spot_img

Rješenje za konkurs Radničkog univerziteta u Novom Sadu biroa Remorker Arhitects

Posebna pažnja je posvećena noćnoj dekorativnoj rasvjeti.

Autor: Remorker Arhitects, Beograd, Srbija

Digitalizacija u arhitekturi

Koncept

Smatramo da arhitektura treba da bude ogledalo društva, prezentacija njegovih tehničkih mogućnosti, filozofskih osnova kao i estetskih načela. Kada naše oblikovanje prostora vjerno prikazuje naše razumjevanje prostora u datom vremenu, ono postaje vjerni pokazatelj trenutnih društvenih tokova generacijama koje dolaze.

Vjerujemo da digitalni svijet koji kao društvo ubrzano izgrađujemo mora utjecati na kreativne procese u arhitekturi i dizajnu. Ovaj utjecaj donosi nam arhitektonska rješenja koja su „digitalna” čime se naš razvoj i transformacija u virtuelnom svijetu ogleda i u fizičkom.

U tom svjetlu, predloženi koncept fasade je u skladu sa poslovnom djelatnošću firme Vega IT.

Zgrada je rješenjem podijeljena u dvije velike cjeline.

Prizemlje i prva dva sprata predstavljaju masivni postament koji neposredno komunicira sa ulicom i pješacima. Ovaj kubus obložen je zid zavjesom čija stakla su presvučena folijom sa digitalnim printom. Ova folija omogućava korisnicima unutrašnjeg prostora da gledaju napolje a u isto vrijeme zamagljuje pogled pješaka u prvim etažama objekta u kojima je privatnost ugrožena. Na ovaj način postize se veća masivnost što je potrebno kao kontrast višim djelovima zgrade. Priložili smo dvije varijante boje za ovu foliju – bijelu i narandžastu.

Ovaj veliki kubus „nagrižen” je masivnim ulaznim portalom koji je višestruko naglašen. Uvučen je u odnosu na ravan fasade i visok je dvije i pol etaze. U oblikovnom smislu ulazni portal dio je rješenja koje objedinjuje dizajn cijele zgrade. Trouglasto ujedanje fasade sa kojim se korisnik susreće kod ulaza javiće se i na mnogim spratovima. Ipak, način na koji je to urađeno na ulaznom portalu upućuje na estetiku fraktala više nego na spratovima kule.

Fasada kule urađena  je kao zid zavjesa sa sivim staklom i bez printa. Na svim etažama staklo kreće od poda sprata do visine od 250cm gdje se u enterijeru javlja gipsana greda koja sakriva termoizolaciju. Sa strane fasade termika je sakrivena u neprovidnom sivom staklenom panelu.

Igra koja se na fasadi javlja trougaonim ujedanjem pojedinih prozora pravi izuzetnu dinamiku koja hvata poglede prolaznika koji pokušavaju da definisu potencijalno postojanje ritma u ovim nepravilnostima. Upravo ova igra uređenosti i haosa, harmonije i kontrasta, postaje izvor osjećaja za lijepo kod prolaznika.

Sama pozicija ovih vertikalnih trougaonih upuštanja je određena parametrijski i blago je naglašena u lijevom donjem uglu, u dijelu fasade koji je najizloženiji pogledima i koji je okrenut ka najprometnijim ulicama grada. Ujedanja su protežu kroz nekoliko etaža ćime se naglašava vertikalnost i u prespektivi odozdo simbolizuje težnju ka uzdizanju i uspjehu.

Simbolika trougla je višestruka:

  1. Ovaj oblik je oznaka za PLAY – vjerujemo da je znak koji u isto vreme asocira na početak (start) kao i na IGRU jako dobra osnova za concept digitalne arhiteklture.
  2. Jednakostraničan trougao također je oblik latiničnog slova V, prvog slova firme VEGA IT.
  3. Položaj trougla na fasadi je takav da usmjerava korisnika ka zgradi, podsvjesno ga upućujući da uđe unutra.

Posebna pažnja je posvećena noćnoj dekorativnoj rasvjeti. Naime, trouglovi koji se javljaju u udubljenjima zapravo su led paneli koji svijetle i na taj način sve kvalitete ovog rješenja održavaju vidljivim tokom noći. Programiranjem ovih panela moguće je napraviti dodatnu diskretnu igru u svijetlu kojom se mogu po potrebi slati kratke poruke.

Betonsko jezgro zgrade obloženo je kontaktnom fasadom u svijetloj boji.

Niži, bočni segment objekta je tretiran kao zaseban objekat obložen perforiranim limom u drugačijoj boji. Na ovaj naćin dobija se utisak zasebne zgrade koja vise komunicira sa zgradama pored nje sa kojima i dijeli sličnu visinu.

Karađorđeva 11, 11000 Belgrade, Serbia

office@remorker.rs

Tel: +381 64 444 74 49

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE