spot_img

S CAT GRADE tehnologijom do veće produktivnosti uz niže troškove

Kombinirajući napredno navođenje s automatiziranim upravljanjem stroja (opcija pri kupnji), Grade pomaže operaterima u postizanju ciljeva u manje prolaza.

Uz najvišu razinu standardne tvorničke opreme, novu kabinu fokusiranu na udobnost i sigurnost operatera, te niže troškove rada i održavanja, CAT bageri pomiču granice produktivnosti i profita za korisnike CAT bageri svojom tehnologijom podižu učinkovitost rada i uštedu goriva u svojoj klasi.

Kopanje temelja, kopanje kanala za vodovod, rad na nagibu – ovi poslovi zahtijevaju iznimnu preciznost i brzinu koju omogućava Cat® Grade tehnologija. Kombinirajući napredno navođenje s automatiziranim upravljanjem stroja (opcija pri kupnji), Grade pomaže operaterima u postizanju ciljeva u manje prolaza.

CAT® Grade tehnologija

Cat Grade tehnologije su duboko integrirane u novu opremu kako bi osigurale nesmetan i precizan rad. Neke Grade tehnologije su dostupne i kao naknadna nadogradnja za dodavanje naprednih mogućnosti. Cat Grade za bagere uključuje 2D i 3D tehnologije koje odgovaraju nizu potreba, aplikacija i operativnih budžeta. Osim toga, funkcija Assist omogućava djelomičnu automatizaciju nekih operacija za još veću efikasnost i produktivnost.

Profiliranje s 2D

Cat Grade with 2D je sustav za navođenje koji operateru pruža informacije po visini i nagibu. Ovaj sistem kontinuirano izračunava visinsku razliku između referentne točke (kao što je poznata točka tla, laserska referenca itd.) i točke fokusa na reznom rubu kašike.

CAT Grade s 2D sustavom obavještava operatera o udaljenosti iznad, ispod ili na nagibu između reznog ruba kašike i referentne točke. Pružajući smjernice u realnom vremenu za preciznu vertikalnu i horizontalnu kontrolu, Grade s 2D pomaže da se rezovi i ispuni naprave prema tačnim specifikacijama – bez podrezivanja ili prekomjernog skidanja materijala.

Uz to prikazuje ciljani nivo tla s vizualnim navođenjem te visinu i dubinu. Lako se može prilagoditi ciljanoj dubini i nagibu pomoću upravljačke palice, prikaza na displeju osjetljivom na dodir ili kotačića za upravljanje. Integrirane komponente su zaštićene od oštećenja što im omogućava dug životni vijek. Nivo profiliranja može se održavati uz opciju mogućnosti laserskog navođenja.

Radi s različitim tipovima kašika: za kopanje, čišćenje, ravnanje i nagibe. U kombinaciji s Cat Grade with Assist sustavom moguće je kopanje s jednom polugom.

Grade s 2D navođenjem može se koristiti za povećanje efikasnosti i produktivnosti prilikom kopanja i niveliranja podruma, temelja, komunalnih rovova, kosina i drenažnih kanala.

CAT® 2D E-fence za bagere koji rade blizu prepreka

Standardna 2D E-fence funkcija omogućava automatsko zaustavljanje kretanja bagera unutar granica koje operater postavi na displeju: Standardni Grade with 2D sustav, Standardni Grade with Assist sustav, Opcioni Grade with Advanced 2D sustav, Grade with 3D sustav.

S 2D funkcijama E-fence korisnici mogu smanjiti vrijeme zastoja u radu stroja, a time i troškove gradilišta i anulirati potencijalne penale.

E-fence funkcije

E-plafon funkcija omogućava operateru da prilikom rada izbjegne prepreke iznad visine stroja, kao što su dalekovodi, mostovi i nadzemne strukture. Potrebno je namjestiti visinsku granicu iznad bagera preko displeja osjetljivog na dodir i kašika će se zaustaviti prije prolaska te granice.

E-floor pomaže u izbjegavanju optičkih kablova i podzemnih instalacija. Potrebno je preko displeja osjetljivog na dodir namjestiti granicu dubine kopanja ispod bagera: grana i kašika će se zaustaviti prije prolaska te granice.

E-swing omogućuje ograničeni zamah u prometu i građevinama. Potrebno je namjestiti granice zamaha bagera te će se grana i kašika zaustaviti u bočnom okretanju prije prolaska postavljenih granica.

E-zid pomaže u izbjegavanju strukture koja se nalazi ispred stroja, a funkcionalnost Izbjegavanje kabine onemogućuje kontakt radnog alata i kabine.

CAT® Lift Assist za bagere pouzdano podiže teške terete

Lift Assist pomaže operateru da bager ostane čvrsto prizemljen prilikom podizanja teških tereta.

Uz to, poboljšava sigurnost u radu, smanjuje opterećenje i troškove korištenja mašine. Idealan je za primjenu kod podizanja i postavljanja teških cijevi, šahtova i kopanja kanala. Senzori korisnog opterećenja otkrivaju je li opterećenje unutar sigurnog radnog raspona bagera.

Vizualni indikatori na displeju pokazuju podiže li se teret na siguran način (zeleno), teret blizu granice maksimalnog opterećenja mašine (žuto) ili teret prelazi maksimalno dopušteno opterećenje (crveno). Zvučno upozorenje će se oglasiti ako se približava maksimalno sigurnom radnom opterećenju; zvučno opterećenje će dati neprekinuti signal u slučaju prevelikog opterećenja.

Veća sigurnost, manji troškovi

Uz Cat tehnologiju možete poboljšati sigurnost na gradilištu te povećati produktivnost uz manje grešaka u radu. Izbjegavanjem prevelikog opterećenja mašine produžuje se vijek trajanja.

Lift Assist se u potpunosti integrira u Cat tehnologije bagera nove generacije i dopunjava njihove mogućnosti. Njihovim korištenjem minimizirat ćete troškove rada izbjegavanjem skupih popravaka i zastoja zbog oštećenja stroja, radne okoline ili infrastrukture. Uz to, radovi se mogu obavljati uz manje osoblja koje mora provjeravati nagibe u iskopu ili u radnoj okolini bagera.

Više informacija o Cat tehnologijama i mašinama možete doznati kod kompanije Teknoxgroup BH, ekskluzivnog zastupnika Caterpillara za Bosnu i Hercegovinu.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE