Proširite svoje znanje o građenju i materijalima pomoću ovih online kurseva

Koliko želite znati o materijalima, solarnoj energiji ili samom građenju? Leonardo Da Vinci je rekao, “najplemenitiji užitak je radost razumijevanja.” Oni koji su otvoreni za učenje i širenje svojih horizonta vjerovatnije je da će poboljšati svoj pristup dizajnu. Ako ste oduvijek željeli razumjeti više o građevinskim procesima, konstrukcijama ili materijalima, ovaj popis online kurseva je za Vas.

Mnogi od kurseva trajno su dostupni; tu si i informacije kako biste mogli kontaktirati univerzitete ili instruktore kako biste se raspitali o datumima početka, certifikatima, troškovima, jeziku kursa i ostalim relevantnim pojedinostima:

Nauka o materijalima: 10 stvari koje svaki inženjer treba znati

Izradio: Univerzitet u Kaliforniji, Davis

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Nauka o materijalima – Mehanička svojstva – Inženjering

 

Solarna energija

Izradio: DelftX

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Energetska učinkovitost – Izrada cjelokupnog fotonaponskog sistema

 

Mehanika deformabilnih konstrukcija: 1. dio

Izradio: MITx

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Deformabilne konstrukcije – skupovi međusobno povezanih konstruktivnih elemenata

 

Konstruktivni materijali: selekcija i ekonomija

Izradio: MITx

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Odabir materijala – Trošak i svojstva konstruktivnih materijala

 

Konstrukcije 2

Izradio: Universidad de Michigan

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Otpornost i elastičnost materijala – primjena i ponašanje u različitim konstrukcijama  – Izračun opterećenja

 

Dizajn mini kuća, Dio 2: Izgradnja

Izradio: Macy Miller

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Konstrukcija mini kuća – Podni, krovni i stropni sistemi – alati za korištenje

 

Ojačani beton I: Osnove i izvedenice

Izradio: Hamid Sami El Darwich

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Filozofija dimenzionisanja ojačanih elemenata betona

 

Mehaničko ponašanje materijala, dio 1: linearno elastično ponašanje

Izradio: MITx

Jezik: Engleski jezik

Šta ćete naučiti: Ponašanje linearnih elastičnih materijala

 

Uvod u održivu gradnju

Izradio: Universidad de Cantabria

Jezik: engleski, španjolski

Šta ćete naučiti: Učinkovita energija – Održivi materijali – Urbana rehabilitacija

 

m-Kvadrat

print