spot_img

Projekti povećanja energijske efikasnosti u industriji BiH kao odgovor na COVID19

Optimizacija industrijskih procesa kroz mjere energijske efikasnosti

Nihad Harbaš, MA dipl.ing.maš.; nLogic Advisory

Interni auditor ISO 50001

Industrijski sektor u BiH ima velike potencijale za unapređenje energijske efikasnosti (EE). U mnogim industrijskim pogonima proizvodnja je bazirana na tehnologijama koje su stare nekoliko decenija. Dijelovi mnogih industrijskih kapaciteta su izgrađeni u vrijeme kada je izbor tehnologije bio baziran na minimalnim investicijama, a energijskoj efikasnosti se nije davao veliki značaj.

Na osnovu trenutnog stanja, činjenica je da postoje značajni potencijali za povećanje EE i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE), posebno kroz proizvodnju električne energije na licu mjesta za pokrivanje dijela vlastitih potreba instaliraninjem fotonaponskih modula, kao i ostalih mjera za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije, te uvođenje sistema menadžmenta energije (ISO 50001).

Zakonom o EE u FBiH energijska efikasnost u krajnjoj potrošnji čije je povećanje djelatnost od općeg interesa, propisano je donošenje i provođenje planova za unaprjeđenje EE. Mjere za poboljšanje EE uključujući energijske usluge i energijske audite, obaveze javnog sektora, obaveze velikih potrošača, prava i obaveze krajnjih potrošača, uključujući javni, stambeni i komercijalni sektor u pogledu primjene mjera EE, način finansiranja poboljšanja EE i druga pitanja od značaja za EE u BiH. Između ostalog, propisana je obaveza velih potrošaća energije da redovno provode energijske audite. Predviđeno je da se, između ostalog, pravilnikom odredi prag potrošnje energije za velike potrošače energije (npr. u velike potrošače spadaju svi oni koji troše preko 10 GWh energije).

Prema nacrtu Akcionog plana za energijsku efikasnost BiH (APEE), cilj je bio da se do 2018. godine unaprijedi energijska efikasnost u industriji za 17% u odnos na 2010. godinu. Prema istom izvoru, ispunjavanje ovog cilja bi zahtjevalo investicije u ukupnom iznosu od oko 800 miliona KM. Obzirom da ne postoji sisstem praćenja potrošnje energije, ne može se precizno reći koliko je od zacrtanog cilja ispunjeno.

 

Ko odobrava nepovratna sredstva za povećanje energijske efikasnosti u industriji?

Do sada su sredstva za projekte povećanja energijske efikasnosti obezbjeđivale međunarodne organizacije, te domaće institucije poput Fonda za zaštitu okoliša FBiH, ali i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kroz kreditne linije sa poticajima i do 75% za projektnu dokumentaciju i do 20% za infrastrukturne radove.

U proteklih 5 godina u BiH odobrena su značajna nepovratna sredstva za finansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti industriji.  Prema nekim izvorima projenjuje se da je oko 100 miliona KM uloženo u poboljšanje EE u industriji BiH.

Ko može aplicirati za nepovratna sredstva za povećanje energijske efikasnosti u industriji?

Aplikaciju za dodjelu nepovratnih sredstava mogu podnijeti sva industrijska preduzeća u segmentu malih i srednjih, ali i velikih preduzeća, pogotovo veliki potrošači energije (preko 10 GWh/god).

Koje su najveće prepreke pristupanju sredstvima potencijalnih korisnika?

U posljednje vrijeme industrija sve više uviđa aspekt energijske efikasnosti kao mjeru konkurentnosti na tržištu. Posljedica toga je sve veći interes za uvođenje sistema menadžmenta energije (ISO 50001) u preduzeća sa značajnom potrošnjom energije i finansiranje mjera energijske efikasnosti u kombinaciji sa korištenjem obnovljivih izvora energije dostupnih na lokaciji. Stalni trend rasta cijena energije, kao i trenutna situacija uzrokovana virusom COVID19 dodatno povećava interes za ovu oblast.

Dva su ključna problema sa kojima se potencijalni korisnici sredstava susreću. Prvi je otežan protok informacija o postojanju fondova koji dodjeljuju sredstva, a drugi nepotpunost podnesene projektne dokumentacije prilikom apliciranja, tj. nedostatak Izvještaja o detaljnom energetskom pregledu/auditu ili Studije izvodljivosti.

Detaljni energetski pregled potrebno je provesti prije bilo kakvog zahvata ili realizacije mjera energijske efikasnosti u procesu.

Kako smo po prirodi aktivnosti koje obavljamo na izvoru informacija, između ostalog i o mogućnostima dobijanja nepovratnih sredstava i ostalih vrsta sufinansiranja projekata iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, cilj nam je da pružimo pravovremene informacije, te na taj način našim klijentima značajno uštedimo novčane i vremenske resurse.

Pri dodjeli nepovratnih sredstava, prednost se daje projektima koji imaju spremnu dokumentaciju koja dokazuje opravdanost projekta, tj. Izvještaj o detaljnom energetskom pregledu ili Studija izvodljivosti.

Šta je Izvještaj o detaljnom energetskom pregledu/auditu ili Studija izvodljivosti?

Izvještaj je dokument koji izrađuju stručna kvalifikovana lica nakon izlaska na teren i obilaska postrojenja sa kojim se aplicira za dodjelu sredstva. Izvještaj je tehnička i ekonomska valorizacija prikupljenih podataka na terenu i proračunom pokazuje kolike se energijske i finansijske uštede mogu očekivati implementacijom predloženih mjera povećanja energijske efikasnosti, te potrebene investicije za obavljanje definisanih zahvata. Izvještaj se može koristiti i kao bankabilni dokument kod apliciranja za dodjelu nepovratnih sredstava kod drugih finansijskih institucija i banaka.

Kako Vam mi možemo pomoći?

Tim nLogic Advisory pruža stručnu pomoć pri izradi najbitnijeg dijela projektne aplikacije, tj. Izveštaja o detaljnom energetskom pregledu/auditu ili Studije izvodljivosti, kao i stručnu pomoć pri popunjavanju potrebnih aplikacija. Stručni tim sastavljen je od kvalificiranog osoblja različitog inžinjerskog profila sa ciljem dostizanja maksimalnog efekta pregleda i analize u pojedinim tehničkim sistemima, kao i okolišnom aspektu.

Stručni tim je pohađao specijalističke treninge za provođenje energijskih audita u industriji i do sada je proveo preko 30 energijskih audita u gotovo svim industrijskim granama u BiH. Većina mjera analiziranih u tim auditima je implementirana. Jedan dio tih mjera je finansiran iz povoljnih međunarodnih kreditnih linija koje uključuju i poticajna grant sredstva. Ostvareni rezultati pokazuju da je većina mjera isplativija nego što su pokazali energijski auditi.

Proces povećanja EE zahtjeva poseban akcenat na provođenje energijskog audita.

Mjere za povećanje EE u industriji mogu se svrstati u 3 grupe i to:

 • Sistem za snabdjevanje toplotom
 • Automatska regulacija sa CNS-om,
 • Zamjena kotla i/ili energenta,
 • Korištenje otpadne toplote, bolji povrat kondenzata, dopuna sistema grijanja.

 

 • Sistem za snabdjevanje električnom energijom
 • Električno osvetljenje,
 • Sistem za upravljanje vršnim opterećenjem,
 • Proizvodnja i potrošnja eletrične energije putem fotonaponskim panela i/ili kogeneracije,
 • Efikasnost elektromotornih pogona.

 

 • Uvođenje EMS-a
 • Stalno angažovanje osoblja na praćenju potrošnje energije,
 • Trenutno izvještavanje o poremećajima u pogledu utroška energije usljed nepredviđenih okolnosti ili usljed neispravnosti rada dijelova energetskog sistema,
 • Instaliranje mjernih uređaja na pragu svakog od proizvodnih pogona,
 • Stalno angažovanje energetskog menadžera.

Neke od činjenice i razloga za povećanje energijske efikasnosti u industriji su sljedeće:

 • Izrazito veliki potencijal za smanjenje troškova vezanih za energiju i vodu u industrijskom sektoru BiH – naročito u MSP;
 • Moguće uštede u industrijskom sektoru BiH: oko 40 % (25 % mjerama povećanja EE, 15% uvođenje EMS-a);
 • Prihvatljiv period povrata investicije (oko 5 godina);
 • Vodstvo kompanija izražava interes za uvođenje EMS-a (načela sistema);
 • MSP predstavljaju preko 90% ukupnog broja preduzeća u industrijskom sektoru BiH.

nLogic tim sa svojim partnerima osposobljeni su za provođenje energijskih audita i izradu Studija izvodljivosti, kao i ostale konsultantske i inžinjerske usluge u cilju realizacije projekata smanjenja potrošnje energije, uštede novca i pozitivnog uticaja na okolinu.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE