Rekonstrukcija i dogradnja tržnog centra „Bingo“ u Mostaru

INVESTITOR:“BINGO“ d.o.o. export-import Tuzla
OBJEKAT: Tržni centar “BINGO”
LOKACIJA: sjeverni izlaz iz Mostara, uz M 17
DIMENZIJE OBJEKTA: 145,63×75,80m +11,95×51,70m
SPRATNOST OBJEKTA: Prizemlje +Galerija
PROJEKTANT: “Projektni atelje „CADing” d.o.o. Tuzla

 

LOKACIJA
Lokacija novoprojektovanog tgovačkog centra Bingo, predvidjena je na mjestu prethodno izgrađenog objekta, čija je čelična konstrtukcija u potpunosti uništena i uklonjena nakon požara.

DISPOZICIJA I FUNKCIJA
Novoprojektovani objekat trgovačkog centra Bingo u Mostaru, u pogledu dispozicije i funkcije, u potpunosti je zadržao koncept centara kao i prethodni objekat s tim da je dograđen sa jugozapadne strane sa čeličnom nadstrešnicom za automobile koja povezuje trgovački centar i novi dograđeni poslovni objekat. U unutrašnjosti se razlikuje od prethodnog u položaju galerije i raspodjeli određenih prostora unutra centra. Novoizgrađeni trgovački centar je također djelimično proširen i za manipulativni plato na kojem je predviđen istovar i utovar robe u objekat na način da se taj dio prostora tretira kao dograđeni dio objekta. U prizemlju je izveden veliki hipermarket površine cca 8400 m2. Ispred kasa hipermarketa zadržani su svi poslovni prostori koji su postojali i u prethodnom objektu. Ono što je novo jeste ukidanje galerija u prednjem dijelu objekta, te formiranje velikog restorana sa igraonicom na mjestu nekadašnjeg kafića.

Položaj glavnih sanitarnih blokova za posjetioce je neznatno promijenjen zbog postojećih priključaka za vodu i kanalizaciju. U posljednjem rasteru objekta izveden je zatvoreni prostor za istovar robe koji je direktno vezan na dva velika skladišta za prehrambene proizvode i namještaj. Ta dva skladišta su podijeljena centralnim stepeništem i teretnim liftom koje se koristi kao vertikalno jezgro i veza prizemlja sa galerijskim prostorom. Ovo stepenište se isključivo koristi za potrebe uposlnih, obzirom da se na galeriji nalaze kancelarije, kuhinja i menza te sanitarni blokovi sa garderobama zaposlenika. Na galerijskom prostoru se takodje nalaze i dva velika skladišta , jedno je priručno a drugo je skladište tekstila i prostorija za centralnu pripremu vode.Ovo skladište je direktno vezano na teretni lift.

KONSTRUKCIJA
Konstruktivni sistem objekta trgovačkog centra “ BINGO“ je izveden kao prefabrikovani sistem stubova, greda , šupljih ploča kao i krovnih A i T nosača od armiranog betona. Ispuna između AB stubova na fasadi urađena je od zidanog zida sa odgovarajućim brojem horizontlnih i vertikalnih serklaža u izvedbi od monolitnog betona. Odabrano rješenje konstruktivnog sistema ostavilo je dosta mogućnosti da se fleksibilno riješe svi prostori i isti prilagode različitim potrebama Investitora.

MATERIJALI I OBRADA POVRŠINA
Za razliku od prethodno izgrađenog objekta, novoizgrađemo objekat ima potpuno novu konstrukciju koja se sastoji od prefabrikovanih konstruktivnih elemenata od prednapregnutog betona. Materijali koji su korišteni kod završne obrade fasade objekta također se u potpunosti razlikuju od prethodnog objekta. Novi objekat je znatno moderniji uz korištenje različitih materijala i plastičnosti na fasadi.

print