spot_img

Razgovor sa: Midhat Čehajić, direktor firme Fining d.o.o. Gračanica

Uspješna priča firme Fininig d.o.o. iz Gračanice

„CE označavanje – pasoš za izvozno orijentirane kompanije u BiH“

Midhat Cehajic - Fining Gracanica

U sklopu finalizacije projekta „CE označavanje – pasoš za izvozno orijentirane kompanije u BiH“ pet bh. kompanija je steklo uvjete za postavljanje znaka CE na svoje proizvode. Radi se o kompanijama – Inter – Tešanj, AB Neretva – Mostar, E-Metal – Šamac, Limex – Sočkovac i Fining – Gračanica, koje su odabrane nakon javnog poziva, te osposobljene za otklanjanje tehničkih barijera, odnosno za pripremu tehničke dokumentacije u procesu usklađivanja proizvoda sa standardima i zahtjevima EU-direktiva i EN-standarda, koji se odnose na sigurnost proizvoda. Mi smo povodom ovoga razgovarali sa direktorom firme Fining d.o.o. iz Gračanice, Midhatom Čehajićem.

Okretanje ka ino tržištu

U razgovoru za naš časopis Čehajić je rekao kako dobivanje CE oznake zapravo znači da će se firma Fining d.o.o. ozbiljnije okrenuti ka ino tržištu obzirom da je CE znak obavezan uslov za izvoz proizvoda u EU te on podrazumjeva da je proizvod usklađen sa direktivama EU. Kao odgovor na pitanje o tome koji su to glavni faktori u sklopu poslovanja firme, a koji su najviše doprinijeli dobivanju CE oznake, Čehajić kaže: „Da bi firma dobila CE znak potrebno je da ispunjava nekoliko uslova u sklopu poslovanja. Najznačajniji uslovi koje je ispunila firma Fining d.o.o. Gračanica su:

  1. Dobijanje standarda ISO 9001:2008
  2. Uvođenje BAS EN ISO 3834
  3. Uvođenje EN ISO 1090
  4. Edukacija dva internacionalna inžinjera zavarivanja.

Osnovni razlozi napretka

 

Firma Fininig d.o.o. osnovana je 2002. godine i jako puno je napredovala od svog osnutka do danas.

Osnovna djelatnost ove firme je proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje. Prema riječima

direktora Čehajića, Fining d.o.o. Gračanica bavi se proizvodnjom industrijskih kranova i to:

  1. Jednogrednih mosnih kranova nosivosti od 1 do 10 tona i raspona do 30 metara
  2. Dvogrednih mosnih kranova nosivosti od 1 do 40 tona i raspona do 30 metara
  3. Portalnih kranova nosivosti do 60 tona

Fining d.o.o. Gračanica bavi se još i proizvodnjom konzolnih dizalica, teretnih platformi i dr. Kako kaže Čehajić, osnovni razlozi napretka i uspjeha firme su prethodna iskustva iz firme Fering d.o.o. Gračanica, kvalitetan proizvod, blogovremeni servis te saradnja sa firmom DEMAG SR Njemačka. Na pitanje koje su to najznačajnije nove tehnologije koje je firma usvojila od svog osnivanja do danas, Čehajić odgovara kako je to zapravo samostalno projektovanje dizalica i tehnologija zavarivanja.

Učešće na seminarima i radionicama

S obzirom da je firma Fininig d.o.o. agencija njemačke firme DEMAG, firma svake godine ima učešće na seminarima i radionicama koje firma organizuje za svoje agente, zastupnike, distributere i dr. U sklopu poslovanja firme, jako se puno važnosti pridaje posjetama stručnim skupovima, konferencijama i generalnom predstavljanju firme u poslovnom svijetu. Za kraj našeg razgovora, zamolili smo direktora Čehajića da nam kaže koji je to glavni moto prema kojem se vodi poslovanje firme Fining d.o.o. Gračanica i dobili smo ovaj odgovor: „Našim kupcima optimiziramo proizvod prema njihovim zahtjevim, uslovima eksploatacije i zakonskim zahtjevima“, Midhat Čehajić, direktor firme Fining d.o.o. iz Gračanice.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.