste Dr. Ante Starčevića (slika 4) u profil P6 na 0+080 projekta rekonstrukcije. S obzirom da se radi o križanju četverotračne i dvotračne ceste izabran je tip kružnog raskrižja turborotor, a zbog prostornih ograničenja je kombinacija standardnog i jajolikog turborotora.

Odabrani su projektni elementi za formiranje turbobloka koji zadovoljavaju uvjete provoznosti mjerodavnog vozila (slika 5):

  • R0 = 8.50 m
  • R1 = 11.50 m
  • R2 = 17.20 m
  • R3 = 17.50 m
  • R4 = 23.05 m

Slika 5. Glavni projektni elementi – polumjeri turbo kružnog raskrižja

Slika 6 Građevinska situacija turborotora

Odvodnja raskrižja

Projektirano rješenje oborinske odvodnje, raskrižja i pripadajućih privoza, je koncipirano tako da sve oborinske vode sa asfaltnih površina kolnika budu prikupljene i kontrolirano odvedene do uljeva u recipijent odnosno u postojeće/izvedeno i/ili projektirano revizijsko okno mješovitog kanalizacijskog sustava. Dakle, sistem kolničke odvodnje projektiran je sa svrhom da se vode, čim brže, bez štetnih efekata (izbjegavanje pojava većih koncentracija površinskog otjecanja i privremenog plavljenja dijelova kolnika) odvedu s kolnika do recipijenta.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE