RILAK KUĆA  – ENTERIJER (REALIZACIJA)

tip projekta / kuća za odmor

godina / 2015/17.

mesto / Alibunar, Srbija

status / realizovano

površina / 150 m2

autori / Dejan Mitov, Jelena Mitov, Krsto Radovanović

odgovorni projektant / Vladimir Bosančić

saradnici / Aleksandra Pavlović, Milan Atanasković, Vladimir Mijović

fotografije / Vesna Stojaković

Kuća za porodicu Rilak u Alibunaru projektovana je kao kuća za odmor, sa svim sadržajima potrebnim za duži boravak četvoročlane porodice.

U funkcionalnom smislu, kuća je podeljena na prizemlje i potkrovlje. Prizemljem dominira dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, a iz ovog prostora se izlazi na terasu prema dvorištu. Pored toga, u prizemlju se nalazi i spavaća soba, koja ima poseban ulaz i kupatilo, pa može da funkciniše kao nezavisna celina. Na potkrovlju se nalaze tri spavaće, povezane galerijskim prostorom. Želja investitora bila je da svi ukućani povode što više vremena zajedno, što je rezultiralo otvorenim prizemljem, gde dnevni boravak i trpezarija zajedno čine glavni prostor okupljanja.

Geometrija kuće inspirisana je tradicionalnom vojvođanskom kućom, postavljena podužno u odnosu na ulicu (“preka”, odnosno “švapska” kuća), čime je postignuta veća “otvorenost” kuće prema dvorištu. Želja investitora je bila da kuća i dvorište budu povezani u skladnu i nerazdvojnu celinu, što je postignuto portalom dužine 9m, koji dominira južnom, dvorišnom stranom kuće. Otvaranjem staklenog portala dnevni boravak se proširuje na prostor terase, a na ovaj način je omogućena dobra osunčanost unutrašnjosti kuće, kao i vizure prema dvorištu.

Blago reflektujuća crna fasadna opeka, u kombinaciji sa tamnim crepom kao krovnim pokrivačem, daje kući monolitan izgled, delimično “razbijen” žutim detaljima i staklenim površinama. Reflektujuća opeka daje različite efekte tokom dana, u zavisnosti od svetlosti i ugla posmatranja. Kao kontrast tamnijoj spoljašnjosti, unutrašnjost kuće je znatno svetlija, zahvaljujući svetlim tonovima i velikim staklenim površinama. Otvoreni deo dnevnog boravka sa galerijom dodatno doprinosi upadu velike količine dnevne svetlosti, što je takođe bio jedan od zahteva investitora.

MODELART Arhitekti – studio za prostorni dizajn

Rad studia se zasniva na konstantnom istraživanju i eksperimentisanju kroz sve faze rada na projektu. Arhitekturu smatraju procesom, koji se ne završava realizacijom tj. izgradnjom, nego se nastavlja kroz život objekta i interakciju sa korisnicima. Upravo zato težište rada su postavili na odnosu sa klijentima i korisnicima prostora, dakle na socijalnoj dimenziji arhitekture. Pristup je radionički, gdje svaki projekat predstavlja poseban izazov, a krajnji cilj su inovativna i jedinstvena rešenja, koja odstupaju od tipskih obrazaca i konvencionalnih rješenja. Specifi čnost studija je istraživanje, osmišljavanje i prezentovanje prostora kroz arhitektonske makete, koje omogućavaju lakše sagledavanje prostora i defi nisanje strategije rada. Pored istraživačkih maketa, koje su sastavni dio dizajnerskog procesa, bave se i izradom maketa postojećih projekata ili izvedenih objekata u cilju prezentacije. U radu se primijeti konstantno istraživanje različitih tehnika izrade, kroz eksperimentisanje sa formom i primjenom različitih materijala.

m-Kvadrat

print