spot_img

S duljinom od 945 m i visinom od preko 100 m most Počitelj najveći je most na koridoru Vc

Most je projektiran je kao kontinuirani prednapeti gredni most s glavnim rasponom od 147 m, promjenjivog poprečnog presjeka i jedinstvenom konstrukcijom za oba kolovoza, te stupovima monolitno povezanim s rasponskom konstrukcijom koja se izvodi slobodno konzolnom gradnjom.

Most Počitelj premoštava magistralnu cestu M-17, rijeku Neretvu i željezničku prugu Sarajevo – Ploče, a nalazi se nedaleko od historijskog naselja Počitelj po kojem je i dobio ime. S duljinom od 945 m i visinom od preko 100 m najveći je most na koridoru Vc.

Most je projektiran je kao kontinuirani prednapeti gredni most s glavnim rasponom od 147 m, promjenjivog poprečnog presjeka i jedinstvenom konstrukcijom za oba kolovoza, te stupovima monolitno povezanim s rasponskom konstrukcijom koja se izvodi slobodno konzolnom gradnjom.

Dispozicija raspona mosta je 105m + 5×147m + 105m= 945m, dok su visine stupova redom 92, 97, 92, 91, 88 i 66m. Ukupna širina mosta je 21,92 m.

Most je na gotovo cijeloj dužini projektovan u kružnoj krivini radijusa R=983.75m (centralna os), dok je niveleta na mostu u konstantnom uzdužnom padu od 0.68%. Normalni poprečni profil na dionici AC Počitelj – Zvirovići je prilagođen računskoj brzini od 120 km/h pri čemu na nasipu njegova ukupna širina iznosi 27.00m = 1.50 + 2.50 +2×3.75 + 0.50 +3.00 +0.50 + 2×3.75 + 2.50 + 1.50. Iz tehničko-ekonomskih razloga, na dijelu trase između mosta i tunela Počitelj, računska brzina je smanjena na 100km/h uz izostavljanje zaustavne trake (osim na dijelu između mosta i tunela Počitelj). Ukupna širina mosta Počitelj tako iznosi 0.46 + 1.00 + 0.50 + 2×3.75 +0.50 + 2.00 +0.50 + 2×3.75 + 0.50 + 1.00 + 0.46 = 21.92m. S obzirom na to da je na mostu primjenjena krivina R=983.75m, odnosno tlocrtni elementi koji omogućavaju i brzinu veću od 100km/h, tj maksimalnu dozvoljenu brzinu na autocesti, zadržan je poprečni nagib od 5.50% koji odgovara računskoj brzini cijele dionice.

Upornjaci U1 i U2, te stupovi S1 i S6 temeljeni su plitko u vapnencu, dok su stupovi S2, S3, S4 i S5 smješteni na aluvijalnom nanosu rijeke Neretve, te su temeljeni na pilotima.

Stupovi su sandučastog poprečnog presjeka koji se dimenzijama prilagođava naprezanju, kako za fazu građenja tako i za fazu eksploatacije. Visine stupova su redom HS1=92m, HS2=97m, HS3=92m, HS4=91m, HS5=88m i HS6=66m. Svi stupovi su monolitno spojeni s rasponskom konstrukcijom, što je vrlo bitno za fazu građenja. Posljedica monolitnog spajanja svih stupova s rasponskom konstrukcijom su i njihova velika naprezanja u fazi eksploatacije, pri čemu su naročito opterećeni krajnji stupovi S1 i S6. Svi stupovi imaju jednaku geometriju idući od vrha stupa prema temelju, pri čemu je stup S2 ujedno najveći, a svi ostali stupovi su njegove kopije skraćene na odgovarajuću dužinu, što znatno olakšava građenje. Poprečni presjek stubova je sandučasti osmokutni s promjenom dimenzija po visini stupa. Prilikom izmjene presjeka po visini, vanjske i unutrašnje vute zadržavaju istu debljinu, dok se preostali dijelovi presjeka prilagođavaju naprezanju. Najveći presjek pri spoju s temeljem ima stup S2 – 9.0m×7.60m, dok najmanji poprečni presjek pri spoju s temeljem ima stub S6 – 8.36×5.65m. Debljina stijenki iznosi 0,60m, osim unutrašnje bočne strane koja ima debljinu 0.80m. Na posljednje 4 kampade stupa vute se ispravljaju do pravokutnog presjeka koji odgovara konstrukciji dijafragmi u rasponskoj konstrukciji.

Prelaz mosta Počitelj preko doline rijeke Neretve riješen je s jedinstvenom rasponskom konstrukcijom za oba kolovoza autoceste ukupne širine 21.92m. Gornji ustroj mosta je kontinuirana armirano- betonska prednapeta sandučasta konstrukcija preko sedam polja (105 + 5×147 + 105 = 945m). Kompletan most, rasponi i visine su vođene po centralnoj osi kolovoza, koja ujedno odgovara i centralnoj osi mosta. Poprečni presjek je dijelom konstantne, a dijelom promjenjive visine. Presjek je konstantne visine 3.60m u prvom i zadnjem polju i to dijelovima koji se izvode u oplati na skeli. Preostali dio rasponske konstrukcije koji se izvodi slobodnom konzolnom gradnjom je promjenjive visine od 3.60m u sredinama raspona do 8.00m (u presjeku) iznad srednjih stupova. Rasponska konstrukcija je u uzdužnom i u poprečnom pravcu prednapeta i armirana mekom armaturom. Poprečni kablovi 5×150mm2 Y 1860 S7 u plastičnim ovalnim cijevima prostiru se cijelom širinom presjeka i prednapinju jednostrano, naizmjenično sa lijeve i desne strane. Rasponska konstrukcija se uzdužno prednapinje sa dvije osnovne grupe kablova koje imaju svoje podgrupe. Prva osnovna grupa su kablovi 19×150mm2 Y 1860 S7 u plastičnim cijevima 100/106 u betonskom presjeku u gornjoj ploči sanduka (konzolna gradnja) koji se prednapinju sukcesivno s napredovanjem izgradnje konstrukcije. Druga osnovna grupa su kablovi u donjoj zoni sanduka koji se uvlače i prednapinju nakon spajanja konstrukcije. U drugu osnovnu grupu spadaju i četiri kabla 19×150mm2 Y 1860 S7 koji se postavljaju u gornju ploču sanduka na spojnom segmentu. Prednapinjanje ove grupe kablova se radi u dvije faze, prva faza je prednapinjanje 30% kablova iz donje zone i 4 kabla iz gornje zone na spojnom segmentu nakon očvršćavanja betona spojnog segmenta. Preostali kablovi u donjoj zoni prednapinju se nakon kompletiranja rasponske konstrukcije.

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE